Windows/Εγκατάσταση λογισμικού

Στον εξυπηρετητή και στους σταθμούς εργασίας προτείνεται η εγκατάσταση ορισμένων προγραμμάτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, την ασφάλεια και την αυξημένη λειτουργικότητα του σχολικού εργαστηρίου. Αυτές οι εφαρμογές ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες λογισμικού:

  • Εφαρμογές συμπίεσης – αποσυμπίεσης αρχείων.
  • Εφαρμογές προστασίας από επιβλαβές λογισμικό.
  • Εφαρμογές εγγραφής CD - DVD.
  • Εφαρμογές αναπαραγωγής διαδεδομένων αρχείων (εικόνες, ήχος, βίντεο, αρχεία pdf κλπ).
  • Εφαρμογές περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό.
  • Εφαρμογές γραφείου.
  • Εφαρμογές λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
  • Εφαρμογές επιτάχυνσης της πρόσβασης στο διαδίκτυο (caching με χρήση proxy server).
  • Εφαρμογές διαχείρισης σχολικού εργαστηρίου.

Αν και είναι διαδεδομένα πολλά διαφορετικά προγράμματα σε διάφορες εκδόσεις στα σχολικά εργαστήρια και το καθένα από αυτά απαιτεί διαφορετική μεθοδολογία εγκατάστασης, είναι δυνατή η διατύπωση κάποιων βασικών αρχών, που θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα.


Info-32.pngΕίναι επιθυμητή η πλήρης εγκατάσταση των προγραμμάτων, αν το επιτρέπει η διαθέσιμη χωρητικότητα στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών. Με αυτό τον τρόπο δεν θα απαιτούνται τα μέσα εγκατάστασης, αν μελλοντικά γίνει χρήση κάποιας λειτουργίας ενός προγράμματος, που αρχικά δεν είχε εγκατασταθεί.Dialog-warning.pngΟι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εγκατάστασης (π.χ. ο φάκελος στον οποίο θα αντιγραφούν τα αρχεία της εφαρμογής) θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές εκτός και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για το αντίθετο. Διαφορετικά υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για δυσλειτουργία κάποιων εφαρμογών (π.χ. εξαιτίας μονοπατιών [pathnames] που περιέχουν κενά).


Όταν υπάρχει σχετική δυνατότητα, είναι επιθυμητή η κεντρική εγκατάσταση και διαχείριση των προγραμμάτων από τον εξυπηρετητή, χωρίς να απαιτείται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε λειτουργίας στους σταθμούς εργασίας. Αυτό είναι π.χ. εφικτό σε ορισμένες εκδόσεις εφαρμογών προστασίας από ιούς.


Info-32.pngΠροτείνεται να αποφεύγεται η δημιουργία συντομεύσεων στην επιφάνεια εργασίας και στην μπάρα γρήγορης εκκίνησης εφαρμογών (quick launch) και η προσθήκη εικονιδίων στην taskbar, αν δεν είναι απαραίτητα. Η αντίθετη προσέγγιση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, αλλά θα επιβαρύνει αισθητικά και από άποψη διαθέσιμων πόρων τα υπολογιστικά συστήματα.


Δεν προτείνεται η εγκατάσταση κάποιου λογισμικού firewall στον εξυπηρετητή ή στους σταθμούς εργασίας του εργαστηρίου. Ούτε κρίνεται σκόπιμη η ενεργοποίηση της υπάρχουσας εφαρμογής (ICF – Windows Firewall) που είναι ενσωματωμένη στο λειτουργικό σύστημα. Η απαραίτητη προστασία παρέχεται ούτως ή άλλως από το ΠΣΔ με τη ρύθμιση των δρομολογητών που επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η εγκατάσταση κάποιου λογισμικού αυτής της κατηγορίας απαιτεί πολύπλοκες ρυθμίσεις και διαχείριση, που αν δεν πραγματοποιούνται με ορθό τρόπο υπάρχει πιθανότητα να διακοπούν κάποιες από τις παρεχόμενες στο εργαστήριο υπηρεσίες (πχ. διαμοίραση αρχείων).


Info-32.pngΔεν προτείνεται η εγκατάσταση κάποιας υπηρεσίας κεντρικής λήψης και διάθεσης κρίσιμων ενημερώσεων (Software Update Services ή της νεότερης έκδοσης Windows Server Update Services) καθώς εισάγει πολυπλοκότητα στο σχολικό περιβάλλον και απαιτεί επιπλέον διαχείριση. Η χρήση group policy για την αυτόματη λήψη των κρίσιμων ενημερώσεων σε συνδυασμό με την ύπαρξη cache proxy server επαρκούν στην πλειονότητα των περιπτώσεων.


Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση και ρύθμιση ορισμένων διαδεδομένων προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εγκαθίστανται προγράμματα τα οποία είτε είναι ελεύθερα προς χρήση στο σχολικό εργαστήριο, πχ. με άδεια GNU GPL, είτε προγράμματα για τα οποία το σχολικό εργαστήριο έχει προμηθευτεί άδειες χρήσης.

