Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSP/Προχωρημένα/Σαρωτές"

(Ανακατεύθυνση στη σελίδα Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Σαρωτές)
(Αφαιρέθηκε ανακατεύθυνση προς το Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Σαρωτές)
(Ετικέτα: Αφαιρέθηκε ανακατεύθυνση)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
#REDIRECT [[Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Σαρωτές]]
+
Για να εγκαταστήσουμε έναν σαρωτή στο Linux, χρησιμοποιούμε τις οδηγίες της σελίδας [[Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Σαρωτές]]. Εάν όμως θέλουμε οι LTSP clients να μπορούν να σαρώνουν από κάποιον σαρωτή ο οποίος είναι συνδεδεμένος στον LTSP server, τότε ακολουθούμε επιπρόσθετα και τις παρακάτω οδηγίες. Στον εξυπηρετητή, ανοίγουμε ένα τερματικό και δίνουμε:
 +
 
 +
{{Terminal|<nowiki># Λήψη δικαιωμάτων διαχειριστή:</nowiki><br/
 +
><nowiki>sudo -i</nowiki><br/>
 +
<nowiki># Προσθήκη του χρήστη saned στο group lp, για αποφυγή του σφάλματος</nowiki><br/
 +
><nowiki># saned[2123]: io/hpmud/musb.c 2095: Invalid usb_open: Permission denied:</nowiki><br/
 +
><nowiki>gpasswd -a saned lp</nowiki><br/>
 +
 
 +
<nowiki># Προσθήκη του subnet από όπου επιτρέπονται σαρώσεις.</nowiki><br/
 +
><nowiki># Αυτό τελικά βάζει π.χ. 192.168.1.1/24 στο /etc/sane.d/saned.conf.</nowiki><br/
 +
><nowiki>echo "$(ip route get 192.168.67.1 | awk '{ print $3; exit }')/24" >> /etc/sane.d/saned.conf</nowiki><br/>
 +
 
 +
<nowiki># Ενεργοποίηση της υπηρεσίας σάρωσης μέσω δικτύου:</nowiki><br/
 +
><nowiki>systemctl enable saned.socket</nowiki><br/>
 +
 +
<nowiki># Επανεκκίνηση του εξυπηρετητή ώστε να πάρει όλες τις αλλαγές:</nowiki><br/
 +
><nowiki>sync; reboot</nowiki>
 +
}}
 +
 
 +
Στη συνέχεια στο αρχείο ltsp.conf προσθέτουμε την παρακάτω γραμμή:
 +
 
 +
{{Editor|<nowiki>[clients]</nowiki><br/
 +
><nowiki>POST_INIT_SANED="echo server >> /etc/sane.d/net.conf"</nowiki>}}
 +
 
 +
Πλέον και ο εξυπηρετητής και οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να μπορούν να σαρώσουν, από το μενού Εφαρμογές → Γραφικά → Σάρωση του Ubuntu.

Αναθεώρηση της 16:19, 20 Ιουνίου 2020

Για να εγκαταστήσουμε έναν σαρωτή στο Linux, χρησιμοποιούμε τις οδηγίες της σελίδας Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/Σαρωτές. Εάν όμως θέλουμε οι LTSP clients να μπορούν να σαρώνουν από κάποιον σαρωτή ο οποίος είναι συνδεδεμένος στον LTSP server, τότε ακολουθούμε επιπρόσθετα και τις παρακάτω οδηγίες. Στον εξυπηρετητή, ανοίγουμε ένα τερματικό και δίνουμε:


Terminal.png# Λήψη δικαιωμάτων διαχειριστή:
sudo -i

# Προσθήκη του χρήστη saned στο group lp, για αποφυγή του σφάλματος
# saned[2123]: io/hpmud/musb.c 2095: Invalid usb_open: Permission denied:
gpasswd -a saned lp

# Προσθήκη του subnet από όπου επιτρέπονται σαρώσεις.
# Αυτό τελικά βάζει π.χ. 192.168.1.1/24 στο /etc/sane.d/saned.conf.
echo "$(ip route get 192.168.67.1 | awk '{ print $3; exit }')/24" >> /etc/sane.d/saned.conf

# Ενεργοποίηση της υπηρεσίας σάρωσης μέσω δικτύου:
systemctl enable saned.socket

# Επανεκκίνηση του εξυπηρετητή ώστε να πάρει όλες τις αλλαγές:
sync; reboot


Στη συνέχεια στο αρχείο ltsp.conf προσθέτουμε την παρακάτω γραμμή:


Editor.png[clients]
POST_INIT_SANED="echo server >> /etc/sane.d/net.conf"


Πλέον και ο εξυπηρετητής και οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να μπορούν να σαρώσουν, από το μενού Εφαρμογές → Γραφικά → Σάρωση του Ubuntu.