Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSP/Εγκατάσταση Ubuntu/Δίσκος Linux"

 
(26 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
==Υπάρχει Linux λειτουργικό ήδη εγκατεστημένο==
+
[[Αρχείο:12.04.3 ubuntu install keep linux install type.png|350px|right]]
[[Αρχείο:12.04.3 ubuntu install keep linux install type.png.png|350px|right]]
 
 
Στην περίπτωση που έχετε ήδη εγκατεστημένη κάποια διανομή Linux, ο διάλογος που θα σας εμφανιστεί σε αυτό το βήμα θα είναι παρόμοιος με αυτό που φαίνεται στην εικόνα δεξιά σας.  
 
Στην περίπτωση που έχετε ήδη εγκατεστημένη κάποια διανομή Linux, ο διάλογος που θα σας εμφανιστεί σε αυτό το βήμα θα είναι παρόμοιος με αυτό που φαίνεται στην εικόνα δεξιά σας.  
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
 
  
 +
{{Hint|Στον υπολογιστή που πραγματοποιήσαμε την εγκατάσταση του Ubuntu υπήρχε εγκαταστημένο το '''Ubuntu 10.04.4 LTS'''.|medium}}
  
===Διατήρηση του περιβάλλοντος Linux===
+
Ο διάλογος προτείνει τις εξής 4 περιπτώσεις:
*Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το Ubuntu παράλληλα με το περιβάλλον Linux που έχετε:
+
* Διατήρηση του περιβάλλοντος Linux.
# Επιλέξτε την πρώτη επιλογή <br/><br/>[[Αρχείο:12.04.3 ubutnu install keep linux choice.png|650px|none]]<br/> και επείτα {{UserResponse|Συνέχεια}}. Με αυτήν την επιλογή θα πραγματοποιηθεί σμίκρυνση στην κατάτμηση του λειτουργικού συστήματος Linux ώστε να προκύψει ελεύθερος χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί το Ubuntu.
+
* Αναβάθμιση του περιβάλλοντος Linux.
# [[Αρχείο:Choose size 31.png|350px|right]] Στον επόμενο διάλογο θα σας ζητηθεί να ορίσετε το μέγεθος των κατατμήσεων και για τα δύο λειτουργικά συστήματα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας το κέρσορα στο κενό που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο κατατμήσεις και σέρνοντας το διαχωριστή είτε δεξιά είτε αριστερά όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά σας και επιλέξτε {{UserResponse|Εγκατάσταση τώρα}}.  
+
* Διαγραφή του περιβάλλοντος Linux.
# Τέλος, επιλέξτε {{UserResponse|Συνέχεια}} στο διάλογο που θα σας εμφανιστεί και θα σας ενημερώνει για το κίνδυνο αλλαγής των κατατμήσεων.
+
* Χειροκίνητη δημιουργία κατατμήσεων.
<br/><br/><br/><br/><br/>
+
{{Clear}}
  
 +
== Διατήρηση του περιβάλλοντος Linux ==
 +
[[Αρχείο:12.04.3 ubuntu install keep linux choose size.png|350px|right]]
 +
Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το Ubuntu παράλληλα με το περιβάλλον Linux που έχετε:
 +
# Επιλέξτε την πρώτη επιλογή <br/><br/>[[Αρχείο:12.04.3 ubutnu install keep linux choice.png|650px|none]]<br/> και έπειτα {{Button|Συνέχεια}}. Με αυτήν την επιλογή θα πραγματοποιηθεί σμίκρυνση στην κατάτμηση του λειτουργικού συστήματος Linux ώστε να προκύψει ελεύθερος χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί το Ubuntu.
 +
# Στον επόμενο διάλογο θα σας ζητηθεί να ορίσετε το μέγεθος των κατατμήσεων και για τα δύο λειτουργικά συστήματα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας το κέρσορα στο κενό που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο κατατμήσεις και σέρνοντας το διαχωριστή είτε δεξιά είτε αριστερά όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά σας και επιλέξτε {{Button|Εγκατάσταση τώρα}}.
 +
# Τέλος, επιλέξτε {{Button|Συνέχεια}} στο διάλογο που θα σας εμφανιστεί και θα σας ενημερώνει για το κίνδυνο αλλαγής των κατατμήσεων.
 +
{{Clear}}
  
