Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/LTSP/FAQ"

< Linux‎ | LTSP
μ (Έχω dual boot (ubuntu & windows) και το ρολόι έχει απόκλιση 2 ή 3 ωρών μεταξύ τους)
 
(44 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα (Frequently Asked Questions):
 
Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα (Frequently Asked Questions):
  
==Ο πίνακας εφαρμογών (gnome-panel) δεν εμφανίζεται σε κάποιους fat clients==
+
==Ο πίνακας εφαρμογών (mate-panel) δεν εμφανίζεται σε κάποιους fat clients==
Το πρόβλημα έχει αναφερθεί [https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/gnome-panel/+bug/1078679 εδώ]. Μέχρι να λυθεί, επιλέξτε τους προβληματικούς clients από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο {{menu|Εκτέλεση εντολής}}, και γράψτε:
+
Επιλέξτε τους προβληματικούς clients από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο {{menu|Εκτέλεση εντολής}}, και γράψτε:
  
{{Terminal|gsettings reset-recursively org.gnome.gnome-panel.layout && gnome-panel --replace}}
+
{{Terminal|/usr/share/sch-scripts/reset-panel}}
  
==Ένας από τους Η/Υ του εργαστηρίου αναγνωρίζεται αυτόματα ως fat client αλλά είναι πολύ αργός==
+
Περισσότερες πληροφορίες [http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=7125.msg84022#msg84022 εδώ].
Εάν είστε σίγουροι ότι η συμπεριφορά οφείλεται στην επεξεργαστική ισχύ ή στην έλλειψη μνήμης RAM του σταθμού εργασίας δοκιμάστε να τον μετατρέψετε σε thin client ως εξής: Από την εφαρμογή sch-scripts [[Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ|τροποποιήστε το αρχείο lts.conf]] προσθέτοντας μία ενότητα με την MAC διεύθυνσή του και την εντολή LTSP_FATCLIENT=FALSE
 
  
{{Editor|<nowiki>[00:50:FC:98:CC:31]</nowiki><br/>
+
==Επαναφορά εικόνας του παρασκηνίου της επιφάνειας εργασίας (background) ενός χρήστη==
<nowiki>HOSTNAME=client01</nowiki><br/>
 
<nowiki>LTSP_FATCLIENT=False</nowiki><br/>}}
 
 
 
==Αυτόματη σύνδεση χρηστών στους σταθμούς εργασίας==
 
Τροποποιήστε το αρχείο lts.conf από την εφαρμογή Από την εφαρμογή sch-scripts [[Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ|τροποποιήστε το αρχείο lts.conf]] προσθέτοντας μία ενότητα για κάθε σταθμό εργασίας με την MAC διεύθυνσή του και δηλώνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του (στο παράδειγμα που ακολουθεί user01 και pass01) για το συγκεκριμένο σταθμό.
 
 
 
{{Editor|<nowiki>[00:50:FC:98:CC:31]</nowiki><br>
 
<nowiki>HOSTNAME=client01</nowiki><br>
 
<nowiki>LDM_AUTOLOGIN=True</nowiki><br>
 
<nowiki>LDM_USERNAME=user01</nowiki><br>
 
<nowiki>LDM_PASSWORD=pass01</nowiki>}}
 
 
 
==Αλλαγή της εικόνας του παρασκηνίου της επιφάνειας εργασίας (background) ενός χρήστη==
 
 
Από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο {{menu|Εκτέλεση εντολής}}, και γράψτε:
 
Από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο {{menu|Εκτέλεση εντολής}}, και γράψτε:
{{Terminal|gsettings reset org.gnome.desktop.background picture-uri}}
+
{{Terminal|gsettings reset-recursively org.mate.background}}
  
 
==Αλλαγή του θέματος (theme) ενός χρήστη==
 
==Αλλαγή του θέματος (theme) ενός χρήστη==
 
Από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο {{menu|Εκτέλεση εντολής}}, και δώστε τις εντολές:
 
