Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Για να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server.
 
Για να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server.
 
{{Notice|Η τρέχουσα έκδοση των MS-Windows για τον εξυπηρετητή είναι MS-Windows Server 2008 και για τους σταθμούς εργασίας είναι MS-Windows 7 Professional.}}
 
{{Notice|Η τρέχουσα έκδοση των MS-Windows για τον εξυπηρετητή είναι MS-Windows Server 2008 και για τους σταθμούς εργασίας είναι MS-Windows 7 Professional.}}
 +
 +
==Προετοιμασία==
 +
* [[Windows/Αρχιτεκτονική|Αρχιτεκτονική]]
 +
* [[Windows/Πλεονεκτήματα|Αναμενόμενα οφέλη]]
 +
* [[Windows/Απαιτήσεις|Ελάχιστες Απαιτήσεις υλικού ΣΕΠΕΗΥ]]
 +
 +
 +
== Οδηγίες εγκατάστασης ==
 +
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες με τη σειρά για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ σας.
 +
* [[Windows/Εγκατάσταση_εξυπηρετητή|Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του εξυπηρετητή]]
 +
* [[Windows/Ρύθμιση_εξυπηρετητή|Ρύθμιση του εξυπηρετητή]]
 +
* [[Windows/Εγκατάσταση_σταθμού_εργασίας| Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του σταθμού εργασίας]]
 +
* [[Windows/Ρύθμιση_σταθμού_εργασίας|Ρύθμιση του σταθμού_εργασίας]]
 +
* [[Windows/Διαμόρφωση_domain|Διαμόρφωση του Domain]]
 +
* [[Windows/Εγκατάσταση_λογισμικού|Εγκατάσταση Επιπλέον Λογισμικού]]
 +
* [[Windows/Δημιουργία_χρηστών|Δημιουργία χρηστών]]
 +
 +
 +
 +
== Μετέπειτα ενέργειες ==
 +
Αν και μπορείτε πια να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριό σας άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα τα παρακάτω θέματα θα σας φανούν χρήσιμα:
 +
* [[../Ubuntu|Βασικός χειρισμός του λειτουργικού συστήματος]]
 +
* [[../epoptes|Διαχείριση τάξης με το λογισμικό Επόπτης]]
 +
* [[../sch-scripts|Αναλυτικές οδηγίες χρήσης των sch-scripts]]
 +
* [[/Προχωρημένα|Προχωρημένα θέματα LTSP]]
 +
* [[../Προχωρημένα|Προχωρημένα θέματα Linux]]

Αναθεώρηση της 15:12, 16 Αυγούστου 2012

Για να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server.


Dialog-information.pngΗ τρέχουσα έκδοση των MS-Windows για τον εξυπηρετητή είναι MS-Windows Server 2008 και για τους σταθμούς εργασίας είναι MS-Windows 7 Professional.


Προετοιμασία


Οδηγίες εγκατάστασης

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες με τη σειρά για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ σας.


Μετέπειτα ενέργειες

Αν και μπορείτε πια να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριό σας άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα τα παρακάτω θέματα θα σας φανούν χρήσιμα:

  • [[../Ubuntu|Βασικός χειρισμός του λειτουργικού συστήματος]]
  • [[../epoptes|Διαχείριση τάξης με το λογισμικό Επόπτης]]
  • [[../sch-scripts|Αναλυτικές οδηγίες χρήσης των sch-scripts]]
  • Προχωρημένα θέματα LTSP
  • [[../Προχωρημένα|Προχωρημένα θέματα Linux]]