Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Διακομιστής μεσολάβησης Squid"

(Ανακατεύθυνση στη σελίδα Windows/Προχωρημένα/Squid)
 
(13 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
==Εισαγωγή==
+
#REDIRECT [[Windows/Προχωρημένα/Squid]]
Η υπηρεσία Squid προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα στα ΣΕΠΕΗΥ:
 
* ταχύτερη λήψη των ενημερώσεων Windows και Antivirus
 
* καλύτερη αξιοποίηση της γραμμής του ΣΕΠΕΗΥ
 
* μηδενικό κόστος προμήθειας προϊόντος
 
* ελάχιστες απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους εξυπηρετητή
 
* πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων που έχουν τα ΣΕΠΕΗΥ, σε σημείο που μπορεί να αντικαταστήσει εμπορικά προϊόντα που πιθανόν το ΣΕΠΕΗΥ διαθέτει.
 
==Εγκατάσταση σε περιβάλλον Windows Server==
 
Για τη βασική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιήσουμε τα ακόλουθα βήματα:
 
* Λαμβάνουμε την τελευταία Stable έκδοση του squid από τη διεύθυνση http://squid.acmeconsulting.it/. Το παρόν εγχειρίδιο βασίζεται στην έκδοση «2.7 Stable 8 Standard», διαθέσιμη ως binary από το http://squid.acmeconsulting.it/download/dl-squid.html.
 
* Αποσυμπιέζουμε το zip αρχείο και αντιγράφουμε τα περιεχόμενά του στο φάκελο στο c:\squid.
 
* Μετονομάζουμε όλα τα αρχεία του φακέλου etc (c:\squid\etc) από .conf.default σε .conf (π.χ από squid.conf.default σε squid.conf).
 
* Ανοίγουμε για επεξεργασία το αρχείο squid.conf με οποιοδήποτε editor (πχ wordpad). Κάνουμε εύρεση για το: acl localnet src. Αλλάζουμε τις εγγραφές έτσι ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στην υπηρεσία μόνο από το ιδιωτικό υποδίκτυο του σχολείου (10.x.y.z) και από τον ίδιο τον εξυπηρετητή (127.0.0.1). Τελικά θα πρέπει να υπάρχουν δύο εγγραφές:
 
*: acl localnet src 127.0.0.1
 
*: acl localnet src 10.x.y.z/24
 
* Τροποποιούμε τη γραμμή
 
*: cache_dir ufs c:/squid/var/cache 100 16 256
 
*: ώστε να ανταποκρίνεται στην τοποθεσία και στο μέγεθος της περιοχής cache.
 
* Δημιουργούμε το φάκελο cache μέσα από Command Prompt
 
{{Terminal|cd c:\squid\sbin<br />
 
squid -z}}
 
* Εγκαθιστούμε το squid σαν service των Windows, που θα ξεκινά με κάθε εκκίνηση του εξυπηρετητή
 
{{Terminal|squid -i}}
 
* Ξεκινούμε την υπηρεσία squid για πρώτη φορά (χωρίς επανεκκίνηση του συστήματος), από το {{Application|Server Manager}} στο {{Menu|Configuration|Services}} επιλέγουμε την υπηρεσία squid και κάνουμε Start.
 
* Ο Windows Server 2008 έχει ενεργοποιημένο Firewall, στο οποίο πρέπει να επιτρέψουμε την επικοινωνία από το τοπικό δίκτυο στην θύρα 3128, όπου λαμβάνει αιτήματα ο squid. Ξεκινούμε την εφαρμογή διαχείρισης του firewall από το {{Menu|Start|Administrative Tools|Windows Firewall and Advanced Security|δεξί κλικ στα Inbound Rules|New Rule...}}.
 