Από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο {{menu|Εκτέλεση εντολής}}, και δώστε τις εντολές:
{{Terminal| gsettings reset org.gnome.desktop.interface gtk-theme
+
{{Terminal|gsettings reset-recursively org.mate.interface}}
 
gsettings reset org.gnome.desktop.wm.preferences theme
 
gsettings reset org.gnome.desktop.wm.preferences theme
 
gsettings reset org.gnome.desktop.interface icon-theme
 
gsettings reset-recursively org.gnome.gnome-panel.layout && gnome-panel --replace &}}
 
 
==Προβληματική ανάλυση οθόνης στο σταθμό εργασίας==
 
Βρείτε τις σωστές συχνότητες από το εγχειρίδιο των οθονών σας και από την εφαρμογή sch-scripts [[Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ|τροποποιήστε το αρχείο lts.conf]]
 
 
{{Editor|<nowiki>XRANDR_MODE_0=1024x768</nowiki><br>
 
<nowiki>XRANDR_RATE_0=85</nowiki>}}
 
 
Εάν με τις παραπάνω ρυθμίσεις εξακολουθεί το πρόβλημα δοκιμάστε:
 
 
{{Editor|<nowiki>X_HORZSYNC=30.0-88.0</nowiki><br>
 
<nowiki>X_VERTREFRESH=50.0-86.0</nowiki>}}
 
 
{{Hint|Αν οι ρυθμίσεις αφορούν μικρό αριθμό Η/Υ ή οι οθόνες έχουν διαφορετικά refresh rates ορίστε για καθέναν υπολογιστή τις δικές του δημιουργώντας μία ενότητα με τη mac διεύθυνσή του. Σε διαφορετική περίπτωση προσθέστε τις προηγούμενες εντολές στην ενότητα [Default]}}
 
 
==Σε κάποια LTSP clients βγαίνει μία μαύρη οθόνη ή μένει σε οθόνη κειμένου που αναβοσβήνει και προτρέπει σε login==
 
Το σύμπτωμα υποδηλώνει ότι δεν ξεκινάνε τα X-Windows σε αυτά τα τερματικά.<br>
 
Από την εφαρμογή sch-scripts [[Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ|τροποποιήστε το αρχείο lts.conf]] προσθέτοντας για καθέναν από τους προβληματικούς LTSP σταθμούς την ακόλουθη παράμετρο:
 
 
{{Editor|<nowiki>[00:50:FC:98:CC:31]</nowiki><br>
 
<nowiki>XSERVER=VESA</nowiki><br>}}
 
 
Εναλλακτικά εάν η παραπάνω ρύθμιση δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημά σας δοκιμάστε να αλλάξετε τις ακόλουθες παραμέτρους του πυρήνα (kernel) ώστε αυτός να μην χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό KMS (Kernel Mode Switching) το οποίο πιθανώς να μην υποστηρίζει σωστά ο οδηγός της κάρτας γραφικών.
 
Από την εφαρμογή sch-scripts [[Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ|τροποποιήστε το αρχείο PXELinux]] αντικαθιστώντας τις λέξεις "quiet splash" με "nomodeset".
 
 
==Αργή λειτουργία εργαστηρίου όπου ο εξυπηρετητής έχει Gigabit Ethernet κάρτα δικτύου και κάποιοι σταθμοί εργασίας Fast Ethernet - flow control==
 
Το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι όταν ένας ή περισσότεροι σταθμοί εργασίας με Fast Ethernet κάρτα δικτύου επικοινωνούν με τον εξυπηρετητή τότε αναγκάζουν τον εξυπηρετητή να μεταδίδει στο ρυθμό που μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα (flow control). Άρα ακόμη και αν ο εξυπηρετητής έχει Gigabit κάρτα δικτύου αναγκάζεται να μεταδίδει με ρυθμό μιας παλιάς Fast Ethernet κάρτας δικτύου, δηλαδή ακόμη και με ταχύτητες 20Mbps, κάτι που επηρεάζει και τη συνολική λειτουργία του εργαστηρίου.
 
Η λύση είναι να απενεργοποιηθεί το flow control. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα από δύο σημεία:
 
* Είτε στο μεταγωγέα πακέτων (switch) όπου στη θύρα του εξυπηρετητή απενεργοποιείται το flow control (εφόσον το switch υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα).
 
