Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSP/Προχωρημένα/Αυτόματη σύνδεση"

μ
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Το αρχείο ρυθμίσεων lts.conf δίνει τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης χρηστών στους LTSP clients, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
+
Το αρχείο ρυθμίσεων ltsp.conf δίνει τις παρακάτω δυνατότητες παραμετροποίησης της οθόνης σύνδεσης (login screen LightDM) των σταθμών εργασίας. Όμως, γίνονται οι παρακάτω υποθέσεις:
 
* Να έχουν [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Στατικά_hostnames|δοθεί στατικά hostnames]] τύπου pc01, pc02 κλπ σε όλους τους LTSP clients.
 
* Να έχουν [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Στατικά_hostnames|δοθεί στατικά hostnames]] τύπου pc01, pc02 κλπ σε όλους τους LTSP clients.
 
* Στα παραδείγματα υποθέτουμε ότι οι λογαριασμοί των χρηστών είναι της μορφής a1-01 που σημαίνει "τάξη a τμήμα 1 υπολογιστής 01".
 
* Στα παραδείγματα υποθέτουμε ότι οι λογαριασμοί των χρηστών είναι της μορφής a1-01 που σημαίνει "τάξη a τμήμα 1 υπολογιστής 01".
 
* Αντίστοιχα, οι λογαριασμοί των επισκεπτών ονομάζονται για παράδειγμα guestXX. Προσοχή, αυτοί είναι κανονικοί λογαριασμοί όπου όλα τα έγγραφα και οι ρυθμίσεις παραμένουν και μετά από επανεκκίνηση, δεν σβήνονται. Χρησιμοποιούνται είτε από "επισκέπτες" που δεν έχουν κανονικό λογαριασμό χρήστη, είτε από όλους τους χρήστες αν έχουμε μόνο έναν λογαριασμό ανά υπολογιστή.
 
* Αντίστοιχα, οι λογαριασμοί των επισκεπτών ονομάζονται για παράδειγμα guestXX. Προσοχή, αυτοί είναι κανονικοί λογαριασμοί όπου όλα τα έγγραφα και οι ρυθμίσεις παραμένουν και μετά από επανεκκίνηση, δεν σβήνονται. Χρησιμοποιούνται είτε από "επισκέπτες" που δεν έχουν κανονικό λογαριασμό χρήστη, είτε από όλους τους χρήστες αν έχουμε μόνο έναν λογαριασμό ανά υπολογιστή.
  
Από τα sch-scripts ανοίξτε το lts.conf και ενεργοποιήστε όποιες από τις παρακάτω ρυθμίσεις ταιριάζουν στην περίπτωσή σας.
+
Από τα sch-scripts ανοίξτε το ltsp.conf και ενεργοποιήστε όποιες από τις παρακάτω ρυθμίσεις ταιριάζουν στην περίπτωσή σας.
  
== LDM_GUESTLOGIN ==
+
==AUTOLOGIN==
Η οδηγία LDM_GUESTLOGIN=True εμφανίζει ένα κουμπί "Είσοδος ως επισκέπτης" στην οθόνη σύνδεσης, το οποίο αν πατηθεί χρησιμοποιεί τα προκαθορισμένα LDM_USERNAME και LDM_PASSWORD για να συνδεθούν οι μαθητές χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσουν όνομα χρήστη και κωδικό.
+
Η οδηγία AUTOLOGIN επιτρέπει σε έναν χρήστη ανά υπολογιστή να συνδέεται αυτόματα. Για να γίνει αντιστοίχιση του ονόματος υπολογιστή (π.χ. pc01) στο όνομα χρήστη (π.χ. guest01), χρησιμοποιείται μια [https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression κανονική έκφραση]. Για παράδειγμα, η παρακάτω οδηγία ορίζει αυτόματη σύνδεση του guest01 στο pc01, του guest02 στο pc02, κ.ο.κ.:
  
