Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Oracle Java"

(Oracle και OpenJDK Java)
 
(13 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Μερικές πολυμεσικές εφαρμογές δικτυακές και μη (πχ: δραστηριοτήτες του ψηφιακού σχολείου) απαιτούν την εγκατάσταση της Oracle Java για να μπορέσουν να εκτελεστούν. Για το λειτουργικό σύστημα Ubuntu, υπάρχουν διαθέσιμες οι εκδόσεις 6/7/8 καθώς και τα αντίστοιχα πρόσθετα του φυλλομετρητή Mozilla Firefox.
 
Μερικές πολυμεσικές εφαρμογές δικτυακές και μη (πχ: δραστηριοτήτες του ψηφιακού σχολείου) απαιτούν την εγκατάσταση της Oracle Java για να μπορέσουν να εκτελεστούν. Για το λειτουργικό σύστημα Ubuntu, υπάρχουν διαθέσιμες οι εκδόσεις 6/7/8 καθώς και τα αντίστοιχα πρόσθετα του φυλλομετρητή Mozilla Firefox.
  
== Εγκατάσταση της Oracle Java 6 ==
+
== Oracle Java 8 ==
Η εγκατάσταση της Oracle Java 6 μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω τερματικού (πατώντας {{Keypress|Alt}}+{{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|T}}) δίνοντας την εντολή:
+
=== Εγκατάσταση ===
 +
Η εγκατάσταση της Oracle Java 8 μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω τερματικού (πατώντας {{Keypress|Alt}}+{{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|T}}) δίνοντας την εντολή:
  
{{Terminal|sudo apt-get install oracle-java6-installer}}
+
{{Terminal|sudo apt-get install oracle-java8-installer}}
  
 
ή διαφορετικά μέσα από την εφαρμογή {{Application-linux|Κέντρο Λογισμικού Ubuntu|Application-ubuntu-software-center.png}}
 
ή διαφορετικά μέσα από την εφαρμογή {{Application-linux|Κέντρο Λογισμικού Ubuntu|Application-ubuntu-software-center.png}}
 
* κάνοντας αναζήτηση την λέξη "oracle java",
 
* κάνοντας αναζήτηση την λέξη "oracle java",
 
* κάνοντας κλικ στην επιλογή {{Label|Εμφάνιση # τεχνικών στοιχείων}},
 
* κάνοντας κλικ στην επιλογή {{Label|Εμφάνιση # τεχνικών στοιχείων}},
* επιλέγοντας {{Select|Oracle Java(TM) Development Kit(JDK) 6}},
+
* επιλέγοντας {{Select|Oracle Java(TM) Development Kit(JDK) 8}},
 
* και τέλος, κάνοντας κλικ στο {{Button|Εγκατάσταση}}.
 
* και τέλος, κάνοντας κλικ στο {{Button|Εγκατάσταση}}.
  
 
Στην συνέχεια, θα πρέπει να επανεκκινήσετε το φυλλομετρητή για να αρχικοποιηθεί σωστά το πρόσθετο.
 
Στην συνέχεια, θα πρέπει να επανεκκινήσετε το φυλλομετρητή για να αρχικοποιηθεί σωστά το πρόσθετο.
  
== Oracle και OpenJdk Java ==
+
=== Απεγκατάσταση ===
Στο Ubuntu υπάρχει επίσης διαθέσιμη και η OpenJDK Java, η οποία είναι ελεύθερη και ανοιχτού κώδικα υλοποίηση της Java SE. Πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά της Τεχνικής Στήριξης έχουν σαν εξάρτηση την συγκεκριμένη Java, με αποτέλεσμα να την καθιστούν ως την προεπιλεγμένη του συστήματος. Μετά την εγκατάσταση της Oracle Java, η προεπιλεγμένη του συστήματος αλλάζει σε αυτή της Oracle. Για να μπορέσετε να ξαναρυθμίσετε ως προεπιλέγμενη java, την OpenJDK ή και ανάποδα πατήστε {{Keypress|Alt}}+{{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|T}} για να ανοίξει ένα τερματικό και δώστε την εντολή:
+
Η απεγκατάσταση της Oracle Java 8 μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας την εντολή σε ένα τερματικό:
 +
 
 +
{{Terminal|sudo apt-get purge --auto-remove oracle-java8-installer}}
 +
 
 +
=== Παραμετροποίηση ===
 +
Από την έκδοση Oracle Java 7u51 και μετέπειτα για λόγους ασφαλείας στην καρτέλα "Security" στην εφαρμογή {{Application-linux|Java Control Panel}} προστέθηκε η επιλογή "Exception Site List" στην οποία ο χρήστης καλείται να προσθέσει τους κόμβους που περιέχουν μη [http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C ψηφιακά πιστοποιημένες εφαρμογές] με σκοπό την επιτυχή εκτέλεση τους.
 +
 