* Είτε εναλλακτικά στην κάρτα δικτύου του εξυπηρετητή (εφόσον ο οδηγός της κάρτας δικτύου υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα).
 
 
{{Notice|Το flow control είναι μια δυνατότητα του πρωτοκόλλου Ethernet κατά την οποία αν μια γρήγορη συσκευή (ο server) στέλνει πολλά δεδομένα σε μια αργή συσκευή (το switch), τότε αυτή ειδοποιεί τον server να κάνει παύση και να μη στέλνει άλλα δεδομένα για λίγο. Όταν για παράδειγμα ο gigabit server προσπαθήσει να στείλει μια εικόνα στον 100 Mbps client1, τότε ο buffer του switch θα γεμίσει και αυτό θα στείλει σήμα παύσης στον server να σταματήσει για λίγο να στέλνει δεδομένα. Δυστυχώς ο server θα σταματήσει εντελώς, και δεν θα στέλνει ούτε στους άλλους clients. Αυτό είναι το πρόβλημα και λέγεται "head of line blocking".}}
 
===Απενεργοποίηση flow control στο switch===
 
Ελέγξτε εάν το switch υποστηρίζει το IEEE 802.3x flow control και απενεργοποιήστε το στην θύρα που συνδέεται ο εξυπηρετητής.
 
 
{{Hint|Τα switches που επιτρέπουν τη διαχείρισή τους (manageable) υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό. Εμπειρικά, πρόκειται για switches που έχουν κόστος περίπου 125€ για 24 gigabit θύρες}}
 
 
===Απενεργοποίηση flow control στον εξυπηρετητή===
 
Ελέγξτε αν ο οδηγός της κάρτας δικτύου υποστηρίζει την απενεργοποίηση του flow control με την εντολή:
 
 
{{Terminal|administrator@server:~$ sudo ethtool -a eth0 <br>
 
Pause parameters for eth0:<br>
 
Cannot get device pause settings: Operation not supported}}
 
 
Στην παραπάνω περίπτωση δεν υποστηρίζεται η απενεργοποίηση του flow control.
 
Σε αυτές τις περιπτώσεις ανήκουν οι εξυπηρετητές που διαθέτουν κάρτα δικτύου Atheros (οδηγός atl1c) ή του κατασκευαστικού οίκου Realtec.
 
Προτείνουμε την αντικατάσταση της συγκεκριμένης κάρτας δικτύου με κάποια άλλη, με δεδομένο ότι δεν υποστηρίζει απενεργοποίηση flow control και το switch.
 
 
Εάν δεν σας εμφανίσει το παραπάνω πρόβλημα (Operation not supported) τότε απενεργοποιήστε το flow control με την εντολή:
 
 
{{Terminal|sudo ethtool --pause eth0 autoneg off rx off}}
 
 
Επιβεβαιώστε ότι απενεργοποιήθηκε το flow control με την εντολή:
 
 
{{Terminal|$ sudo ethtool --show-pause eth0 <br>
 
Pause parameters for eth0: <br>
 
Autonegotiate: off<br>
 
RX: off<br>
 
TX: on}}
 
 
{{Hint|Τα sch-scripts απενεργοποιούν αυτόματα τη λειτουργία του flow control, εφόσον ο οδηγός της κάρτας δικτύου το υποστηρίζει.}}
 
 
==Δεν μπορώ να γράψω ελληνικά - απουσία ελληνικής διάταξης πληκτρολογίου==
 
{{Warning|Το συγκεκριμένο πρόβλημα εμφανίζεται εάν πραγματοποιήσατε εγκατάσταση από το Ubuntu Live CD και όχι το [{{Server}}/repo/livecd προτεινόμενο από την Τεχνική Στήριξη].}}
 
 
Μετά την είσοδό σας ως administrator θα πρέπει να προστεθεί η ελληνική διάταξη πληκτρολογίου και να καθοριστεί ο συνδυασμός με τον οποίο αλλάζει η γλώσσα του πληκτρολογίου.
 
