Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Windows"

(Παροχή MS-Windows περιβάλλοντος από τον Ubuntu LTSP εξυπηρετητή)
(Παροχή MS-Windows περιβάλλοντος από τον Ubuntu LTSP εξυπηρετητή)
 
(30 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 5: Γραμμή 5:
  
 
Τα απαραίτητα βήματα για την εγκατάσταση της ιδεατής μηχανής είναι τα ακόλουθα:
 
Τα απαραίτητα βήματα για την εγκατάσταση της ιδεατής μηχανής είναι τα ακόλουθα:
<ol><li> Εγκατάσταση της εφαρμογής VirtualBox
+
<ol><li> [[Linux/Προχωρημένα/VirtualBox#Εγκατάσταση|Εγκατάσταση της εφαρμογής VirtualBox]] στον Ubuntu εξυπηρετητή
{{Terminal|sudo apt-get install virtualbox}}
+
<li> [[Εφαρμογές/VirtualBox#Δημιουργία ιδεατής μηχανής|Δημιουργία μίας ιδεατής μηχανής με τον κατάλληλο αριθμό επεξεργαστών, μνήμης, δίσκου και κάρτας δικτύου]]
<li> Δημιουργία μίας ιδεατής μηχανής με τον κατάλληλο αριθμό επεξεργαστών, μνήμης, δίσκου και κάρτας δικτύου
+
<br/><br/>
{{Hint|Προφανώς θα πρέπει το υλικό του Ubuntu εξυπηρετητή να είναι αρκετά ισχυρό για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτής της ιδεατής μηχανής}}
+
{{Hint|Προφανώς θα πρέπει το υλικό του Ubuntu εξυπηρετητή να είναι αρκετά ισχυρό για να [[Windows/RDSHServer_Client/Απαιτήσεις|ικανοποιεί τις επιπλέον απαιτήσεις]] αυτής της ιδεατής μηχανής.
<li> Εγκατάσταση του [[Windows/Εγκατάσταση_εξυπηρετητή|MS-Windows Server]] ή [[Windows/Εγκατάσταση_σταθμού_εργασίας|MS-Windows 7/XP Professional]] στην ιδεατή μηχανή
+
<br>Αν δεν ισχύει αυτό, τότε μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση σε κάποιο άλλο φυσικό μηχάνημα}}
Ορίστε μία σταθερή IP για τη συγκεκριμένη ιδεατή μηχανή, πχ 10.x.y.20
+
<br/>
<li> Ενεργοποίηση του Terminal Server (Remote Desktop Server) στον εξυπηρετητή ή ενεργοποίηση του Remote Desktop στην MS-Windows 7/XP ιδεατή μηχανή
+
<li> Εγκατάσταση του [[Windows/Εγκατάσταση_εξυπηρετητή|MS-Windows Server]] ή [[Windows/Εγκατάσταση_σταθμού_εργασίας|MS-Windows 7/XP Professional]] στην ιδεατή μηχανή. ([[Εφαρμογές/VirtualBox#Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος|δείτε και τις οδηγίες για εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος σε εικονική μηχανή]])
{{Hint| Τα MS-Windows 7/XP επιτρέπουν μία απομακρυσμένη σύνδεση RDP ενώ ο Remote Desktop Server δεν έχει περιορισμό}}
+
<li> Ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης ενός Windows Server και της ενεργοποίησης του RDSH ρόλου που περιγράφονται στο [[Windows/RDSHServer_Client]]
<li> Εγκατάσταση του λογισμικού που επιθυμείτε στην ιδεατή μηχανή
+
<br/><br/>
</li></ol>
+
{{Notice|Η ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού Remote Desktop Server στον εξυπηρετητή MS-Windows Server μετά το πέρας των 120 ημερών χρήσης απαιτεί ειδικές άδειες (Remote Desktop Services Client Access Licenses - RDS CALs) ίσες με τον αριθμό των σταθμών εργασίας που συνδέονται στον MS-Windows Server, επιπλέον των κλασσικών MS-Windows Server CALs}}
{{Notice|Η ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού Remote Desktop Server στον εξυπηρετητή MS-Windows Server μετά το πέρας των 180 ημερών χρήσης απαιτεί ειδικές άδειες (Remote Desktop Services Client Access Licenses - RDS CALs) ίσες με τον αριθμό των σταθμών εργασίας που συνδέονται στον MS-Windows Server, επιπλέον των κλασσικών MS-Windows Server CALs}}
 