 +
==== Non-LTSP ====
 +
Η προσθήκη των επιθυμητών κόμβων που θα εξαιρούνται από την ταυτοποίηση μέσω ενός πιστοποιημένου ψηφιακού πιστοποιητικού, πραγματοποιείται από την εφαρμογή {{Menu|Εφαρμογές|Εργαλεία συστήματος|Προτιμήσεις|Oracle Java 8 Plugin Control Panel}}, στην καρτέλα "Security".
 +
 
 +
{{Hint|Η προσθήκη των κόμβων είναι ξεχωριστή για κάθε χρήστη του συστήματος. Δηλαδή, ο κάθε χρήστης του συστήματος μπορεί να εισάγει διαφορετικούς κόμβους. Στην επόμενη παράγραφο περιγράφεται πως αυτό μπορεί να γίνει κεντρικά και να εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες.}}
 +
 
 +
==== LTSP ====
 +
H προσθήκη των κόμβων στην λίστα εξαίρεσης της Java και εφαρμογή αυτής σε όλο το σύστημα και για όλους τους χρήστες μπορεί να πραγματοποιηθεί από την εφαρμογή {{Menu|Εφαρμογές|Εργαλεία συστήματος|Προτιμήσεις|Oracle Java 8 Plugin Control Panel}} στην καρτέλα "Security" όπως αναφέρεται και στην παραπάνω ενότητα.
 +
 
 +
Οποιοδήποτε καθηγητής ή διαχειριστής συστήματος μπορεί να προσθέσει τους κόμβους στην λίστα εξαίρεσης και αυτομάτως όλοι οι client (thin & fat) να ενημερωθούν χωρίς να απαιτείται εκ νέου η δημοσίευση του εικονικού δίσκου. Πιο συγκεκριμένα, το αρχείο <tt>.java-exception.sites</tt> στο οποίο εμπεριέχονται οι κόμβοι είναι τοποθετημένο μέσα στον κοινόχρηστο κατάλογο που μοιράζονται όλοι οι υπολογιστές του LTSP και είναι επεξεργάσιμο μέσω της εφαρμογής {{Application-linux|Java Plugin Control}}.
 +
 
 +
== Oracle και OpenJDK Java ==
 +
Στο Ubuntu υπάρχει επίσης διαθέσιμη και η OpenJDK Java, η οποία είναι ελεύθερη και ανοιχτού κώδικα υλοποίηση της Java SE. Πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά της Τεχνικής Στήριξης έχουν σαν εξάρτηση την συγκεκριμένη Java, με αποτέλεσμα να την καθιστούν ως την προεπιλεγμένη του συστήματος. Μετά την εγκατάσταση της Oracle Java, η προεπιλεγμένη του συστήματος αλλάζει σε αυτή της Oracle. Για να μπορέσετε να ξαναρυθμίσετε ως προεπιλεγμένη java, την OpenJDK ή και ανάποδα πατήστε {{Keypress|Alt}}+{{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|T}} για να ανοίξει ένα τερματικό και δώστε την εντολή:
  
 
{{Terminal|sudo update-alternatives --config java}}
 
{{Terminal|sudo update-alternatives --config java}}
  
 
Το αποτέλεσμα της εντολής αυτής μοιάζει κάπως έτσι:
 
Το αποτέλεσμα της εντολής αυτής μοιάζει κάπως έτσι:
{{Editor|There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).
+
{{Editor|<nowiki>There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).</nowiki><br/><br/>
 
+
<nowiki>  Selection    Path                                      Priority  Status</nowiki><br/>
  Selection    Path                                      Priority  Status
+
<nowiki>------------------------------------------------------------</nowiki><br/>
------------------------------------------------------------
+
<nowiki>* 0            /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/java    1062      auto mode</nowiki><br/>
* 0            /usr/lib/jvm/java-6.31-oracle/bin/java    1062      auto mode
+
<nowiki>  1            /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java  1061      manual mode</nowiki><br/>
  1            /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java  1061      manual mode
+
<nowiki>  2            /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/java    1062      manual mode</nowiki><br/><br/>
  2            /usr/lib/jvm/java-6.31-oracle/bin/java    1062      manual mode
+
<nowiki>Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:</nowiki><br/>}}
  
Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:}}
+
Δίνοντας την επιλογή {{Label|1}}, ως προεπιλεγμένη Java του συστήματος θα οριστεί η OpenJDK.

Τελευταία αναθεώρηση της 12:21, 8 Οκτωβρίου 2015

Μερικές πολυμεσικές εφαρμογές δικτυακές και μη (πχ: δραστηριοτήτες του ψηφιακού σχολείου) απαιτούν την εγκατάσταση της Oracle Java για να μπορέσουν να εκτελεστούν. Για το λειτουργικό σύστημα Ubuntu, υπάρχουν διαθέσιμες οι εκδόσεις 6/7/8 καθώς και τα αντίστοιχα πρόσθετα του φυλλομετρητή Mozilla Firefox.

