Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/sch-scripts/Αρχεία ρυθμίσεων"

μ (Επεξεργασία ρυθμίσεων PXELinux)
(Επεξεργασία του lts.conf)
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
 
Για μια αναλυτική λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές και τη σύνταξη αυτού του αρχείου δείτε: http://manpages.ubuntu.com/lts.conf.
 
Για μια αναλυτική λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές και τη σύνταξη αυτού του αρχείου δείτε: http://manpages.ubuntu.com/lts.conf.
  
{{Notice|Για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές που κάνατε στο lts.conf, αφού αποθηκεύσετε το αρχείο, θα πρέπει να κάνετε [[Linux/LTSP/Δημοσίευση εικονικού δίσκου|Δημοσίευση εικονικού δίσκου]] και να επανεκκινήσετε τους σταθμούς εργασίας.}}
+
{{Hint|Δείτε στις [[Linux/LTSP/FAQ|απαντήσεις σε συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα (F.A.Q)}} συνήθεις αλλαγές στο αρχείο lts.conf και τα προβλήματα που διορθώνουν}}
  
 
== Επεξεργασία ρυθμίσεων κοινόχρηστων φακέλων ==
 
== Επεξεργασία ρυθμίσεων κοινόχρηστων φακέλων ==

Αναθεώρηση της 11:15, 12 Οκτωβρίου 2012

Η εφαρμογή Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (sch-scripts) παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας κάποιων βασικών αρχείων ρυθμίσεων του εξυπηρετητή μέσω του μενού  Εξυπηρετητής  Αρχεία ρυθμίσεων . Πατώντας σε μία από τις επιλογές του μενού αυτού θα ανοίξει το αντίστοιχο αρχείο στον επεξεργαστή κειμένου, όπου θα μπορείτε να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές.

Η εφαρμογή sch-scripts έρχεται με προ-ρυθμισμένα τα αρχεία του μενού αυτού με κατάλληλες ρυθμίσεις για τις περισσότερες εγκαταστάσεις LTSP σε ελληνικά σχολεία.

Επεξεργασία του lts.conf

Το αρχείο lts.conf περιέχει τις βασικές ρυθμίσεις που αφορούν το LTSP. Σε αυτό μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις που θα επηρεάζουν είτε μερικούς, είτε όλους τους σταθμούς εργασίας (thin/fat clients), όπως για παράδειγμα: την ανάλυση της οθόνης, αν θα επιτρέπεται η «Είσοδος ως επισκέπτης», να ορίσετε Στατικά hostnames και πολλά άλλα.

Για μια αναλυτική λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές και τη σύνταξη αυτού του αρχείου δείτε: http://manpages.ubuntu.com/lts.conf.

{{Hint|Δείτε στις [[Linux/LTSP/FAQ|απαντήσεις σε συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα (F.A.Q)}} συνήθεις αλλαγές στο αρχείο lts.conf και τα προβλήματα που διορθώνουν}}

Επεξεργασία ρυθμίσεων κοινόχρηστων φακέλων

Το αρχείο shared-folders περιέχει τις ρυθμίσεις σχετικά με τους Κοινόχρηστους φακέλους των ομάδων του συστήματος.

Επεξεργασία ρυθμίσεων dnsmasq

Το αρχείο αυτό ρυθμίζει το dnsmasq για εκκίνηση πελατών PXE μέσω δικτύου.

Επεξεργασία ρυθμίσεων PXELinux

Το αρχείο αυτό ορίζει τις επιλογές που θα φαίνονται στο μενού εκκίνησης των σταθμών εργασίας και τις ρυθμίσεις σχετικά με αυτό.