Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά εργαστήρια"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Για σχολεία που διαθέτουν περισσότερα από ένα εργαστήρια θα πρέπει να γίνουν κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις στον εξυπηρετητή ανάλογα με τα ακόλουθα σενάρια:
 
Για σχολεία που διαθέτουν περισσότερα από ένα εργαστήρια θα πρέπει να γίνουν κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις στον εξυπηρετητή ανάλογα με τα ακόλουθα σενάρια:
  
* Στην περίπτωση που υπάρχει ένας εξυπηρετητής διαθέσιμος για όλα τα εργαστήρια δείτε στο [Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά_Εργαστήρια/Ένας_εξυπηρετητής|Ένας εξυπηρετητής]
+
* Στην περίπτωση που υπάρχει ένας εξυπηρετητής διαθέσιμος για όλα τα εργαστήρια δείτε στο [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά_Εργαστήρια/Ένας_εξυπηρετητής|Ένας εξυπηρετητής]]
  
 
* Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας εξυπηρετητής ανά εργαστήριο δείτε στο [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά_εργαστήρια/Δύο_εξυπηρετητές|Δύο ή περισσότεροι εξυπηρετητές]]
 
* Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας εξυπηρετητής ανά εργαστήριο δείτε στο [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά_εργαστήρια/Δύο_εξυπηρετητές|Δύο ή περισσότεροι εξυπηρετητές]]

Αναθεώρηση της 15:32, 15 Φεβρουαρίου 2013

Για σχολεία που διαθέτουν περισσότερα από ένα εργαστήρια θα πρέπει να γίνουν κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις στον εξυπηρετητή ανάλογα με τα ακόλουθα σενάρια:

  • Στην περίπτωση που υπάρχει ένας εξυπηρετητής διαθέσιμος για όλα τα εργαστήρια δείτε στο Ένας εξυπηρετητής