  
Πλέον χρησιμοποιώντας την εφαρμογή {{Application|Πελάτης Απομακρυσμένης Σύνδεσης Remmina}} που βρίσκεται στο μενού {{Menu|Εφαρμογές|Διαδίκτυο}} μπορείτε να συνδεθείτε μέσω RDP πρωτοκόλλου στην ιδεατή μηχανή MS-Windows.
+
<br>Πλέον χρησιμοποιώντας την εφαρμογή {{Application|Πελάτης Απομακρυσμένης Σύνδεσης Remmina}} που βρίσκεται στο μενού {{Menu|Εφαρμογές|Διαδίκτυο}} μπορείτε να συνδεθείτε μέσω RDP πρωτοκόλλου στην ιδεατή μηχανή MS-Windows.
  
 
Για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό οι σταθμοί εργασίας να έχουν οθόνη (Screen) και στα δύο περιβάλλοντα θα πρέπει να [[Linux/sch-scripts/Αρχεία_ρυθμίσεων#Επεξεργασία του lts.conf|προσθέσετε στο αρχείο lts.conf]] τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 
Για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό οι σταθμοί εργασίας να έχουν οθόνη (Screen) και στα δύο περιβάλλοντα θα πρέπει να [[Linux/sch-scripts/Αρχεία_ρυθμίσεων#Επεξεργασία του lts.conf|προσθέσετε στο αρχείο lts.conf]] τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
{{Editor|<nowiki>SCREEN_07=ldm</nowiki><br>
 
<nowiki>SCREEN_08=xfreerdp -f 10.x.y.20</nowiki>}}<br>
 
  
Με αυτόν τον τρόπο στους σταθμούς εργασίας πατώντας {{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|Alt}}+{{Keypress|F7}} θα έχετε το περιβάλλον του Ubuntu και {{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|Alt}}+{{Keypress|F8}} το περιβάλλον MS-Windows σε πλήρη οθόνη
+
{{Editor|<nowiki>SCREEN_06=xfreerdp -f --plugin rdpsnd --data alsa --gdi sw -- 10.x.y.20</nowiki><br>
 +
<nowiki>SCREEN_07=ldm</nowiki>}}<br>
 +
 
 +
Με αυτόν τον τρόπο στους σταθμούς εργασίας πατώντας {{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|Alt}}+{{Keypress|F7}} θα έχετε το περιβάλλον του Ubuntu και {{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|Alt}}+{{Keypress|F6}} το περιβάλλον MS-Windows σε πλήρη οθόνη
 +
 
 +
 
 +
{{Warning| Τα MS-Windows 7/XP επιτρέπουν μία απομακρυσμένη σύνδεση RDP ενώ ο Remote Desktop Server δεν έχει περιορισμό, επομένως αν έχετε MS-Windows 7/XP θα πρέπει να εγκαταστήσετε τόσες ιδεατές μηχανές όσες και οι ταυτόχρονες συνδέσεις που επιθυμείτε να έχετε, με δεδομένο ότι το υλικό του Ubuntu εξυπηρετητή μπορεί να υποστηρίξει αυτόν τον αριθμό ιδεατών μηχανών}}
 +
</li></ol>

