Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/mate-system-monitor"

μ
 
(10 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Με την εφαρμογή ''gnome-system-monitor (Παρακολούθηση συστήματος)'' μπορούμε να προβάλλουμε βασικές πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό του συστήματός μας, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις ενεργές διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα, να παρακολουθούμε την χρήση των πόρων (επεξεργαστής, μνήμη, δίσκος, δίκτυο) και τη λίστα όλων των προσαρτημένων συστημάτων αρχείων και βασικές πληροφορίες για το καθένα. Μπορούμε επίσης, να χρησιμοποιήσουμε την ''Παρακολούθηση συστήματος'', για να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά του συστήματός μας.
+
Με την εφαρμογή ''mate-system-monitor (Παρακολούθηση συστήματος)'' μπορούμε να προβάλλουμε βασικές πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό του συστήματός μας, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις ενεργές διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα, να παρακολουθούμε την χρήση των πόρων (επεξεργαστής, μνήμη, δίσκος, δίκτυο) και τη λίστα όλων των προσαρτημένων συστημάτων αρχείων και βασικές πληροφορίες για το καθένα. Μπορούμε επίσης, να χρησιμοποιήσουμε την ''Παρακολούθηση συστήματος'', για να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά του συστήματός μας.
  
Η ''Παρακολούθηση συστήματος'' βρίσκεται στο μενού {{Menu|Εφαρμογές|Εργαλεία συστήματος|Παρακολούθηση συστήματος}}.
+
Η εκκίνηση της ''Παρακολούθηση συστήματος'' γίνεται από το μενού {{Menu|Εφαρμογές|Εργαλεία συστήματος|Παρακολούθηση συστήματος}} ή πληκτρολογώντας Ctrl+Shift+Esc ή γράφοντας την εξής εντολή σε ένα τερματικό:
  
Το παράθυρο της ''Παρακολούθησης συστήματος'' περιέχει τις εξής καρτέλες:  
+
{{Terminal|mate-system-monitor}}
 +
 
 +
Το παράθυρο της ''Παρακολούθησης συστήματος'' περιέχει τις εξής καρτέλες, με τις οποίες παρέχονται, σε γενικές γραμμές, οι λειτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω:  
  
 
* '''Σύστημα'''
 
* '''Σύστημα'''
Γραμμή 12: Γραμμή 14:
  
 
* '''Συστήματα αρχείων'''
 
* '''Συστήματα αρχείων'''
 +
 +
== Συνήθεις περιπτώσεις χρήσης της ''Παρακολούθησης συστήματος'' ==
 +
 +
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ''Παρακολούθηση συστήματος'' για τον τερματισμό εφαρμογών που έχουν "κολλήσει" κατά την διάρκεια της εκτέλεσής τους. Έτσι, στην καρτέλα ''Διεργασίες'' επιλέγουμε τη διεργασία που εμφανίζει πρόβλημα και κάνουμε {{Menu|δεξί "κλικ"|Τερματισμός διεργασίας}}. Στην ειδοποίηση που εμφανίζεται, κάνουμε "κλικ" στο πλήκτρο '''"Τερματισμός διεργασίας"''' για να επιβεβαιώσουμε τον τερματισμό της. Η ''Παρακολούθηση συστήματος'' θα εξαναγκάσει την διεργασία να τερματιστεί κανονικά.
 +
 +
Αυτός είναι ο προτιμώμενος τρόπος τερματισμού μίας διεργασίας.
 +
 +
Αν δεν μπορούμε όμως, να τερματίσουμε κανονικά μια διεργασία, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με πριν, αλλά επιλέγουμε τον '''"Βίαιο τερματισμό διεργασίας"''' για να τερματίσουμε τη διεργασία άμεσα.
 +
 +
Επίσης, μπορούμε να παρακολουθήσουμε, στην καρτέλα '''"Πόροι"''', το ποσοστό χρήσης της ''Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (CPU)'' του υπολογιστή μας, το ιστορικό χρήσης ''μνήμης και εναλλαγής'' και την δραστηριότητα του ''δικτύου''.

Τελευταία αναθεώρηση της 20:36, 19 Ιουνίου 2020

Με την εφαρμογή mate-system-monitor (Παρακολούθηση συστήματος) μπορούμε να προβάλλουμε βασικές πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό του συστήματός μας, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις ενεργές διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα, να παρακολουθούμε την χρήση των πόρων (επεξεργαστής, μνήμη, δίσκος, δίκτυο) και τη λίστα όλων των προσαρτημένων συστημάτων αρχείων και βασικές πληροφορίες για το καθένα. Μπορούμε επίσης, να χρησιμοποιήσουμε την Παρακολούθηση συστήματος, για να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά του συστήματός μας.

Η εκκίνηση της Παρακολούθηση συστήματος γίνεται από το μενού  Εφαρμογές  Εργαλεία συστήματος  Παρακολούθηση συστήματος  ή πληκτρολογώντας Ctrl+Shift+Esc ή γράφοντας την εξής εντολή σε ένα τερματικό:


Terminal.pngmate-system-monitor


Το παράθυρο της Παρακολούθησης συστήματος περιέχει τις εξής καρτέλες, με τις οποίες παρέχονται, σε γενικές γραμμές, οι λειτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω:

  • Σύστημα
  • Διεργασίες
  • Πόροι
  • Συστήματα αρχείων

Συνήθεις περιπτώσεις χρήσης της Παρακολούθησης συστήματος

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Παρακολούθηση συστήματος για τον τερματισμό εφαρμογών που έχουν "κολλήσει" κατά την διάρκεια της εκτέλεσής τους. Έτσι, στην καρτέλα Διεργασίες επιλέγουμε τη διεργασία που εμφανίζει πρόβλημα και κάνουμε  δεξί "κλικ"  Τερματισμός διεργασίας . Στην ειδοποίηση που εμφανίζεται, κάνουμε "κλικ" στο πλήκτρο "Τερματισμός διεργασίας" για να επιβεβαιώσουμε τον τερματισμό της. Η Παρακολούθηση συστήματος θα εξαναγκάσει την διεργασία να τερματιστεί κανονικά.

Αυτός είναι ο προτιμώμενος τρόπος τερματισμού μίας διεργασίας.

Αν δεν μπορούμε όμως, να τερματίσουμε κανονικά μια διεργασία, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με πριν, αλλά επιλέγουμε τον "Βίαιο τερματισμό διεργασίας" για να τερματίσουμε τη διεργασία άμεσα.

Επίσης, μπορούμε να παρακολουθήσουμε, στην καρτέλα "Πόροι", το ποσοστό χρήσης της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (CPU) του υπολογιστή μας, το ιστορικό χρήσης μνήμης και εναλλαγής και την δραστηριότητα του δικτύου.