* Επιλέξτε {{Menu|Εργαλεία Συστήματος}}[[File:System_tools_ubuntu.png‎|25px]], {{menu|Διάταξη πληκτρολογίου}}[[File:Keyboard_ubuntu.png‎|30px]] (η αλλιώς {{menu|Εφαρμογές|Εργαλεία συστήματος|Ρυθμίσεις συστήματος|Διάταξη πληκτρολογίου}}) και προσθέστε την ελληνική γλώσσα {{Select|Greek}} κάνοντας κλικ στο εικονίδιο [[File:Keyboard_add_language_ubuntu.png‎|25px]]
 
* Στις {{Button|Επιλογές}} επιλέξτε {{Menu|Συνδυασμοί πλήκτρων για αλλαγή διάταξης πληκτρολογίου}} και επιλέξτε την 3η επιλογή {{Select|Alt+Shift}}.
 
* Επιλέξτε {{Button|Κλείσιμο}}.
 
 
==Βλέπω κινέζικη γλώσσα εγκατεστημένη - διαγραφή επιπλέον εγκατεστημένων γλωσσών στο περιβάλλον==
 
{{Warning|Το συγκεκριμένο πρόβλημα εμφανίζεται εάν πραγματοποιήσατε εγκατάσταση από το Ubuntu Live CD και όχι το [{{Server}}/repo/livecd προτεινόμενο από την Τεχνική Στήριξη].}}
 
 
Αν παρατηρήσετε επιπλέον γλώσσες (πχ κινέζικα) να είναι διαθέσιμες στη {{menu|Διάταξη πληκτρολογίου}} τότε μπορείτε να τις αφαιρέσετε με την εντολή:
 
 
{{Terminal|sudo locale-gen --purge}}
 
 
==Προσπαθώ να δοκιμάσω εκκίνηση με το LiveCD αλλά βλέπω μαύρη οθόνη==
 
[[Αρχείο:LiveCD-nomodeset.png|250px|right]]
 
Το σύμπτωμα υποδηλώνει ότι δεν ξεκινάνε τα X-Windows.
 
* Δοκιμάστε τη στιγμή που πάει να φορτώσει το CD να πατήστε {{Keypress|Space}} και κατόπιν θα εμφανιστούν στο κάτω μέρος της οθόνης επιλογές που ενεργοποιούνται με τα Function Keys.
 
* Πατήστε {{Keypress|F6}} και επιλέξτε "nomodeset".
 
* Πατήστε {{Keypress|Esc}} και επιστρέψτε στο αρχικό μενού επιλέγοντας {{Select|Δοκιμάστε το Ubuntu χωρίς εγκατάσταση}}.
 
{{Clear}}
 
 
==Δεν μπορώ να "τρέξω" τον "Επόπτη"==
 
Η εφαρμογή {{Epoptes}} απαιτεί δικαιώματα καθηγητή για να τρέξει, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει login με λογαριασμό που να ανήκει στην ομάδα (group) teachers.
 
 
==Δεν μπορώ να "τρέξω" τον "Επόπτη" από LTSP Fat Client==
 
Η εφαρμογή {{Epoptes}} προϋποθέτει ότι το User Interface του "τρέχει" στον LTSP εξυπηρετητή όπου τρέχει και ο δαίμονας του epoptes. Όμως στα LTSP fat clients η εκτέλεση είναι τοπική (και όχι στον εξυπηρετητή LTSP.
 
Για να λυθεί αυτό
 
* είτε ορίζετε το συγκεκριμένο [[Linux/LTSP/FAQ#Ένας από τους Η/Υ του εργαστηρίου αναγνωρίζεται αυτόματα ως fat client αλλά είναι πολύ αργός|LTSP fat client να λειτουργεί ως LTSP thin client]]
 
* είτε αξιοποιείτε τη δυνατότητα του LTSP για Remote Apps όπου από το LTSP Fat Client "τρέχετε" εφαρμογές στον LTSP εξυπηρετητή με την εντολή:
 
 
{{Terminal|ltsp-remoteapps epoptes}}
 
  
 
==Διαθέτω έναν εξυπηρετητή και δύο εργαστήρια. Πώς τρέχω τον "Επόπτη";==
 
==Διαθέτω έναν εξυπηρετητή και δύο εργαστήρια. Πώς τρέχω τον "Επόπτη";==
Μπορείτε να διαβάσετε το [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά_Εργαστήρια/Ένας_εξυπηρετητής|σχετικό άρθρο]].
+
Μπορείτε να διαβάσετε το [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά_εργαστήρια#Ένας_εξυπηρετητής_LTSP|σχετικό άρθρο]].
  