Αυτό είναι πολύ βολικό για τη σύνδεση λογαριασμών επισκεπτών (LDM_USERNAME=guestXX) ή της πρώτης τάξης Δημοτικών σχολείων (LDM_USERNAME=a1-XX).
+
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>AUTOLOGIN="^pc\([0-9]*\)$/guest\1"</nowiki>}}
  
Η οδηγία LDM_GUESTLOGIN είναι αρκετά "έξυπνη" ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα αν το LDM_USERNAME είναι κενό, και γι' αυτό το προεπιλεγμένο lts.conf έχει LDM_GUESTLOGIN=True για όλους τους υπολογιστές.
+
==LTSPDM_USERS==
 +
Η οδηγία LTSPDM_USERS καθορίζει ποιοι λογαριασμοί χρηστών θα εμφανίζονται στην οθόνη σύνδεσης. Για παράδειγμα είναι πολύ βολικό στο pc01 να εμφανίζεται μόνο ο "Επισκέπτης 01" καθώς φυσικά και το πεδίο όπου μπορεί κάποιος να γράψει το username του χειρωνακτικά. Αντίστοιχα στο pc02 θα εμφανίζεται ο "Επισκέπτης 02" και το manual login.
  
== LDM_AUTOLOGIN ==
+
Για να γίνει αυτή η αντιστοίχιση από όνομα υπολογιστή HOSTNAME σε όνομα χρήστη, χρησιμοποιούμε την παρακάτω γραμμή στο ltsp.conf:
Η οδηγία LDM_AUTOLOGIN=True κάνει τους LTSP clients να συνδεθούν αυτόματα με τα προκαθορισμένα LDM_USERNAME και LDM_PASSWORD χωρίς καν να εμφανίσουν οθόνη σύνδεσης. Εάν ο χρήστης κάποια στιγμή πατήσει αποσύνδεση, το LDM_AUTOLOGIN άμεσα τον επανασυνδέει.
 
  
Αυτό είναι πολύ βολικό όταν έχουμε μόνο έναν λογαριασμό ανά υπολογιστή (είτε guestXX είτε userXX) οπότε δεν έχει νόημα η οθόνη σύνδεσης.
+
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>LTSPDM_USERS="guest%{HOSTNAME#pc}"</nowiki>}}
  
Η οδηγία LDM_AUTOLOGIN απενεργοποιείται αυτόματα αν το LDM_USERΝΑΜΕ είναι κενό.
+
==PASSWORDS_GUESTS==
 +
Οι οδηγίες τύπου PASSWORDS_x επιτρέπουν σε κάποιους λογαριασμούς να συνδέονται χωρίς κωδικό πρόσβασης, με απλό Enter, για παράδειγμα:
  
== LDM_USERNAME ==
+
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>PASSWORDS_GUESTS="guest[0-9-]*/"</nowiki><br/>
Αυτό είναι το όνομα χρήστη με το οποίο θα συνδεθούν τα LDM_GUESTLOGIN / LDM_AUTOLOGIN που περιγράφονται παραπάνω. Ενώ οι προηγούμενες οδηγίες συνήθως μπαίνουν κάτω από το [Default], το LDM_USERNAME μπαίνει ξεχωριστά για κάθε client κάτω από την ενότητα [mac:address] του.
+
<nowiki>PASSWORDS_CLASSES="[abcdefg][0-9-]*/"</nowiki>}}
 
 
Για διευκόλυνση, η προεπιλεγμένη τιμή του LDM_USERNAME είναι το HOSTNAME, δηλαδή αν βάλουμε LDM_AUTOLOGIN=True και καθόλου LDM_USERNAME, ο LTSP client θα προσπαθήσει να συνδεθεί με τον λογαριασμό χρήστη "pc01" ή όπως αλλιώς ορίστηκε το HOSTNAME του client.
 