Τελευταία αναθεώρηση της 15:31, 10 Μαρτίου 2014

Παροχή MS-Windows περιβάλλοντος από τον Ubuntu LTSP εξυπηρετητή

Είναι δυνατή η παροχή MS-Windows περιβάλλοντος ως ιδεατή μηχανή από τον Ubuntu LTSP εξυπηρετητή. Σε αυτήν την περίπτωση οι σταθμοί εργασίας μπορούν να συνδέονται με χρήση του RDP πρωτοκόλλου στην ιδεατή μηχανή. Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο οι σταθμοί εργασίας μπορούν

 • να έχουν ταυτόχρονα τα δύο περιβάλλοντα, δηλαδή το MS-Windows περιβάλλον ως ένα παράθυρο στο περιβάλλον του Ubuntu
 • να έχουν ως αρχική οθόνη (κατά τη δικτυακή εκκίνηση των σταθμών εργασίας) ένα από τα δύο περιβάλλοντα

Τα απαραίτητα βήματα για την εγκατάσταση της ιδεατής μηχανής είναι τα ακόλουθα:

 1. Εγκατάσταση της εφαρμογής VirtualBox στον Ubuntu εξυπηρετητή
 2. Δημιουργία μίας ιδεατής μηχανής με τον κατάλληλο αριθμό επεξεργαστών, μνήμης, δίσκου και κάρτας δικτύου


  Info-32.pngΠροφανώς θα πρέπει το υλικό του Ubuntu εξυπηρετητή να είναι αρκετά ισχυρό για να ικανοποιεί τις επιπλέον απαιτήσεις αυτής της ιδεατής μηχανής.
  Αν δεν ισχύει αυτό, τότε μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση σε κάποιο άλλο φυσικό μηχάνημα


 3. Εγκατάσταση του MS-Windows Server ή MS-Windows 7/XP Professional στην ιδεατή μηχανή. (δείτε και τις οδηγίες για εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος σε εικονική μηχανή)
 4. Ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης ενός Windows Server και της ενεργοποίησης του RDSH ρόλου που περιγράφονται στο Windows/RDSHServer_Client


  Dialog-information.pngΗ ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού Remote Desktop Server στον εξυπηρετητή MS-Windows Server μετά το πέρας των 120 ημερών χρήσης απαιτεί ειδικές άδειες (Remote Desktop Services Client Access Licenses - RDS CALs) ίσες με τον αριθμό των σταθμών εργασίας που συνδέονται στον MS-Windows Server, επιπλέον των κλασσικών MS-Windows Server CALs


  Πλέον χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Πελάτης Απομακρυσμένης Σύνδεσης Remmina που βρίσκεται στο μενού  Εφαρμογές  Διαδίκτυο  μπορείτε να συνδεθείτε μέσω RDP πρωτοκόλλου στην ιδεατή μηχανή MS-Windows.

  Για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό οι σταθμοί εργασίας να έχουν οθόνη (Screen) και στα δύο περιβάλλοντα θα πρέπει να προσθέσετε στο αρχείο lts.conf τις ακόλουθες ρυθμίσεις:


  Editor.pngSCREEN_06=xfreerdp -f --plugin rdpsnd --data alsa --gdi sw -- 10.x.y.20
  SCREEN_07=ldm


  Με αυτόν τον τρόπο στους σταθμούς εργασίας πατώντας Ctrl+Alt+F7 θα έχετε το περιβάλλον του Ubuntu και Ctrl+Alt+F6 το περιβάλλον MS-Windows σε πλήρη οθόνη  Dialog-warning.png Τα MS-Windows 7/XP επιτρέπουν μία απομακρυσμένη σύνδεση RDP ενώ ο Remote Desktop Server δεν έχει περιορισμό, επομένως αν έχετε MS-Windows 7/XP θα πρέπει να εγκαταστήσετε τόσες ιδεατές μηχανές όσες και οι ταυτόχρονες συνδέσεις που επιθυμείτε να έχετε, με δεδομένο ότι το υλικό του Ubuntu εξυπηρετητή μπορεί να υποστηρίξει αυτόν τον αριθμό ιδεατών μηχανών