Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LAMP server/phpMyAdmin"

(Εγκατάσταση)
(Εγκατάσταση)
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
 
{{Terminal|sudo apt-get install phpmyadmin}}
 
{{Terminal|sudo apt-get install phpmyadmin}}
  
Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το web εξυπηρετητή που είναι εγκατεστημένος στον σύστημα ώστε να παραμετροποιηθεί κατάλληλα. Εάν έχετε εγκαταστήσει το lamp-server^ τότε θα πρέπει να επιλέξετε τον apache2 με {{Keypress|Space}}. Στην συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να ρυθμιστεί το phpMyAdmin με το πακέτο dbconfig-common. Προτείνεται να επιλέξετε {{Select|ΌΧΙ}}.
+
Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το web εξυπηρετητή που είναι εγκατεστημένος στον σύστημα ώστε να παραμετροποιηθεί κατάλληλα. Εάν έχετε εγκαταστήσει το {{application-other|lamp-server^}} τότε θα πρέπει να επιλέξετε τον apache2 με {{Keypress|Space}}. Στην συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να ρυθμιστεί το phpMyAdmin με το πακέτο dbconfig-common. Προτείνεται να επιλέξετε {{Select|ΌΧΙ}}.
 
   
 
   
 
Μετά το τέλος της εγκατάστασης, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα φυλλομετρητή και να δώσετε την διεύθυνση {{Label|localhost/phpmyadmin/}}. Εάν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία θα σας εμφανιστεί η φόρμα εισόδου στην οποία θα πρέπει να εισάγετε τα διαπιστευτήρια του υπερχρήστη της βάσης δεδομένων.
 
Μετά το τέλος της εγκατάστασης, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα φυλλομετρητή και να δώσετε την διεύθυνση {{Label|localhost/phpmyadmin/}}. Εάν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία θα σας εμφανιστεί η φόρμα εισόδου στην οποία θα πρέπει να εισάγετε τα διαπιστευτήρια του υπερχρήστη της βάσης δεδομένων.

Αναθεώρηση της 15:42, 4 Μαΐου 2015

Το phpMyAdmin είναι ένα ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα εργαλείο γραμμένο σε PHP το οποίο χρησιμοποιείται για την διαχείριση της MySQL βάσης δεδομένων μέσω φυλλομετρητή. Μπορεί να εκτελέσει διάφορες ενέργειες όπως:

  • την δημιουργία, την επεξεργασία ή την διαγραφή βάσεων δεδομένων, πινάκων, πεδίων ή γραμμών
  • την εκτέλεση SQL ερωτημάτων
  • την διαχείριση των χρηστών καθώς και των δικαιωμάτων τους.

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του phpMyAdmin μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας την εντολή σε ένα τερματικό:


Terminal.pngsudo apt-get install phpmyadmin


Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το web εξυπηρετητή που είναι εγκατεστημένος στον σύστημα ώστε να παραμετροποιηθεί κατάλληλα. Εάν έχετε εγκαταστήσει το Πρότυπο:Application-other τότε θα πρέπει να επιλέξετε τον apache2 με Space. Στην συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να ρυθμιστεί το phpMyAdmin με το πακέτο dbconfig-common. Προτείνεται να επιλέξετε Hand.png ΌΧΙ.

Μετά το τέλος της εγκατάστασης, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα φυλλομετρητή και να δώσετε την διεύθυνση Tag.png localhost/phpmyadmin/. Εάν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία θα σας εμφανιστεί η φόρμα εισόδου στην οποία θα πρέπει να εισάγετε τα διαπιστευτήρια του υπερχρήστη της βάσης δεδομένων.