 
==Διαθέτω δύο εξυπηρετητές και δύο εργαστήρια (στο ίδιο υποδίκτυο). Πώς διαχωρίζω τα εργαστήρια;==
 
==Διαθέτω δύο εξυπηρετητές και δύο εργαστήρια (στο ίδιο υποδίκτυο). Πώς διαχωρίζω τα εργαστήρια;==
Μπορείτε να διαβάσετε το [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά_εργαστήρια/Δύο_εξυπηρετητές|σχετικό άρθρο]].
+
Μπορείτε να διαβάσετε το [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά_εργαστήρια#Πολλοί_εξυπηρετητές_LTSP|σχετικό άρθρο]].
 
 
==Το μενού του Grub κατά την εκκίνηση περιέχει πολλές καταχωρήσεις λόγω παλιών πυρήνων. Πώς να τις μειώσω;==
 
Από την εφαρμογή {{Sch-scripts}} διαγράψτε τους παλιούς πυρήνες όπως αναφέρεται στο [[Linux/sch-scripts/Συντήρηση_ΣΕΠΕΗΥ|σχετικό άρθρο]].
 
 
 
Εναλλακτικά μπορείτε με χειροκίνητο τρόπο ακολουθώντας τις οδηγίες του [[Linux/Προχωρημένα/Περιοδικές_εργασίες|σχετικού άρθρου]].
 
 
 
==Στο μενού του Grub πώς αλλάζω την προεπιλεγμένη εκκίνηση;==
 
Αλλάξτε στο αρχείο <tt>/etc/default/grub</tt> την εγγραφή <tt>GRUB_DEFAULT=</tt> με το νούμερο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε (1 για την 1η επιλογή, 2 για τη 2η κ.ο.κ.).
 
 
 
Εναλλακτικά δείτε τις οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Grub Customizer από [http://www.ubuntututorials.com/grub-customizer-startupmanager-ubuntu-12-04/ εδώ].
 
 
 
==Δεν εγκαταστάθηκε ο Grub ή μία καινούρια εγκατάσταση Windows τον έσβησε==
 
Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση ή την επανεγκατάσταση του πακέτου Grub από Live CD από [http://howtoubuntu.org/how-to-repair-restore-reinstall-grub-2-with-a-ubuntu-live-cd/ εδώ].
 
 
 
==Έχω Windows 8 και έχω πρόβλημα με την εγκατάσταση του Ubuntu. Τι να κάνω;==
 
Υπάρχει θέμα με τα MS-Windows 8 και το UEFI και την "απαίτηση" των MS-Windows για secure boot. Δείτε οδηγίες από [http://askubuntu.com/questions/221835/installing-ubuntu-on-a-pre-installed-uefi-supported-windows-8-system εδώ].
 
  
 
==Πώς βλέπω σε τι ταχύτητα δικτύου έχει "κλειδώσει" η κάρτα δικτύου του εξυπηρετητή;==
 
==Πώς βλέπω σε τι ταχύτητα δικτύου έχει "κλειδώσει" η κάρτα δικτύου του εξυπηρετητή;==
Από το τερματικό δώστε την εντολή:
+
Από το mate-panel κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δικτύου και επιλέγοντας {{Select|Πληροφορίες σύνδεσης}}
{{Terminal|sudo ethtool eth0 <nowiki>|grep Speed</nowiki>}}
+
<!--nowiki>Από το τερματικό δώστε την εντολή:
 +
{{Terminal|sudo ethtool eth0 <nowiki>|grep Speed</nowiki>}}</nowiki-->
  
