Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSP/Προχωρημένα/Αυτόματη σύνδεση"

μ (LTSPDM_USERS)
 
(3 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 10: Γραμμή 10:
  
 
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>AUTOLOGIN="^pc\([0-9]*\)$/guest\1"</nowiki>}}
 
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>AUTOLOGIN="^pc\([0-9]*\)$/guest\1"</nowiki>}}
 +
 +
Αν επιθυμείτε να γίνεται αυτόματη σύνδεση για τον χρήστη user-01 μόνο στον υπολογιστή με mac-address [00:19:db:58:7c:5d] δώστε στο lts.conf την οδηγία:
 +
{{Editor|[00:19:db:58:7c:5d]<br/><nowiki>AUTOLOGIN="user-01"</nowiki>}}
 +
 +
{{Notice|Εάν χρησιμοποιείτε NFS δεν απαιτείται να δώσετε κωδικό}}
  
 
==LTSPDM_USERS==
 
==LTSPDM_USERS==
Γραμμή 17: Γραμμή 22:
  
 
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>LTSPDM_USERS="guest%{HOSTNAME#pc}"</nowiki>}}
 
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>LTSPDM_USERS="guest%{HOSTNAME#pc}"</nowiki>}}
 +
 +
Αν αντίθετα θέλουμε να κρύψουμε εντελώς τη λίστα χρηστών και να παραμείνει μόνο η χειρωνακτική σύνδεση, η σχετική παράμετρος είναι:
 +
 +
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>LIGHTDM_CONF="greeter-hide-users=true"</nowiki>}}
  
 
==PASSWORDS_GUESTS==
 
==PASSWORDS_GUESTS==
Γραμμή 23: Γραμμή 32:
 
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>PASSWORDS_GUESTS="guest[0-9-]*/"</nowiki><br/>
 
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>PASSWORDS_GUESTS="guest[0-9-]*/"</nowiki><br/>
 
<nowiki>PASSWORDS_CLASSES="[abcdefg][0-9-]*/"</nowiki>}}
 
<nowiki>PASSWORDS_CLASSES="[abcdefg][0-9-]*/"</nowiki>}}
 +
 +
==Αυτόματη σύνδεση τμήματος==
 +
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ονομάσει τους σταθμούς εργασίας pc01, pc02, ..., και τους χρήστες a1-01, a1-02, ..., b1-01 κλπ. Έρχεται διάλειμμα, φεύγει η τάξη a1 και θέλουμε να συνδέσουμε την τάξη b1. Μέσα από τον Επόπτη, επιλέγουμε όλους τους σταθμούς εργασίας και δίνουμε την παρακάτω εντολή:
 +
 +
{{Terminal|<nowiki>sudo /usr/share/sch-scripts/autologin pc/a1-</nowiki>}}
 +
 +
Το script /usr/share/sch-scripts/autologin κάνει autologin σε ένα τμήμα, ενώ δέχεται σαν παράμετρο το όνομα χρήστη, το οποίο μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω:
 +
* false: αποσυνδέει το παλιό τμήμα χωρίς να συνδέσει καινούργιο.
 +
* teacher1: συνδέει έναν συγκεκριμένο χρήστη. Αυτό δουλεύει αν έχουμε επιλέξει μόνο έναν client.
 +
* pc/guest: αν το username περιέχει / (slash), τότε θεωρείται κανονική έκφραση η οποία αντιστοιχίζει το όνομα του υπολογιστή σε όνομα χρήστη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην ενότητα AUTOLOGIN.

Τελευταία αναθεώρηση της 08:10, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Το αρχείο ρυθμίσεων ltsp.conf δίνει τις παρακάτω δυνατότητες παραμετροποίησης της οθόνης σύνδεσης (login screen LightDM) των σταθμών εργασίας. Όμως, γίνονται οι παρακάτω υποθέσεις:

  • Να έχουν δοθεί στατικά hostnames τύπου pc01, pc02 κλπ σε όλους τους LTSP clients.
  • Στα παραδείγματα υποθέτουμε ότι οι λογαριασμοί των χρηστών είναι της μορφής a1-01 που σημαίνει "τάξη a τμήμα 1 υπολογιστής 01".
  • Αντίστοιχα, οι λογαριασμοί των επισκεπτών ονομάζονται για παράδειγμα guestXX. Προσοχή, αυτοί είναι κανονικοί λογαριασμοί όπου όλα τα έγγραφα και οι ρυθμίσεις παραμένουν και μετά από επανεκκίνηση, δεν σβήνονται. Χρησιμοποιούνται είτε από "επισκέπτες" που δεν έχουν κανονικό λογαριασμό χρήστη, είτε από όλους τους χρήστες αν έχουμε μόνο έναν λογαριασμό ανά υπολογιστή.

