Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/sch-scripts/Χρήστες/Διαγραφή χρηστών"

 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Η εφαρμογή {{Sch-scripts}} δίνει την δυνατότητα διαγραφής των χρηστών του συστήματος. Για να διαγράψετε ένα χρήστη:
 
Η εφαρμογή {{Sch-scripts}} δίνει την δυνατότητα διαγραφής των χρηστών του συστήματος. Για να διαγράψετε ένα χρήστη:
# Επιλέξτε το χρήστη/ες που επιθυμείτε από την λίστα της αρχικής οθόνης της εφαρμογής
+
# Επιλέξτε το/ους χρήστη/ες που επιθυμείτε από την λίστα της αρχικής οθόνης της εφαρμογής.
 
# Κάντε κλικ στο μενού {{menu|Χρήστες|Διαγραφή χρήστη...}} ή στο {{menu|Διαγραφή χρήστη...}} από το αναδυόμενο μενού που θα σας εμφανιστεί κάνοντας δεξί κλικ στον/ους επιλεγμένο/ους χρήστη/ες.
 
# Κάντε κλικ στο μενού {{menu|Χρήστες|Διαγραφή χρήστη...}} ή στο {{menu|Διαγραφή χρήστη...}} από το αναδυόμενο μενού που θα σας εμφανιστεί κάνοντας δεξί κλικ στον/ους επιλεγμένο/ους χρήστη/ες.
# Τέλος, στον διάλογο επιβεβαίωσης πατήστε {{Button|Ναι}}. <br/>{{Notice|Από προεπιλογή οι αρχικοί κατάλογοι των χρηστών διατηρούνται στο σύστημα. Εάν επιθυμείτε και την διαγραφή των αρχικών καταλόγων επιλέξτε {{Select|Να διαγραφούν και οι αρχικοί κατάλογοι των παραπάνω χρηστών}}.}}
+
# Τέλος, στον διάλογο επιβεβαίωσης πατήστε {{Button|Ναι}}. <br/>{{Notice|Από προεπιλογή οι αρχικοί κατάλογοι των χρηστών διατηρούνται στο σύστημα με σκοπό την αποφυγή απώλειας σημαντικών αρχείων. Εάν επιθυμείτε και την διαγραφή των αρχικών καταλόγων επιλέξτε {{Select|Να διαγραφούν και οι αρχικοί κατάλογοι των παραπάνω χρηστών}}.}}

Τελευταία αναθεώρηση της 13:01, 19 Μαρτίου 2014

Η εφαρμογή Application-ubuntu-sch-scripts.png Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (sch-scripts) δίνει την δυνατότητα διαγραφής των χρηστών του συστήματος. Για να διαγράψετε ένα χρήστη:

  1. Επιλέξτε το/ους χρήστη/ες που επιθυμείτε από την λίστα της αρχικής οθόνης της εφαρμογής.
  2. Κάντε κλικ στο μενού  Χρήστες  Διαγραφή χρήστη...  ή στο  Διαγραφή χρήστη...  από το αναδυόμενο μενού που θα σας εμφανιστεί κάνοντας δεξί κλικ στον/ους επιλεγμένο/ους χρήστη/ες.
  3. Τέλος, στον διάλογο επιβεβαίωσης πατήστε Ναι.

    Dialog-information.pngΑπό προεπιλογή οι αρχικοί κατάλογοι των χρηστών διατηρούνται στο σύστημα με σκοπό την αποφυγή απώλειας σημαντικών αρχείων. Εάν επιθυμείτε και την διαγραφή των αρχικών καταλόγων επιλέξτε Hand.png Να διαγραφούν και οι αρχικοί κατάλογοι των παραπάνω χρηστών.