===Αναβάθμιση του περιβάλλοντος Linux===
+
== Αναβάθμιση του περιβάλλοντος Linux ==
*Εάν έχετε εγκεταστημένη παλιότερη έκδοση του λειτουργικού Ubuntu (οπώς είναι στο παραδειγμά):
+
Εάν έχετε εγκατεστημένη παλιότερη έκδοση του λειτουργικού Ubuntu (οπώς είναι στο παράδειγμα):
# Επιλέξτε την δευτέρης επιλογή <br/><br/>[[Αρχείο:12.04.3 ubuntu install upgrade linux choice.png|650px|none]]<br/> και επείτα {{UserResponse|Συνέχεια}}. Με αυτήν την επιλογή θα διατηρηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και εάν είναι δυνατό και οι εφαρμογές που είχατε εγκαταστήσει.#TODO:Σημειώνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση, θα ξεκινήσει κατευθείαν η εγκάτασταση
+
# Επιλέξτε την δεύτερη επιλογή <br/><br/>[[Αρχείο:12.04.3 ubuntu install upgrade linux choice.png|650px|none]]<br/> και έπειτα {{Button|Συνέχεια}}. Με αυτήν την επιλογή θα διατηρηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και εάν είναι δυνατό και οι εφαρμογές που είχατε εγκαταστήσει.
<br/><br/><br/><br/><br/>
+
{{Clear}}
  
 +
== Διαγραφή του περιβάλλοντος Linux ==
 +
[[Αρχείο:12.04.3 ubuntu install replace linux choose size.png|350px|right]]
 +
Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε το εγκατεστημένο λειτουργικό Linux και να εγκαταστήσετε το Ubuntu:
 +
# Επιλέξτε την τρίτη επιλογή <br/><br/>[[Αρχείο:12.04.3 ubuntu install replace linux choice.png|650px|none]]<br/> και έπειτα {{Button|Συνέχεια}}.
 +
# Στον επόμενο διάλογο αρκεί να επιλέξτε {{Button|Εγκατάσταση τώρα}} για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
 +
{{Clear}}
  
 
+
== Χειροκίνητη δημιουργία κατατμήσεων ==
===Διαγραφή του περιβάλλοντος Linux===
+
Τέλος, '''εφόσον έχετε γνώσεις Linux''', και επιθυμείτε κάτι άλλο (πχ: να ορίσετε μεγαλύτερο μέγεθος swap ή να δημιουργήσετε διαφορετικές κατατμήσεις για τους καταλόγους του Ubuntu κ.τ.λ.):
*Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε το εγκατεστημένο λειτουργικό Linux και να εγκαταστήσετε το Ubuntu:
+
# Επιλέξτε την τρίτη επιλογή {{Select|Κάτι άλλο}} για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη δημιουργία των κατατμήσεων όπως επιθυμείτε.
# Επιλέξτε την τρίτη επιλογή <br/><br/>[[Αρχείο:12.04.3 ubuntu install replace linux choice.png|650px|none]]<br/> και έπειτα {{UserResponse|Συνέχεια}}.
 
# [[Αρχείο:Choose size 33.png|350px|right]] Στον επόμενο διάλογο αρκεί να επιλέξτε {{UserResponse|Εγκατάσταση τώρα}} για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
 
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
 
 
 
===Χειροκίνητη δημιουργία κατατμήσεων===
 
*Τέλος, '''εφόσον έχετε γνώσεις Linux''', και επιθυμείτε κάτι άλλο (πχ: να ορίσετε μεγαλύτερο μέγεθος swap ή να δημιουργήσετε διαφορετικές κατατμήσεις για τους καταλόγους του Ubuntu κ.τ.λ.):
 
# Επιλέξτε την τρίτη επιλογή {{UserResponse|Κάτι άλλο}} για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη δημιουργία των κατατμήσεων όπως επιθυμείτε.
 

