Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LAMP server"

(Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος)
(Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος)
Γραμμή 19: Γραμμή 19:
 
== Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος ==
 
== Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος ==
 
Για να παρέχετε σε όλους τους χρήστες του συστήματος την δυνατότητα να μπορούν να δημιουργήσουν (πχ: PHP project) ή να εγκαταστήσουν (πχ: Joomla, Wordpress) διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου τοπικά στον εξυπηρετητή θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
 
Για να παρέχετε σε όλους τους χρήστες του συστήματος την δυνατότητα να μπορούν να δημιουργήσουν (πχ: PHP project) ή να εγκαταστήσουν (πχ: Joomla, Wordpress) διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου τοπικά στον εξυπηρετητή θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
* Ενεργοποίηση του public_html καταλόγου των χρηστών του συστήματος. Ο web εξυπηρετητής {{Application-linux|apache2}} δίνει την δυνατότητα να μοιράσει διαδικτυακά
+
* Ενεργοποίηση του public_html καταλόγου των χρηστών του συστήματος. Ο web εξυπηρετητής {{Application-linux|apache2}} δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος να διαμοιράσουν διαδικτυακά την ιστοσελίδα τους ή την υπηρεσία διαδικτύου που έχουν μέσα από τον κατάλογο <tt>public_html</tt>. Παραδείγματος χάρη, έστω ότι έχουμε το χρήστη συστήματος, administrator με προσωπικό κατάλογο τον /home/administrator/. Εκετελώντας την εντολή {{Terminal|sudo a2enmod userdir}}<br/> τότε ότι βρίσκεται στον κατάλογο <tt>/home/administrator/public_html</tt> θα μπορεί να προβληθεί μέσω ενός οποιοδήποτε φυλλομετρητή δίνοντας την διεύθυνση {{Label|<IP διεύθυνση εξυπηρετήτη/~administrator}}.
 
* Εγκατάσταση του [[Linux/LAMP server/phpMyAdmin|phpMyAdmin]]
 
* Εγκατάσταση του [[Linux/LAMP server/phpMyAdmin|phpMyAdmin]]
 
* Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του [[Linux/ProFTPD|Proftpd FTP εξυπηρετητή]] με σκοπό την μεταφόρτωση των αρχείων των χρηστών στους προσωπικούς τους καταλόγους
 
* Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του [[Linux/ProFTPD|Proftpd FTP εξυπηρετητή]] με σκοπό την μεταφόρτωση των αρχείων των χρηστών στους προσωπικούς τους καταλόγους

Αναθεώρηση της 19:51, 4 Μαΐου 2015

Το LAMP είναι ένα αρκτικόλεξο το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά μέρη:

 • L: το Linux,
 • A: τον Apache HTTP Server,
 • Μ: το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων MySQL,
 • P: καθώς και τη γλώσσα προγραμματισμού PHP.

Ο LAMP εξυπηρετητής, ουσιαστικά είναι ένα/μια μεταπακέτο/σουίτα το οποίο προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και είναι κατάλληλο για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Η αντίστοιχη σουίτα για τα Windows είναι το WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP), για τα Macintosh είναι το MAMP, κτλ.

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του LAMP εξυπηρετητή μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας την εντολή σε ένα τερματικό:

Terminal.pngsudo apt-get install lamp-server^


Το μεταπακέτο lamp-server^ εγκαθιστά όλα τα απαραίτητα πακέτα που είναι διαθέσιμα στην τρέχουσα διανομή linux.


Dialog-information.pngΚατά την εγκατάσταση του μεταπακέτου θα σας ζητηθεί να δώσετε το κωδικό πρόσβασης του root χρήστης της βάσης δεδομένων.


Μετά το τέλος της εγκατάστασης, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα φυλλομετρητή και να δώσετε την διεύθυνση Tag.png localhost. Εάν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία θα σας εμφανιστεί το μήνυμα Tag.png It works!


Info-32.pngΣε περίπτωση που δεν εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την υπηρεσία Apache δίνοντας σε ένα τερματικό την εντολή:

Terminal.pngsudo service apache2 restart


Παροχή υπηρεσιών LAMP ανά χρήστη συστήματος

Για να παρέχετε σε όλους τους χρήστες του συστήματος την δυνατότητα να μπορούν να δημιουργήσουν (πχ: PHP project) ή να εγκαταστήσουν (πχ: Joomla, Wordpress) διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου τοπικά στον εξυπηρετητή θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Ενεργοποίηση του public_html καταλόγου των χρηστών του συστήματος. Ο web εξυπηρετητής Application-ubuntu-other.png apache2 δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος να διαμοιράσουν διαδικτυακά την ιστοσελίδα τους ή την υπηρεσία διαδικτύου που έχουν μέσα από τον κατάλογο public_html. Παραδείγματος χάρη, έστω ότι έχουμε το χρήστη συστήματος, administrator με προσωπικό κατάλογο τον /home/administrator/. Εκετελώντας την εντολή
  Terminal.pngsudo a2enmod userdir


  τότε ότι βρίσκεται στον κατάλογο /home/administrator/public_html θα μπορεί να προβληθεί μέσω ενός οποιοδήποτε φυλλομετρητή δίνοντας την διεύθυνση Tag.png <IP διεύθυνση εξυπηρετήτη/~administrator.
 • Εγκατάσταση του phpMyAdmin
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Proftpd FTP εξυπηρετητή με σκοπό την μεταφόρτωση των αρχείων των χρηστών στους προσωπικούς τους καταλόγους