Από τα sch-scripts ανοίξτε το ltsp.conf και ενεργοποιήστε όποιες από τις παρακάτω ρυθμίσεις ταιριάζουν στην περίπτωσή σας.

AUTOLOGIN

Η οδηγία AUTOLOGIN επιτρέπει σε έναν χρήστη ανά υπολογιστή να συνδέεται αυτόματα. Για να γίνει αντιστοίχιση του ονόματος υπολογιστή (π.χ. pc01) στο όνομα χρήστη (π.χ. guest01), χρησιμοποιείται μια κανονική έκφραση. Για παράδειγμα, η παρακάτω οδηγία ορίζει αυτόματη σύνδεση του guest01 στο pc01, του guest02 στο pc02, κ.ο.κ.:


Editor.png[clients]
AUTOLOGIN="^pc\([0-9]*\)$/guest\1"


Αν επιθυμείτε να γίνεται αυτόματη σύνδεση για τον χρήστη user-01 μόνο στον υπολογιστή με mac-address [00:19:db:58:7c:5d] δώστε στο lts.conf την οδηγία:


Editor.png[00:19:db:58:7c:5d]
AUTOLOGIN="user-01"Dialog-information.pngΕάν χρησιμοποιείτε NFS δεν απαιτείται να δώσετε κωδικό


LTSPDM_USERS

Η οδηγία LTSPDM_USERS καθορίζει ποιοι λογαριασμοί χρηστών θα εμφανίζονται στην οθόνη σύνδεσης. Για παράδειγμα είναι πολύ βολικό στο pc01 να εμφανίζεται μόνο ο "Επισκέπτης 01" καθώς φυσικά και το πεδίο όπου μπορεί κάποιος να γράψει το username του χειρωνακτικά. Αντίστοιχα στο pc02 θα εμφανίζεται ο "Επισκέπτης 02" και το manual login.

Για να γίνει αυτή η αντιστοίχιση από όνομα υπολογιστή HOSTNAME σε όνομα χρήστη, χρησιμοποιούμε την παρακάτω γραμμή στο ltsp.conf:


Editor.png[clients]
LTSPDM_USERS="guest%{HOSTNAME#pc}"


Αν αντίθετα θέλουμε να κρύψουμε εντελώς τη λίστα χρηστών και να παραμείνει μόνο η χειρωνακτική σύνδεση, η σχετική παράμετρος είναι:


Editor.png[clients]
LIGHTDM_CONF="greeter-hide-users=true"


PASSWORDS_GUESTS

Οι οδηγίες τύπου PASSWORDS_x επιτρέπουν σε κάποιους λογαριασμούς να συνδέονται χωρίς κωδικό πρόσβασης, με απλό Enter, για παράδειγμα:


Editor.png[clients]
PASSWORDS_GUESTS="guest[0-9-]*/"
PASSWORDS_CLASSES="[abcdefg][0-9-]*/"


Αυτόματη σύνδεση τμήματος

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ονομάσει τους σταθμούς εργασίας pc01, pc02, ..., και τους χρήστες a1-01, a1-02, ..., b1-01 κλπ. Έρχεται διάλειμμα, φεύγει η τάξη a1 και θέλουμε να συνδέσουμε την τάξη b1. Μέσα από τον Επόπτη, επιλέγουμε όλους τους σταθμούς εργασίας και δίνουμε την παρακάτω εντολή:


Terminal.pngsudo /usr/share/sch-scripts/autologin pc/a1-


Το script /usr/share/sch-scripts/autologin κάνει autologin σε ένα τμήμα, ενώ δέχεται σαν παράμετρο το όνομα χρήστη, το οποίο μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω:

  • false: αποσυνδέει το παλιό τμήμα χωρίς να συνδέσει καινούργιο.
  • teacher1: συνδέει έναν συγκεκριμένο χρήστη. Αυτό δουλεύει αν έχουμε επιλέξει μόνο έναν client.
  • pc/guest: αν το username περιέχει / (slash), τότε θεωρείται κανονική έκφραση η οποία αντιστοιχίζει το όνομα του υπολογιστή σε όνομα χρήστη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην ενότητα AUTOLOGIN.