 
 
== LDM_PASSWORD ==
 
Αυτό είναι ο κωδικός πρόσβασης με τον οποίο θα συνδεθούν τα LDM_GUESTLOGIN / LDM_AUTOLOGIN που περιγράφονται παραπάνω. Το LDM_PASSWORD μπορεί να οριστεί είτε κάτω από το [Default], αν όλοι οι λογαριασμοί έχουν τον ίδιο κωδικό (π.χ. το τηλέφωνο του σχολείου), είτε κάτω από ενότητες [mac:address] εάν κάθε client χρειάζεται διαφορετικό κωδικό πρόσβασης.
 
 
 
Για διευκόλυνση, η προεπιλεγμένη τιμή του LDM_PASSWORD είναι το LDM_USERNAME, δηλαδή αν έχουμε λογαριασμούς τύπου guest01 με κωδικό guest01, δεν χρειάζεται να το ορίσουμε.
 
 
 
== HOST_TO_USERNAME ==
 
Με βάση όλα τα παραπάνω, ένα lts.conf θα μπορούσε να είναι το εξής:
 
{{Editor|1=
 
[Default]<br>
 
LDM_GUESTLOGIN=True<br>
 
LDM_PASSWORD="thlefwno"<br>
 
<br>
 
[a1:b2:c3:d4:e5:f6]<br>
 
HOSTNAME=pc01<br>
 
LDM_USERNAME=guest01<br>
 
}}
 
 
 
 
 
Αυτό σημαίνει ότι το pc01 θα έχει ένα κουμπί "Είσοδος ως επισκέπτης" που αν το πατήσουμε θα συνδεθεί με LDM_USERNAME=guest01 και LDM_PASSWORD=thlefwno.
 
Αν παραλείψουμε τη γραμμή LDM_PASSWORD="thlefwno", τότε θα συνδεθεί με LDM_USERNAME=guest01 και LDM_PASSWORD=guest01.
 
 
 
Μπορούμε να απλουστεύσουμε το παραπάνω lts.conf στο παρακάτω, το οποίο είναι και το προτεινόμενο:
 
{{Editor|1=
 
[Default]<br>
 
LDM_GUESTLOGIN=True<br>
 
LDM_PASSWORD="thlefwno"<br>
 
HOST_TO_USERNAME="pc/guest"<br>
 
<br>
 
[01:02:03:04:05:06]<br>
 
HOSTNAME=pc01<br>
 
}}
 
 
 
Δηλαδή βγάλαμε την οδηγία LDM_USERNAME από όλους τους clients και προσθέσαμε μία μόνο HOST_TO_USERNAME κάτω από το [Default]. Έτσι το LTSP μπορεί να υπολογίσει το LDM_USERNAME από το HOSTNAME, αφαιρώντας το "pc" και προσθέτοντας το "guest".
 
 
 
Αν οι υπολογιστές μας ονομαζόταν clientXX αντί για pcXX, και οι λογαριασμοί χρηστών userXX αντί για guestXX, τότε η κατάλληλη οδηγία θα ήταν: HOST_TO_USERNAME="client/user".
 
 
 
Τέλος, αν παραλείψουμε την οδηγία LDM_PASSWORD, οι clients θα προσπαθήσουν να συνδεθούν με LDM_USERNAME=guestXX και LDM_PASSWORD=guestXX.
 
 
 
== Αυτόματη σύνδεση τμήματος ==
 
Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω οδηγίες, είναι δυνατόν να δώσουμε εντολή μέσα από τον Επόπτη να συνδέσει ένα συγκεκριμένο τμήμα όποτε θελήσουμε, χωρίς επανεκκίνηση των clients.
 
 
 
Ανοίγουμε τον Επόπτη, επιλέγουμε τους clients που θέλουμε, πατάμε το κουμπί Εκτέλεση από τη γραμμή εργαλείων, και δίνουμε την παρακάτω εντολή:
 
 
 
{{Terminal|sudo /usr/share/sch-scripts/host-to-username pc/a1-}}
 
 
 
Αυτή η εντολή θα κάνει αποσύνδεση όσους clients είναι συνδεδεμένοι, θα ενημερώσει την οδηγία HOST_TO_USERNAME στο τοπικό αντίγραφο του lts.conf του κάθε client, και θα επανεκκινήσει την οθόνη σύνδεσης. Έτσι ο client θα υπολογίσει εκ νέου τα LDM_USERNAME/LDM_PASSWORD.
 