==Έχω δύο εργαστήρια με thin clients και θέλω να αξιοποιήσω και τη 2η κάρτα δικτύου του εξυπηρετητή για καλύτερη απόδοση. Τι να κάνω;==
+
==Ξέχασα τον κωδικό του administrator. Τι κάνω;==
Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα bond interface με τις δύο κάρτες δικτύου.
+
Ακολουθήστε τις οδηγίες στο https://help.ubuntu.com/community/LiveCdRecovery#Lost_Password
Η λύση είναι χειροκίνητη και θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:
 
  
{{Terminal|sudo apt-get install ifenslave-2.6
+
==Δεν μπορώ να εκτελέσω εφαρμογές .exe με διπλό κλικ==
sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.backup
+
Το διπλό κλικ ή δεξί κλικ σε .exe και "Άνοιγμα με το wine" είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογής για [https://salsa.debian.org/wine-team/wine/raw/master/debian/README.debian λόγους ασφαλείας]. Για να το ενεργοποιήσετε, δώστε τις παρακάτω εντολές και κάντε αποσύνδεση/επανασύνδεση. Εάν χρησιμοποιείτε LTSP μην παραλείψετε να κάνετε δημοσίευση εικονικού δίσκου:
sudo gedit /etc/network/interfaces}}
 
  
Κατόπιν στο αρχείο <tt>/etc/network/interfaces</tt> που έχετε κάνει edit προσθέστε τα ακόλουθα:
+
{{Terminal|
 +
sudo cp /usr/share/doc/wine-stable/examples/wine.desktop /usr/share/applications/
 +
sudo update-desktop-database}}
  
{{Editor|
+
==Εγκατέστησα μια εφαρμογή μέσω wine αλλά δεν εμφανίζεται στους σταθμούς εργασίας==
auto lo<br>
+
Η εγκατάσταση των εφαρμογών wine γίνονται στον προσωπικό φάκελο του χρήστη που τις εκτελεί, για παράδειγμα στο /home/administrator/.wine. Δεν είναι διαθέσιμες για τους υπόλοιπους χρήστες παρά μόνο εάν ο κάθε χρήστης κάνει ξεχωριστά την διαδικασία εγκατάστασης (setup.exe) μόνος του.
iface lo inet loopback<br>
 
auto eth0<br>
 
iface eth0 inet manual<br>
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bond-master bond0<br>
 
auto eth1<br>
 
iface eth1 inet manual<br>
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bond-master bond0<br>
 
auto bond0<br>
 
iface bond0 inet static<br>
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;address 10.160.67.10<br>
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;netmask 255.255.255.0<br>
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gateway 10.160.67.1<br>
 
}}
 
 
 
Στη συνέχεια απαιτείται επανεκκίνηση.
 
Ο network manager δεν θα διαχειρίζεται πια αυτή τη σύνδεση, οπότε δεν θα μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες του δικτύου από το εικονίδιο πάνω δεξιά στον πίνακα εφαρμογών.
 
Στην 14.04 έκδοση του Ubuntu το bonding θα γίνεται πιο εύκολα, μέσω από τον network manager.
 
  
==Πώς βλέπω την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ εξυπηρετητή και σταθμών εργασίας;==
+
Η διαδικασία δημοσίευσης εικονικού δίσκου αφορά τις εφαρμογές Linux που μπαίνουν στο /usr, όχι τις εφαρμογές wine που μπαίνουν στο /home/username, και έτσι δεν σχετίζεται καθόλου με την εγκατάσταση εφαρμογών wine.
Για να μπορέσετε να μετρήσετε την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από έναν σταθμό εργασίας στο εξυπηρετητή του εργαστηρίου:
 
* Στον εξυπηρετητή ανοίξτε ένα τερματικό από το μενού {{menu|Εφαρμογές|Βοηθήματα}} και εκτελέστε την εντολή:
 
 
 
{{Terminal|iperf -s -xS}}
 
 
 
