Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/mate-system-monitor"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Με την εφαρμογή ''gnome-system-monitor (Παρακολούθηση συστήματος)'' μπορούμε να προβάλλουμε βασικές πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό του συστήματός μας, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις ενεργές διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα, να παρακολουθούμε την χρήση των πόρων (επεξεργαστής, μνήμη, δίσκος, δίκτυο) και τη λίστα όλων των προσαρτημένων συστημάτων αρχείων και βασικές πληροφορίες για το καθένα. Μπορούμε επίσης, να χρησιμοποιήσουμε την ''Παρακολούθηση συστήματος'', για να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά του συστήματός μας.
 
Με την εφαρμογή ''gnome-system-monitor (Παρακολούθηση συστήματος)'' μπορούμε να προβάλλουμε βασικές πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό του συστήματός μας, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις ενεργές διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα, να παρακολουθούμε την χρήση των πόρων (επεξεργαστής, μνήμη, δίσκος, δίκτυο) και τη λίστα όλων των προσαρτημένων συστημάτων αρχείων και βασικές πληροφορίες για το καθένα. Μπορούμε επίσης, να χρησιμοποιήσουμε την ''Παρακολούθηση συστήματος'', για να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά του συστήματός μας.
  
Η ''Παρακολούθηση συστήματος'' βρίσκεται στο μενού {{Menu|Εφαρμογές|Εργαλεία συστήματος|Παρακολούθηση συστήματος}}.
+
Η εκκίνηση της ''Παρακολούθηση συστήματος'' γίνεται από το μενού {{Menu|Εφαρμογές|Εργαλεία συστήματος|Παρακολούθηση συστήματος}} ή πληκτρολογώντας την εξής εντολή σε ένα τερματικό παράθυρο:
  
Το παράθυρο της ''Παρακολούθησης συστήματος'' περιέχει τις εξής καρτέλες:  
+
{{Terminal|gnome-system-monitor}}
 +
 
 +
Το παράθυρο της ''Παρακολούθησης συστήματος'' περιέχει τις εξής καρτέλες, με τις οποίες παρέχονται οι λειτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω:  
  
 
* '''Σύστημα'''
 
* '''Σύστημα'''

Αναθεώρηση της 13:49, 13 Οκτωβρίου 2015

Με την εφαρμογή gnome-system-monitor (Παρακολούθηση συστήματος) μπορούμε να προβάλλουμε βασικές πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό του συστήματός μας, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις ενεργές διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα, να παρακολουθούμε την χρήση των πόρων (επεξεργαστής, μνήμη, δίσκος, δίκτυο) και τη λίστα όλων των προσαρτημένων συστημάτων αρχείων και βασικές πληροφορίες για το καθένα. Μπορούμε επίσης, να χρησιμοποιήσουμε την Παρακολούθηση συστήματος, για να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά του συστήματός μας.

Η εκκίνηση της Παρακολούθηση συστήματος γίνεται από το μενού  Εφαρμογές  Εργαλεία συστήματος  Παρακολούθηση συστήματος  ή πληκτρολογώντας την εξής εντολή σε ένα τερματικό παράθυρο:


Terminal.pnggnome-system-monitor


Το παράθυρο της Παρακολούθησης συστήματος περιέχει τις εξής καρτέλες, με τις οποίες παρέχονται οι λειτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω:

  • Σύστημα
  • Διεργασίες
  • Πόροι
  • Συστήματα αρχείων