{|border="0" cellpadding="10" style="border: 0px solid darkgray;"
 
|- valign="top"
 
|Επιλέγουμε τη δημιουργία κανόνα με βάση θύρα επικοινωνίας.
 
|[[Αρχείο:W2k8-wfas-squid-01.jpg]]
 
|- valign="top"
 
|Επιλέγουμε την TCP θύρα 3128.
 
|[[Αρχείο:W2k8-wfas-squid-02.jpg]]
 
|- valign="top"
 
|Επιτρέπουμε την επικοινωνία με βάση τις επιλεγμένες ρυθμίσεις.
 
|[[Αρχείο:W2k8-wfas-squid-03.jpg]]
 
|- valign="top"
 
|Ο κανόνας ενεργοποιείται για όλα τα προφίλ.
 
|[[Αρχείο:W2k8-wfas-squid-04.jpg]]
 
|- valign="top"
 
|Δίνουμε όνομα στον κανόνα και η δημιουργία του ολοκληρώνεται.
 
|[[Αρχείο:W2k8-wfas-squid-05.jpg]]
 
|}
 
* Ρυθμίζουμε τον browser του εξυπηρετητή να χρησιμοποιεί τον Squid Proxy, πληκτρολογώντας την IP διεύθυνση 127.0.0.1 (ή 10.x.y.z) και ως πόρτα την 3128 στις ρυθμίσεις σύνδεσης.
 
* Για τους σταθμούς εργασίας επιλέγουμε την αυτόματη ρύθμισή τους με το πρωτόκολλο WPAD, όπως περιγράφεται στην Αυτόματη ρύθμιση proxy των σταθμών εργασίας.
 
==Επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας Squid==
 
Για να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία του εξυπηρετητή Squid, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα ακόλουθα:
 
* Ρυθμίζουμε τον browser ενός σταθμού εργασίας να χρησιμοποιεί τον Squid Proxy, πληκτρολογώντας την διεύθυνση του εξυπηρετητή (10.x.y.z) και ως πόρτα την 3128 στις ρυθμίσεις σύνδεσης.
 
* Συνδεόμαστε σε μία σελίδα του διαδικτύου.
 
* Μετά την επιτυχή προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, διαπιστώνουμε πως η πρόσβαση στην εν λόγω ιστοσελίδα πραγματοποιήθηκε μέσω του squid από το αρχείο C:\squid\var\logs\access.log.
 
==Αυτόματη ρύθμιση proxy των σταθμών εργασίας==
 
Το Web Proxy Auto-Discovery Protocol (WPAD) είναι ένα πρωτόκολλο με το οποίο οι σταθμοί εργασίας μπορούν να έχουν αυτόματα πρόσβαση σε ένα αρχείο ρυθμίσεων, μέσω του οποίου θα ενεργοποιηθεί ο proxy. Με την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου wpad αφενός οι browsers των σταθμών εργασίας (εφόσον έχουν αυτόματο εντοπισμό ρυθμίσεων διαμεσολαβητή ενεργοποιημένο)
 
* δεν απαιτούν επιπλέον ρυθμίσεις για τον proxy και
 
* εάν για κάποιο λόγο ο Squid server δεν είναι διαθέσιμος (πχ λόγω βλάβης υλικού, λόγω προβλήματος στο λειτουργικό του σύστημα κλπ) οι σταθμοί εργασίας αυτόματα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Internet απευθείας μέσω του δρομολογητή.
 
 
 
Για τη λειτουργία αυτή απαιτούνται επιπλέον:
 
* Ρύθμιση του WEB εξυπηρετητή του ΣΕΠΕΗΥ
 
* Ρύθμιση του DNS εξυπηρετητή του ΣΕΠΕΗΥ.
 
===Ρύθμιση Web εξυπηρετητή σε MS-Windows===
 
{|border="0" cellpadding="10" style="border: 0px solid darkgray;"
 
|- valign="top"
 
|Από την εφαρμογή {{Application|Server Manager}} ενεργοποιούμε το ρόλο Web Server στον εξυπηρετητή του ΣΕΠΕΗΥ
 
|[[Αρχείο:Win2k8-webrole-01.jpg]]
 
|- valign="top"
 
|Μέσα από τον {{Application|IIS Manager}}, στο Default Web Site ανοίγουμε τα MIME Types
 
|[[Αρχείο:Win2k8-webrole-02.jpg]]
 
|- valign="top"
 
|Κάνουμε add ένα νέο MIME Type, με στοιχεία File name extenstion: {{UserResponse|.dat}} και MIME Type: {{UserResponse|application/x-javascript-config}}
 
|[[Αρχείο:Win2k8-webrole-03.jpg]]
 
|}
 

Τελευταία αναθεώρηση της 12:51, 19 Νοεμβρίου 2012

Ανακατεύθυνση σε: