Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/sch-scripts/Δικαιώματα καταλόγων"

 
Γραμμή 2: Γραμμή 2:
  
 
Παραδείγματος χάρη:
 
Παραδείγματος χάρη:
 +
  
 
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:0 auto;"
 
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:0 auto;"
Γραμμή 13: Γραμμή 14:
 
| '''Άλλοι''' || <big>☑</big> || <big>☐</big> || <big>☑</big>
 
| '''Άλλοι''' || <big>☑</big> || <big>☐</big> || <big>☑</big>
 
|}
 
|}
 +
  
 
Αυτό σημαίνει ότι από προεπιλογής κάθε χρήστης μπορεί να δει τα αρχεία όλων των άλλων χρηστών, εκτός από κάποιους κρυφούς φακέλους ρυθμίσεων. Αυτό δεν μας βολεύει στα σχολεία, και έτσι τα sch-scripts αλλάζουν τα δικαιώματα των καταλόγων ''Βίντεο'', ''Έγγραφα'', ''Εικόνες'', ''Επιφάνεια εργασίας'', ''Λήψεις'', ''Μουσική'' και ''Πρότυπα'' στους χρήστες που έχουν ρόλο διαχειριστή και καθηγητή όπως φαίνεται παρακάτω:
 
Αυτό σημαίνει ότι από προεπιλογής κάθε χρήστης μπορεί να δει τα αρχεία όλων των άλλων χρηστών, εκτός από κάποιους κρυφούς φακέλους ρυθμίσεων. Αυτό δεν μας βολεύει στα σχολεία, και έτσι τα sch-scripts αλλάζουν τα δικαιώματα των καταλόγων ''Βίντεο'', ''Έγγραφα'', ''Εικόνες'', ''Επιφάνεια εργασίας'', ''Λήψεις'', ''Μουσική'' και ''Πρότυπα'' στους χρήστες που έχουν ρόλο διαχειριστή και καθηγητή όπως φαίνεται παρακάτω:
 +
  
 
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:0 auto;"
 
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:0 auto;"
Γραμμή 26: Γραμμή 29:
 
|  '''Άλλοι''' || <big>☐</big> || <big>☐</big> || <big>☐</big>
 
|  '''Άλλοι''' || <big>☐</big> || <big>☐</big> || <big>☐</big>
 
|}
 
|}
 +
  
 
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:0 auto;"
 
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:0 auto;"
Γραμμή 37: Γραμμή 41:
 
|  '''Άλλοι''' || <big>☐</big> || <big>☐</big> || <big>☐</big>
 
|  '''Άλλοι''' || <big>☐</big> || <big>☐</big> || <big>☐</big>
 
|}
 
|}
 +
  
 
Ενώ για τους αρχικούς καταλόγους των χρηστών που έχουν ρόλο μαθητή ισχύει:
 
Ενώ για τους αρχικούς καταλόγους των χρηστών που έχουν ρόλο μαθητή ισχύει:
 +
  
 
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:0 auto;"
 
{| class="wikitable" style="width:50%; margin:0 auto;"

Τελευταία αναθεώρηση της 18:00, 19 Μαρτίου 2014

Τα προεπιλεγμένα δικαιώματα των καταλόγων Βίντεο, Έγγραφα, Εικόνες, Επιφάνεια εργασίας, Λήψεις, Μουσική και Πρότυπα στο Linux είναι:

Παραδείγματος χάρη:


/home/userΧ/Υ Ανάγνωση Εγγραφή Προβολή λίστας αρχείων
Ιδιοκτήτης: user1
Ομάδα: user1
Άλλοι


Αυτό σημαίνει ότι από προεπιλογής κάθε χρήστης μπορεί να δει τα αρχεία όλων των άλλων χρηστών, εκτός από κάποιους κρυφούς φακέλους ρυθμίσεων. Αυτό δεν μας βολεύει στα σχολεία, και έτσι τα sch-scripts αλλάζουν τα δικαιώματα των καταλόγων Βίντεο, Έγγραφα, Εικόνες, Επιφάνεια εργασίας, Λήψεις, Μουσική και Πρότυπα στους χρήστες που έχουν ρόλο διαχειριστή και καθηγητή όπως φαίνεται παρακάτω:


/home/teacher/Y Ανάγνωση Εγγραφή Προβολή λίστας αρχείων
Ιδιοκτήτης: teacher
Ομάδα: teachers
Άλλοι


/home/administrator/Y Ανάγνωση Εγγραφή Προβολή λίστας αρχείων
Ιδιοκτήτης: administrator
Ομάδα: teachers
Άλλοι


Ενώ για τους αρχικούς καταλόγους των χρηστών που έχουν ρόλο μαθητή ισχύει:


/home/student/Y Ανάγνωση Εγγραφή Προβολή λίστας αρχείων
Ιδιοκτήτης: student
Ομάδα: student
Άλλοι


Έτσι, κάθε μέλος της ομάδας teachers μπορεί να δει τα αρχεία όλων των μαθητών, αλλά όχι και να τα αλλάξει. Για το κατάλογο Δημόσια μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο Linux/sch-scripts/Κοινόχρηστοι κατάλογοι.