Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/mate-system-monitor"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Με την εφαρμογή ''gnome-system-monitor (Παρακολούθηση συστήματος)'' μπορούμε να προβάλλουμε βασικές πληροφορίες για το σύστημά μας και να παρακολουθούμε τις διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα, την χρήση των πόρων (επεξεργαστής, μνήμη, δίσκος, κτλ.) και τα συστήματα αρχείων. Μπορούμε επίσης, να χρησιμοποιήσουμε την ''Παρακολούθηση συστήματος'', για να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά του συστήματός μας.
+
Με την εφαρμογή ''gnome-system-monitor (Παρακολούθηση συστήματος)'' μπορούμε να προβάλλουμε βασικές πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό του συστήματός μας, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις ενεργές διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα, να παρακολουθούμε την χρήση των πόρων (επεξεργαστής, μνήμη, δίσκος, δίκτυο) και τη λίστα όλων των προσαρτημένων συστημάτων αρχείων και βασικές πληροφορίες για το καθένα. Μπορούμε επίσης, να χρησιμοποιήσουμε την ''Παρακολούθηση συστήματος'', για να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά του συστήματός μας.
  
 
Η ''Παρακολούθηση συστήματος'' βρίσκεται στο μενού {{Menu|Εφαρμογές|Εργαλεία συστήματος|Παρακολούθηση συστήματος}}.  
 
Η ''Παρακολούθηση συστήματος'' βρίσκεται στο μενού {{Menu|Εφαρμογές|Εργαλεία συστήματος|Παρακολούθηση συστήματος}}.  

Αναθεώρηση της 13:38, 13 Οκτωβρίου 2015

Με την εφαρμογή gnome-system-monitor (Παρακολούθηση συστήματος) μπορούμε να προβάλλουμε βασικές πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό του συστήματός μας, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις ενεργές διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα, να παρακολουθούμε την χρήση των πόρων (επεξεργαστής, μνήμη, δίσκος, δίκτυο) και τη λίστα όλων των προσαρτημένων συστημάτων αρχείων και βασικές πληροφορίες για το καθένα. Μπορούμε επίσης, να χρησιμοποιήσουμε την Παρακολούθηση συστήματος, για να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά του συστήματός μας.

Η Παρακολούθηση συστήματος βρίσκεται στο μενού  Εφαρμογές  Εργαλεία συστήματος  Παρακολούθηση συστήματος .

Το παράθυρο της Παρακολούθησης συστήματος περιέχει τις εξής καρτέλες:

  • Σύστημα
  • Διεργασίες
  • Πόροι
  • Συστήματα αρχείων