 
 
Δηλαδή το τμήμα a1 θα μπορέσει να συνδεθεί είτε αυτόματα (αν έχετε LDM_AUTOLOGIN=True) είτε πατώντας το κουμπί "Είσοδος ως επισκέπτης" (αν έχετε LDM_GUESTLOGIN=True).
 

Αναθεώρηση της 10:57, 20 Ιουνίου 2020

Το αρχείο ρυθμίσεων ltsp.conf δίνει τις παρακάτω δυνατότητες παραμετροποίησης της οθόνης σύνδεσης (login screen LightDM) των σταθμών εργασίας. Όμως, γίνονται οι παρακάτω υποθέσεις:

  • Να έχουν δοθεί στατικά hostnames τύπου pc01, pc02 κλπ σε όλους τους LTSP clients.
  • Στα παραδείγματα υποθέτουμε ότι οι λογαριασμοί των χρηστών είναι της μορφής a1-01 που σημαίνει "τάξη a τμήμα 1 υπολογιστής 01".
  • Αντίστοιχα, οι λογαριασμοί των επισκεπτών ονομάζονται για παράδειγμα guestXX. Προσοχή, αυτοί είναι κανονικοί λογαριασμοί όπου όλα τα έγγραφα και οι ρυθμίσεις παραμένουν και μετά από επανεκκίνηση, δεν σβήνονται. Χρησιμοποιούνται είτε από "επισκέπτες" που δεν έχουν κανονικό λογαριασμό χρήστη, είτε από όλους τους χρήστες αν έχουμε μόνο έναν λογαριασμό ανά υπολογιστή.

Από τα sch-scripts ανοίξτε το ltsp.conf και ενεργοποιήστε όποιες από τις παρακάτω ρυθμίσεις ταιριάζουν στην περίπτωσή σας.

AUTOLOGIN

Η οδηγία AUTOLOGIN επιτρέπει σε έναν χρήστη ανά υπολογιστή να συνδέεται αυτόματα. Για να γίνει αντιστοίχιση του ονόματος υπολογιστή (π.χ. pc01) στο όνομα χρήστη (π.χ. guest01), χρησιμοποιείται μια κανονική έκφραση. Για παράδειγμα, η παρακάτω οδηγία ορίζει αυτόματη σύνδεση του guest01 στο pc01, του guest02 στο pc02, κ.ο.κ.:


Editor.png[clients]
AUTOLOGIN="^pc\([0-9]*\)$/guest\1"


LTSPDM_USERS

Η οδηγία LTSPDM_USERS καθορίζει ποιοι λογαριασμοί χρηστών θα εμφανίζονται στην οθόνη σύνδεσης. Για παράδειγμα είναι πολύ βολικό στο pc01 να εμφανίζεται μόνο ο "Επισκέπτης 01" καθώς φυσικά και το πεδίο όπου μπορεί κάποιος να γράψει το username του χειρωνακτικά. Αντίστοιχα στο pc02 θα εμφανίζεται ο "Επισκέπτης 02" και το manual login.

Για να γίνει αυτή η αντιστοίχιση από όνομα υπολογιστή HOSTNAME σε όνομα χρήστη, χρησιμοποιούμε την παρακάτω γραμμή στο ltsp.conf:


Editor.png[clients]
LTSPDM_USERS="guest%{HOSTNAME#pc}"


PASSWORDS_GUESTS

Οι οδηγίες τύπου PASSWORDS_x επιτρέπουν σε κάποιους λογαριασμούς να συνδέονται χωρίς κωδικό πρόσβασης, με απλό Enter, για παράδειγμα:


Editor.png[clients]
PASSWORDS_GUESTS="guest[0-9-]*/"
PASSWORDS_CLASSES="[abcdefg][0-9-]*/"