Τελευταία αναθεώρηση της 02:17, 27 Φεβρουαρίου 2014

12.04.3 ubuntu install keep linux install type.png

Στην περίπτωση που έχετε ήδη εγκατεστημένη κάποια διανομή Linux, ο διάλογος που θα σας εμφανιστεί σε αυτό το βήμα θα είναι παρόμοιος με αυτό που φαίνεται στην εικόνα δεξιά σας.


Info-32.pngΣτον υπολογιστή που πραγματοποιήσαμε την εγκατάσταση του Ubuntu υπήρχε εγκαταστημένο το Ubuntu 10.04.4 LTS.


Ο διάλογος προτείνει τις εξής 4 περιπτώσεις:

 • Διατήρηση του περιβάλλοντος Linux.
 • Αναβάθμιση του περιβάλλοντος Linux.
 • Διαγραφή του περιβάλλοντος Linux.
 • Χειροκίνητη δημιουργία κατατμήσεων.


Διατήρηση του περιβάλλοντος Linux

12.04.3 ubuntu install keep linux choose size.png

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το Ubuntu παράλληλα με το περιβάλλον Linux που έχετε:

 1. Επιλέξτε την πρώτη επιλογή

  12.04.3 ubutnu install keep linux choice.png

  και έπειτα Συνέχεια. Με αυτήν την επιλογή θα πραγματοποιηθεί σμίκρυνση στην κατάτμηση του λειτουργικού συστήματος Linux ώστε να προκύψει ελεύθερος χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί το Ubuntu.
 2. Στον επόμενο διάλογο θα σας ζητηθεί να ορίσετε το μέγεθος των κατατμήσεων και για τα δύο λειτουργικά συστήματα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας το κέρσορα στο κενό που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο κατατμήσεις και σέρνοντας το διαχωριστή είτε δεξιά είτε αριστερά όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά σας και επιλέξτε Εγκατάσταση τώρα.
 3. Τέλος, επιλέξτε Συνέχεια στο διάλογο που θα σας εμφανιστεί και θα σας ενημερώνει για το κίνδυνο αλλαγής των κατατμήσεων.


Αναβάθμιση του περιβάλλοντος Linux

Εάν έχετε εγκατεστημένη παλιότερη έκδοση του λειτουργικού Ubuntu (οπώς είναι στο παράδειγμα):

 1. Επιλέξτε την δεύτερη επιλογή

  12.04.3 ubuntu install upgrade linux choice.png

  και έπειτα Συνέχεια. Με αυτήν την επιλογή θα διατηρηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και εάν είναι δυνατό και οι εφαρμογές που είχατε εγκαταστήσει.


Διαγραφή του περιβάλλοντος Linux

12.04.3 ubuntu install replace linux choose size.png

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε το εγκατεστημένο λειτουργικό Linux και να εγκαταστήσετε το Ubuntu:

 1. Επιλέξτε την τρίτη επιλογή

  12.04.3 ubuntu install replace linux choice.png

  και έπειτα Συνέχεια.
 2. Στον επόμενο διάλογο αρκεί να επιλέξτε Εγκατάσταση τώρα για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.


Χειροκίνητη δημιουργία κατατμήσεων

Τέλος, εφόσον έχετε γνώσεις Linux, και επιθυμείτε κάτι άλλο (πχ: να ορίσετε μεγαλύτερο μέγεθος swap ή να δημιουργήσετε διαφορετικές κατατμήσεις για τους καταλόγους του Ubuntu κ.τ.λ.):

 1. Επιλέξτε την τρίτη επιλογή Hand.png Κάτι άλλο για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη δημιουργία των κατατμήσεων όπως επιθυμείτε.