Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/sch-scripts/Χρήστες/Δημιουργία χρηστών"

(Ένας λογαριασμός ανά υπολογιστή και ανά τμήμα)
Γραμμή 85: Γραμμή 85:
 
{{Notice|Σημειώνουμε πώς στη λίστα θα εμφανίζονται μόνο οι 300 πρώτοι λογαριασμοί στην περίπτωση που πληκτρολογήσετε την δημιουργία παραπάνω χρηστών.}}
 
{{Notice|Σημειώνουμε πώς στη λίστα θα εμφανίζονται μόνο οι 300 πρώτοι λογαριασμοί στην περίπτωση που πληκτρολογήσετε την δημιουργία παραπάνω χρηστών.}}
  
<html>
+
<!--nowiki><html>
 
   Δείτε το σχετικό βίντεο: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bnqEUzWsBio" class="ext-prettyphoto" title=""><img src="/mediawiki/images/a/ac/Play-ts.jpg" width="50px" title="Δημιουργία χρηστών"/></a>
 
   Δείτε το σχετικό βίντεο: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bnqEUzWsBio" class="ext-prettyphoto" title=""><img src="/mediawiki/images/a/ac/Play-ts.jpg" width="50px" title="Δημιουργία χρηστών"/></a>
</html>
+
</html></nowiki>
  
 
== Ξεχωριστός λογαριασμός ανά μαθητή ==
 
== Ξεχωριστός λογαριασμός ανά μαθητή ==

Αναθεώρηση της 15:12, 23 Νοεμβρίου 2015

Βασικό κομμάτι της εφαρμογής αποτελεί η αυτοματοποίηση στη δημιουργία των λογαριασμών των χρηστών. Υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα δημιουργίας λογαριασμών χρηστών τα οποία περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους.

Ένας λογαριασμός ανά υπολογιστή

Sch-scripts Ένας λογαριασμός ανά υπολογιστή.png

Μια μέθοδος είναι να έχουμε έναν λογαριασμό χρήστη ανά υπολογιστή, για παράδειγμα να κάνουμε μαζική δημιουργία των χρηστών pc01, pc02, ..., pc12 από το μενού  Αρχείο  Δημιουργία χρηστών ανά υπολογιστή  της εφαρμογής sch-scripts όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Συνηθίζεται επίσης να ενεργοποιείται η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης ώστε να μην χρειάζεται οι μαθητές να απομνημονεύσουν το κοινό username/password. Επίσης συνήθως δημιουργούνται χειρωνακτικά υποφάκελοι στην επιφάνεια εργασίας ή στα Έγγραφα για κάθε τμήμα, και βασιζόμαστε στην καλή θέληση των μαθητών να μην διαγράφουν αρχεία άλλων ή να μην πειράζουν την ταπετσαρία ή τα μενού κτλ.


Info-32.pngΓενικά αυτή η μέθοδος δεν προτείνεται για χρήση παρά μόνο ίσως σε Δημοτικά, συνήθως η επόμενη βολεύει καλύτερα.Ένας λογαριασμός ανά υπολογιστή και ανά τμήμα

Sch-scripts Ένας λογαριασμός ανά υπολογιστή και ανά τμήμα.png

Δημιουργώντας ξεχωριστό λογαριασμό ανά υπολογιστή και ανά τμήμα (π.χ. a1-01, όπου το 01 αντιστοιχεί στο pc01) διασφαλίζετε ότι η κάθε ομάδα μαθητών που εργάζεται σε έναν υπολογιστή θα έχει ξεχωριστά Έγγραφα και ρυθμίσεις από τις άλλες ομάδες μαθητών άλλων τμημάτων που κάθονται στον ίδιο υπολογιστή. Έτσι, μπορεί κάθε ομάδα μαθητών να προσαρμόσει την Επιφάνεια εργασίας όπως αυτή επιθυμεί χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο απώλειας, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται και η προστασία των δεδομένων καθώς μια ομάδα δεν έχει πρόσβαση σε αρχεία άλλων ομάδων.

Για να δημιουργήσετε μαθητικούς λογαριασμούς με αυτό το μοντέλο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή  Αρχείο  Δημιουργία χρηστών ανά υπολογιστή  (δεξιά εικόνα) της εφαρμογής sch-scripts. Μέσω της λειτουργίας αυτής μπορείτε να δημιουργήσετε πολλούς λογαριασμούς χρηστών χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο το οποίο βέβαια μπορείτε να το επεξεργαστείτε όπως εσείς επιθυμείτε.

Πιο συγκεκριμένα από την ετικέτα Tag.png Βασικές πληροφορίες με την επιλογή Tag.png Τμήματα μπορείτε να ορίσετε τα ονόματα των τμημάτων για τα οποία θέλετε να φτιάξετε λογαριασμούς, ενώ με την επιλογή Tag.png Λογαριασμοί ανά τμήμα τον αριθμό των υπολογιστών που έχει το εργαστήριο.

Στην επιλογές που υπάρχουν κάτω από την ετικέτα Tag.png Πρότυπα λογαριασμών (προαιρετικό), όπως έχουμε προαναφέρει μπορείτε να καθορίσετε τα ονόματα χρηστών, τους κωδικούς πρόσβασης καθώς και τα πραγματικά ονόματα των χρηστών που πρόκειται να παραχθούν. Η μορφή και το πλήθος των λογαριασμών παρουσιάζονται στη λίστα που είναι κάτω από την ετικέτα Tag.png Θα δημιουργηθούν οι παρακάτω 72 λογαριασμοί.

Στο παράδειγμά μας, ο διάλογος θα φτιάξει για κάθε τμήμα (a1, a2, b1, b2, c1, c2) 12 λογαριασμούς. Στα πεδία Tag.png Πρότυπο ονόματος χρήστη, Tag.png Πρότυπο πραγματικού ονόματος και Tag.png Πρότυπο κωδικού πρόσβασης το "i" συμβολίζει τον αριθμό των λογαριασμών ενώ το "c" συμβολίζει τα τμήματα. Δηλαδή στο παράδειγμά μας έχουμε επιλέξει 12 λογαριασμούς ανά τμήμα οπότε το "i" θα παίρνει τιμές από το 01 έως το 12. Επίσης έχουμε πληκτρολογήσει την δημιουργία 6 τμημάτων οπότε το "c" θα πάρει τις τιμές "a1", "a2", "b1", "b2", "c1" και "c2".

Π.χ για το τμήμα a1 έχουμε θα φτιαχτούν οι παρακάτω λογαριασμοί:

Αποτελέσματα
Όνομα χρήστη Πραγματικό όνομα Κωδικός πρόσβασης Τιμές για το i και το c
a1-01 Χρήστης a1-01 a1-01 i=01 & c=a1
a1-02 Χρήστης a1-02 a1-02 i=02 & c=a1
a1-03 Χρήστης a1-03 a1-03 i=03 & c=a1
a1-04 Χρήστης a1-04 a1-04 i=04 & c=a1
... ... ... ...
a1-10 Χρήστης a1-10 a1-10 i=10 & c=a1
a1-11 Χρήστης a1-11 a1-11 i=11 & c=a1
a1-12 Χρήστης a1-12 a1-12 i=12 & c=a1


Dialog-information.pngΣημειώνουμε πώς στη λίστα θα εμφανίζονται μόνο οι 300 πρώτοι λογαριασμοί στην περίπτωση που πληκτρολογήσετε την δημιουργία παραπάνω χρηστών.