Διαχείριση συμπιεσμένων αρχείων

Στο περιβάλλον Windows Server 2008 και Windows XP/7 υποστηρίζεται η εφαρμογή Συμπιεσμένος φάκελος (μορφή zip), για τη συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων σύμφωνα με το format zip. Η συμπίεση αρχείων ενεργοποιείται με την ενεργοποίηση της επιλογής  δεξί κλικ στα προς συμπίεση αρχεία  Αποστολή προς  Συμπιεσμένος φάκελος (μορφή zip) , ενώ η αποσυμπίεση εφαρμόζεται με απευθείας άνοιγμα των συμπιεσμένων αρχείων ή με  δεξί κλικ του συμπιεσμένου αρχείου  Εξαγωγή όλων... .

7-zip (http://www.7-zip.org/)

Μια ικανοποιητική και ανέξοδη λύση στην συμπίεση – αποσυμπίεση αρχείων προσφέρει η εφαρμογή 7-zip. Συγκριτικά με την εφαρμογή Συμπιεσμένος φάκελος των Windows προσφέρει τη δυντότητα αποσυμπίεσης αρχείων rar. Αποτελεί ελεύθερο λογισμικό που διανέμεται κάτω από την “GNU Lesser General Public License”.

Αγνοούμε την προειδοποίηση ασφαλείας και επιλέγουμε Πρότυπο:UserResponse Win7-7zip-01.jpg
Αποδεχόμαστε τον προτεινόμενο φάκελο εγκατάστασης και επιλέγουμε Πρότυπο:UserResponse Win7-7zip-02.jpg
Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται επιτυχώς. Win7-7zip-03.jpg

Antivirus - Antispyware

Η προστασία από τους ιούς στα σχολικά εργαστήρια επιτυγχάνεται με χρήση εφαρμογών, που συνήθως εκμεταλλεύονται την αρχιτεκτονική των εργαστηρίων. Στον εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου εγκαθίσταται το κύριο μέρος της εφαρμογής από όπου γίνεται συνολικά και η διαχείρισή της.

Η διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης περιγράφεται σε ξεχωριστό κείμενο οδηγιών για την ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή Microsoft Security Essentials (έκδοση 2), με την ονομασία «Οδηγίες Εγκατάστασης Microsoft Security Essentials». Αυτό βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του ενημερωτικού κόμβου της Τεχνικής Στήριξης, στο section με την ονομασία "Οδηγίες Εγκατάστασης – Διαχείρισης Εργαστηρίων".


Info-32.pngΣυνίσταται η μεταφόρτωση και ανάγνωση της πλέον πρόσφατης έκδοσης του κειμένου.


Εγγραφή οπτικών μέσων

Στους υπολογιστές που διαθέτουν συσκευή εγγραφής είναι απαραίτητη κάποια εφαρμογή που θα αξιοποιήσει τη συσκευή. Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η εφαρμογή “InfraRecorder”.

InfraRecorder (http://infrarecorder.org/)

Αγνοούμε την προειδοποίηση ασφαλείας και επιλέγουμε Πρότυπο:UserResponse Win7-ir053-01.jpg
Επιλέγουμε ως γλώσσα τα Ελληνικά Πρότυπο:UserResponse και Πρότυπο:UserResponse Win7-ir053-02.jpg
Επιλέγουμε Πρότυπο:UserResponse Win7-ir053-03.jpg
Αποδεχόμαστε την άδεια χρήσης και επιλέγουμε Πρότυπο:UserResponse Win7-ir053-04.jpg
Δεν επιλέγουμε τη δημιουργία συντομεύσεων σε Επιφάνεια Εργασίας και Γρήγορη Εκκίνηση και επιλέγουμε Πρότυπο:UserResponse Win7-ir053-05.jpg
Αποδεχόμαστε το φάκελο εγκατάστασης και επιλέγουμε Πρότυπο:UserResponse Win7-ir053-06.jpg
Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται επιτυχώς και επιλέγουμε Πρότυπο:UserResponse Win7-ir053-07.jpg

Ανάγνωση αρχείων PDF

Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη κάποια έκδοση της δωρεάν εφαρμογής Adobe Reader. Ακολουθεί περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης της έκδοσης του λογισμικού στο περιβάλλον εργασίας (έκδοση X 10.1.0).

Adobe Reader (http://www.adobe.com/products/reader.html)

Ξεκινάει η εγκατάσταση του λογισμικού Adobe Reader. Ενδεχομένως να ζητηθεί από τον χρήστη επιβεβαίωση για την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης.

Επισκόπηση εικόνων

Για την επισκόπηση εικόνων και για την θέαση άλλων πολυμεσικών αρχείων γενικότερα είναι χρήσιμο κάποιο εξειδικευμένο πρόγραμμα. Το “Irfanview” είναι δωρεάν λογισμικό που θεωρείται κορυφαίο στην κατηγορία του. Στους υπολογιστές των σχολικών εργαστηρίων μπορεί να εγκατασταθεί με απλό τρόπο ακολουθώντας την εξής διαδικασία (έκδοση 4.30).