Oracle Java 8

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση της Oracle Java 8 μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω τερματικού (πατώντας Alt+Ctrl+T) δίνοντας την εντολή:


Terminal.pngsudo apt-get install oracle-java8-installer


ή διαφορετικά μέσα από την εφαρμογή Application-ubuntu-software-center.png Κέντρο Λογισμικού Ubuntu

  • κάνοντας αναζήτηση την λέξη "oracle java",
  • κάνοντας κλικ στην επιλογή Tag.png Εμφάνιση # τεχνικών στοιχείων,
  • επιλέγοντας Hand.png Oracle Java(TM) Development Kit(JDK) 8,
  • και τέλος, κάνοντας κλικ στο Εγκατάσταση.

Στην συνέχεια, θα πρέπει να επανεκκινήσετε το φυλλομετρητή για να αρχικοποιηθεί σωστά το πρόσθετο.

Απεγκατάσταση

Η απεγκατάσταση της Oracle Java 8 μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας την εντολή σε ένα τερματικό:


Terminal.pngsudo apt-get purge --auto-remove oracle-java8-installer


Παραμετροποίηση

Από την έκδοση Oracle Java 7u51 και μετέπειτα για λόγους ασφαλείας στην καρτέλα "Security" στην εφαρμογή Application-ubuntu-other.png Java Control Panel προστέθηκε η επιλογή "Exception Site List" στην οποία ο χρήστης καλείται να προσθέσει τους κόμβους που περιέχουν μη ψηφιακά πιστοποιημένες εφαρμογές με σκοπό την επιτυχή εκτέλεση τους.

Non-LTSP

Η προσθήκη των επιθυμητών κόμβων που θα εξαιρούνται από την ταυτοποίηση μέσω ενός πιστοποιημένου ψηφιακού πιστοποιητικού, πραγματοποιείται από την εφαρμογή  Εφαρμογές  Εργαλεία συστήματος  Προτιμήσεις  Oracle Java 8 Plugin Control Panel , στην καρτέλα "Security".


Info-32.pngΗ προσθήκη των κόμβων είναι ξεχωριστή για κάθε χρήστη του συστήματος. Δηλαδή, ο κάθε χρήστης του συστήματος μπορεί να εισάγει διαφορετικούς κόμβους. Στην επόμενη παράγραφο περιγράφεται πως αυτό μπορεί να γίνει κεντρικά και να εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες.


LTSP

H προσθήκη των κόμβων στην λίστα εξαίρεσης της Java και εφαρμογή αυτής σε όλο το σύστημα και για όλους τους χρήστες μπορεί να πραγματοποιηθεί από την εφαρμογή  Εφαρμογές  Εργαλεία συστήματος  Προτιμήσεις  Oracle Java 8 Plugin Control Panel  στην καρτέλα "Security" όπως αναφέρεται και στην παραπάνω ενότητα.

Οποιοδήποτε καθηγητής ή διαχειριστής συστήματος μπορεί να προσθέσει τους κόμβους στην λίστα εξαίρεσης και αυτομάτως όλοι οι client (thin & fat) να ενημερωθούν χωρίς να απαιτείται εκ νέου η δημοσίευση του εικονικού δίσκου. Πιο συγκεκριμένα, το αρχείο .java-exception.sites στο οποίο εμπεριέχονται οι κόμβοι είναι τοποθετημένο μέσα στον κοινόχρηστο κατάλογο που μοιράζονται όλοι οι υπολογιστές του LTSP και είναι επεξεργάσιμο μέσω της εφαρμογής Application-ubuntu-other.png Java Plugin Control.

Oracle και OpenJDK Java

Στο Ubuntu υπάρχει επίσης διαθέσιμη και η OpenJDK Java, η οποία είναι ελεύθερη και ανοιχτού κώδικα υλοποίηση της Java SE. Πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά της Τεχνικής Στήριξης έχουν σαν εξάρτηση την συγκεκριμένη Java, με αποτέλεσμα να την καθιστούν ως την προεπιλεγμένη του συστήματος. Μετά την εγκατάσταση της Oracle Java, η προεπιλεγμένη του συστήματος αλλάζει σε αυτή της Oracle. Για να μπορέσετε να ξαναρυθμίσετε ως προεπιλεγμένη java, την OpenJDK ή και ανάποδα πατήστε Alt+Ctrl+T για να ανοίξει ένα τερματικό και δώστε την εντολή:


Terminal.pngsudo update-alternatives --config java


Το αποτέλεσμα της εντολής αυτής μοιάζει κάπως έτσι:


Editor.pngThere are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

Selection Path Priority Status
------------------------------------------------------------
* 0 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/java 1062 auto mode
1 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java 1061 manual mode
2 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/java 1062 manual mode

Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:


Δίνοντας την επιλογή Tag.png 1, ως προεπιλεγμένη Java του συστήματος θα οριστεί η OpenJDK.