* Στην συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή {{Epoptes}}, επιλέξτε όσους σταθμούς εργασίας θέλετε, από τη γραμμή εργαλείων πατήστε το κουμπί {{menu|Εκτέλεση εντολής}}, και δώστε:
 
 
 
{{Terminal|sudo iperf -c server -r}}
 
 
 
==Προβληματική λειτουργία καρτών δικτύου thin/fat clients==
 
Έχει διαπιστωθεί ότι κάποιες μητρικές που έχουν ενσωματωμένη κάρτα δικτύου SiS191 με δυνατότητα pxe εκκίνησης δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον LTSP εξυπηρετητή αφού λάβουν DHCP διεύθυνση και συνήθως "κολλάνε" με το μήνυμα '''Negotiation: ..size = 1465MB'''
 
 
 
* Οι ίδιες κάρτες δεν είχαν πρόβλημα στην έκδοση 10.04 LTSP
 
* Θα πρέπει να γίνει απενεργοποίηση από το BIOS της κάρτας δικτύου και να αντικατασταθούν με κάποια άλλη κάρτα δικτύου στο δίαυλο PCI.
 
 
 
==Ξέχασα τον κωδικό του administrator. Τι κάνω;==
 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στο https://help.ubuntu.com/community/LiveCdRecovery#Lost_Password
 
 
 
==Εγκατέστησα μια εφαρμογή μέσω wine αλλά δεν εμφανίζεται στους σταθμούς εργασίας==
 
Η εγκατάσταση της εφαρμογής γίνεται στο profile του administrator ή του εκάστοτε χρήστη που τρέχει το wine. Με την δημοσίευση του εικονικού δίσκου τα profiles των χρηστών δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμες στους υπόλοιπους χρήστες.  
 
  
Αν επιθυμείτε να τρέξετε MS-Windows εφαρμογές τότε η καλύτερη λύση είναι να εγκαταστήσετε MS-Windows εικονική μηχανή στον Ubuntu LTSP server. Οδηγίες στο [[Linux/Προχωρημένα/Windows]].
+
Εάν θέλετε να αποφύγετε την εγκατάσταση των εφαρμογών wine για κάθε χρήστη ξεχωριστά, τότε μπορείτε να εγκαταστήσετε μια εικονική μηχανή MS-Windows στον Ubuntu LTSP server. Οδηγίες στο [[Linux/Προχωρημένα/Windows]].
  
==Προβληματική λειτουργία σταθμών εργασίας με επεξεργαστές Intel 4ης γενιάς και AMD της σειράς A4, A8 και Α10==
+
Στην ειδική περίπτωση που (1) η εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε αφορά και άλλα σχολεία, (2) επιτρέπεται η αναδιανομή της, και (3) μπορεί να τρέξει με απλή αντιγραφή, σαν "portable app", τότε μπορείτε να ζητήσετε το πακετάρισμά της από την υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ ώστε να είναι διαθέσιμη από το κέντρο λογισμικού για όλα τα σχολεία.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση του καινούριο πυρήνα (hwe upgrade) στο [[Linux/LTSEnablementStack]].
 
  
== Πως απενεργοποιώ από την εφαρμογή "Διαχειριστής Ενημερώσεων" την δυνατότητα αναβάθμισης της διανομή του Ubuntu ==
+
==Έχω dual boot (ubuntu & windows) και το ρολόι έχει απόκλιση 2 ή 3 ωρών μεταξύ τους==
Επεξεργαστείτε το αρχείο <tt>/etc/update-manager/release-upgrades</tt> δίνοντας την εντολή {{Terminal|sudo gedit /etc/update-manager/release-upgrades}} και αντικαταστήστε την γραμμή {{Editor|Prompt=lts}} με την γραμμή {{Editor|Prompt=never}}.
+
Προτείνεται να ρυθμίσετε το ρολόι των Windows σε UTC, ακολουθώντας τις οδηγίες [https://wiki.archlinux.org/index.php/System_time#UTC_in_Windows αυτής της σελίδας].

