Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ"

(Αφαίρεση παλιών πυρήνων)
 
(20 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
[[Αρχείο:12.04.09 sch-scripts maintenance menu.png|350px|right]]
 
[[Αρχείο:12.04.09 sch-scripts maintenance menu.png|350px|right]]
Με την επιλογή των {{Application|sch-scripts}}, {{menu|Εξυπηρετητής|Συντήρηση}}, μπορείτε να συντηρείτε εύκολα το περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ κυρίως για την εξοικονόμηση χώρου. Για παράδειγμα μπορείτε να πραγματοποιήσετε στον εξυπηρετητή ενέργειες συντήρησης όπως:
+
Από το μενού {{menu|Εξυπηρετητής|Συντήρηση}}, μπορείτε να συντηρείτε εύκολα το περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ κυρίως για εξοικονόμηση χώρου στο δίσκο. Για παράδειγμα μπορείτε να πραγματοποιήσετε στον εξυπηρετητή ενέργειες συντήρησης όπως:
 
* αφαίρεση παλιών πυρήνων,
 
* αφαίρεση παλιών πυρήνων,
 
* καθαρισμός μνήμης πακέτων,  
 
* καθαρισμός μνήμης πακέτων,  
 
* και διαγραφή ορφανών πακέτων.
 
* και διαγραφή ορφανών πακέτων.
 +
 +
{{Hint| Οι ενεργείες αυτές καλό θα ήταν να επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διάστημα και κυρίως όταν δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον σκληρό δίσκο.|medium}}
 +
<br/><br/>
 +
 +
== Αφαίρεση παλιών πυρήνων ==
 +
[[Αρχείο:12.04.09 sch-scripts show purge kernels.png|350px|right]]
 +
Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ένας διάλογος όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Στον διάλογο παρουσιάζονται όλοι οι πυρήνες του λειτουργικού συστήματος Ubuntu που είναι εγκατεστημένοι εκτός από τις τελευταίες εκδόσεις της κάθε οικογένειας πυρήνων καθώς και εκείνου του πυρήνα ο οποίος χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα. Στο κάτω μέρος του διαλόγου εμφανίζεται ο συνολικός χώρος που πρόκειται να εξοικονομηθεί με την αφαίρεση των επιλεγμένων πυρήνων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη να επιλέξει όποιον επιθυμεί για αφαίρεση.
 +
 +
{{Hint| Όλοι οι πυρήνες που εμφανίζονται στον διάλογο μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια χωρίς να βλάψουν το σύστημα.|medium}}
 +
<br/><br/><br/><br/>
 +
 +
== Καθαρισμός μνήμης πακέτων ==
 +
[[Αρχείο:12.04.09 sch-scripts show clear cache.png|350px|right]]
 +
Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ένας διάλογος όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Στον διάλογο παρουσιάζονται όλα τα αρχεία με κατάληξη .deb τα οποία έχουν μεταμορφωθεί στο υπολογιστή κατά την διάρκεια της εγκατάστασης μιας εφαρμογής. Στο κάτω μέρος του διάλογου εμφανίζεται ο συνολικός χώρος που πρόκειται να εξοικονομηθεί με τη διαγραφή των αρχείων.
 +
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
 +
 +
== Διαγραφή ορφανών πακέτων ==
 +
[[Αρχείο:12.04.09 sch-scripts show purge orphans.png|350px|right]]
 +
Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ένας διάλογος όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Στον διάλογο παρουσιάζονται πακέτα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ορφανά, καθώς εγκαταστάθηκαν ως εξαρτήσεις για την ορθή λειτουργία άλλων προγραμμάτων τα οποία στην πορεία διαγράφτηκαν. Στο κάτω μέρος του διάλογου εμφανίζεται ο συνολικός χώρος που πρόκειται να εξοικονομηθεί με την απεγκατάσταση των πακέτων.

Τελευταία αναθεώρηση της 17:59, 24 Φεβρουαρίου 2014

12.04.09 sch-scripts maintenance menu.png

Από το μενού  Εξυπηρετητής  Συντήρηση , μπορείτε να συντηρείτε εύκολα το περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ κυρίως για εξοικονόμηση χώρου στο δίσκο. Για παράδειγμα μπορείτε να πραγματοποιήσετε στον εξυπηρετητή ενέργειες συντήρησης όπως:

  • αφαίρεση παλιών πυρήνων,
  • καθαρισμός μνήμης πακέτων,
  • και διαγραφή ορφανών πακέτων.


Info-32.png Οι ενεργείες αυτές καλό θα ήταν να επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διάστημα και κυρίως όταν δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον σκληρό δίσκο.
Αφαίρεση παλιών πυρήνων

12.04.09 sch-scripts show purge kernels.png

Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ένας διάλογος όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Στον διάλογο παρουσιάζονται όλοι οι πυρήνες του λειτουργικού συστήματος Ubuntu που είναι εγκατεστημένοι εκτός από τις τελευταίες εκδόσεις της κάθε οικογένειας πυρήνων καθώς και εκείνου του πυρήνα ο οποίος χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα. Στο κάτω μέρος του διαλόγου εμφανίζεται ο συνολικός χώρος που πρόκειται να εξοικονομηθεί με την αφαίρεση των επιλεγμένων πυρήνων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη να επιλέξει όποιον επιθυμεί για αφαίρεση.


Info-32.png Όλοι οι πυρήνες που εμφανίζονται στον διάλογο μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια χωρίς να βλάψουν το σύστημα.


Καθαρισμός μνήμης πακέτων

12.04.09 sch-scripts show clear cache.png

Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ένας διάλογος όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Στον διάλογο παρουσιάζονται όλα τα αρχεία με κατάληξη .deb τα οποία έχουν μεταμορφωθεί στο υπολογιστή κατά την διάρκεια της εγκατάστασης μιας εφαρμογής. Στο κάτω μέρος του διάλογου εμφανίζεται ο συνολικός χώρος που πρόκειται να εξοικονομηθεί με τη διαγραφή των αρχείων.


Διαγραφή ορφανών πακέτων

12.04.09 sch-scripts show purge orphans.png

Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται ένας διάλογος όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Στον διάλογο παρουσιάζονται πακέτα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ορφανά, καθώς εγκαταστάθηκαν ως εξαρτήσεις για την ορθή λειτουργία άλλων προγραμμάτων τα οποία στην πορεία διαγράφτηκαν. Στο κάτω μέρος του διάλογου εμφανίζεται ο συνολικός χώρος που πρόκειται να εξοικονομηθεί με την απεγκατάσταση των πακέτων.