Τελευταία αναθεώρηση της 20:24, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα (Frequently Asked Questions):

Ο πίνακας εφαρμογών (mate-panel) δεν εμφανίζεται σε κάποιους fat clients

Επιλέξτε τους προβληματικούς clients από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο  Εκτέλεση εντολής , και γράψτε:


Terminal.png/usr/share/sch-scripts/reset-panel


Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Επαναφορά εικόνας του παρασκηνίου της επιφάνειας εργασίας (background) ενός χρήστη

Από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο  Εκτέλεση εντολής , και γράψτε:


Terminal.pnggsettings reset-recursively org.mate.background


Αλλαγή του θέματος (theme) ενός χρήστη

Από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο  Εκτέλεση εντολής , και δώστε τις εντολές:


Terminal.pnggsettings reset-recursively org.mate.interface


gsettings reset org.gnome.desktop.wm.preferences theme

Διαθέτω έναν εξυπηρετητή και δύο εργαστήρια. Πώς τρέχω τον "Επόπτη";

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο.

Διαθέτω δύο εξυπηρετητές και δύο εργαστήρια (στο ίδιο υποδίκτυο). Πώς διαχωρίζω τα εργαστήρια;

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο.

Πώς βλέπω σε τι ταχύτητα δικτύου έχει "κλειδώσει" η κάρτα δικτύου του εξυπηρετητή;

Από το mate-panel κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δικτύου και επιλέγοντας Hand.png Πληροφορίες σύνδεσης

Ξέχασα τον κωδικό του administrator. Τι κάνω;

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο https://help.ubuntu.com/community/LiveCdRecovery#Lost_Password

Δεν μπορώ να εκτελέσω εφαρμογές .exe με διπλό κλικ

Το διπλό κλικ ή δεξί κλικ σε .exe και "Άνοιγμα με το wine" είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογής για λόγους ασφαλείας. Για να το ενεργοποιήσετε, δώστε τις παρακάτω εντολές και κάντε αποσύνδεση/επανασύνδεση. Εάν χρησιμοποιείτε LTSP μην παραλείψετε να κάνετε δημοσίευση εικονικού δίσκου:


Terminal.png

sudo cp /usr/share/doc/wine-stable/examples/wine.desktop /usr/share/applications/

sudo update-desktop-database


Εγκατέστησα μια εφαρμογή μέσω wine αλλά δεν εμφανίζεται στους σταθμούς εργασίας

Η εγκατάσταση των εφαρμογών wine γίνονται στον προσωπικό φάκελο του χρήστη που τις εκτελεί, για παράδειγμα στο /home/administrator/.wine. Δεν είναι διαθέσιμες για τους υπόλοιπους χρήστες παρά μόνο εάν ο κάθε χρήστης κάνει ξεχωριστά την διαδικασία εγκατάστασης (setup.exe) μόνος του.

Η διαδικασία δημοσίευσης εικονικού δίσκου αφορά τις εφαρμογές Linux που μπαίνουν στο /usr, όχι τις εφαρμογές wine που μπαίνουν στο /home/username, και έτσι δεν σχετίζεται καθόλου με την εγκατάσταση εφαρμογών wine.

Εάν θέλετε να αποφύγετε την εγκατάσταση των εφαρμογών wine για κάθε χρήστη ξεχωριστά, τότε μπορείτε να εγκαταστήσετε μια εικονική μηχανή MS-Windows στον Ubuntu LTSP server. Οδηγίες στο Linux/Προχωρημένα/Windows.

Στην ειδική περίπτωση που (1) η εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε αφορά και άλλα σχολεία, (2) επιτρέπεται η αναδιανομή της, και (3) μπορεί να τρέξει με απλή αντιγραφή, σαν "portable app", τότε μπορείτε να ζητήσετε το πακετάρισμά της από την υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ ώστε να είναι διαθέσιμη από το κέντρο λογισμικού για όλα τα σχολεία.

Έχω dual boot (ubuntu & windows) και το ρολόι έχει απόκλιση 2 ή 3 ωρών μεταξύ τους

Προτείνεται να ρυθμίσετε το ρολόι των Windows σε UTC, ακολουθώντας τις οδηγίες αυτής της σελίδας.