Irfanview (http://www.irfanview.com/)

Ξεκινάει η εγκατάσταση του λογισμικού IrfanView ορίζοντας τον προεπιλεγμένο φάκελο εγκατάστασης.

Φυλλομετρητής (Browser)

Η περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό μπορεί να γίνεται με εφαρμογές που παρέχουν επιπλέον λειτουργικότητες από τον Internet Explorer που περιέχεται στο λειτουργικό σύστημα. Η εξελληνισμένη έκδοση του Mozilla Firefox μπορεί να εγκατασταθεί στο σχολικό περιβάλλον σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες (έκδοση 8.0.1).

Mozilla Firefox (http://www.mozilla.org/)

Ξεκινάει η εγκατάσταση του λογισμικού Mozilla Firefox. Ενδεχομένως να ζητηθεί από τον χρήστη επιβεβαίωση για την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης.

Σουίτα γραφείου

Η σουίτα εφαρμογών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο σχολικό περιβάλλον, καθώς συμπεριλαμβάνεται πολύ συχνά στην αρχική προμήθεια των σχολικών εργαστηρίων. Προτείνεται να εγκαθίσταται πλήρως όλο το πακέτο εφαρμογών, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν και αναφέρονται στην εξελληνισμένη έκδοση της σουίτας. Παρακάτω παρουσιάζονται οι οδηγίες εγκατάστασης και για τις 2 διαδεδομένες σουίτες, “MS Office” (έκδοση Professional 2010) καθώς και “LibreOffice” (έκδοση 3.6).

MS Office (http://office.microsoft.com)

Ξεκινάει η εγκατάσταση και γίνεται αποδεκτή η άδεια χρήσης. Επιλέγουμε “Continue”.

LibreOffice (http://el.libreoffice.org/)

Το LibreOffice είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα. Προσφέρει ένα πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον εργασίας με ελληνικό ορθογράφο, θησαυρό και συλλαβιστή. Το μηδενικό κόστος εγκατάστασής του σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν ενδιαφέρουσα επιλογή στα πληροφοριακά συστήματα των σχολείων. Το λογισμικό εγκαθίσταται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες. Ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης. Επιλέγουμε “Επόμενο”.

Αναπαραγωγή πολυμέσων

Για την αναπαραγωγή υλικού multimedia συνίσταται η εγκατάσταση του προγράμματος VLC media player. Ακολουθεί περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης της έκδοσης του λογισμικού στο περιβάλλον εργασίας (έκδοση 1.1.11).

VLC media player (http://www.videolan.org/vlc/)

Ξεκινάει η εγκατάσταση του λογισμικού VLC media player. Ενδεχομένως να ζητηθεί από τον χρήστη επιβεβαίωση για την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης.

Εγκατάσταση java

Από τη σελίδα http://www.java.com κατεβάζουμε το εκτελέσιμο για Windows, που εγκαθιστά τα πρόσθετα για Internet Explorer και Firefox, αλλά και το Java Run-time Environment.

Εγκατάσταση Flash Player

Η εγκατάσταση Flash Player, πραγματοποιείται ξεχωριστά για Interner Explorer και Firefox, λαμβάνοντας τα εκτελέσιμα εγκατάστασης από τη σελίδα http://get.adobe.com/flashplayer. Δεν απαιτείται και συνίσταται να μην λαμβάνονται άλλα λογισμικά που προτείνονται από τη συγκεκριμένη σελίδα, όπως π.χ. Security Scanners ή Browser Toolbars. Οι πρόσφατες εκδόσεις του Flash Player προτείνουν την εγκατάσταση υπηρεσίας αυτόματης αναβάθμισής τους, ρύθμιση που συνίσταται να ακολουθείται καθώς μειώνει το διαχειριστικό κόστος των εργαστηρίων.

Εγκατάσταση και Ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης (Proxy Server)

Σε ορισμένα σχολικά εργαστήρια εγκαθίσταται διακομιστής μεσολάβησης (proxy server) για να επιτευχθεί επιτάχυνση της πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό. Με την υπηρεσία προσωρινής αποθήκευσης που παρέχεται από την εφαρμογή είναι δυνατή η προσπέλαση ιστοσελίδων από τους χρήστες του σχολικού εργαστηρίου, χωρίς να καταναλώνεται πολύτιμο εύρος ζώνης. Το ενσωματωμένο φράγμα ασφαλείας (firewall) δεν αξιοποιείται για την ασφάλεια του σχολικού εργαστηρίου, καθώς παρέχεται ανάλογη προστασία από το δρομολογητή της μονάδας και από το ΠΣΔ.

Προτείνεται η χρήση του διακομιστή μεσολάβησης Squid, που είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Οι οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης δίνονται σε ξεχωριστό εγχειρίδιο, με την ονομασία «Οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης διακομιστή μεσολάβησης Squid». Αυτό βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του ενημερωτικού κόμβου της Τεχνικής Στήριξης, στο section με την ονομασία "Οδηγίες Εγκατάστασης – Διαχείρισης Εργαστηρίων". Συνίσταται η μεταφόρτωση και ανάγνωση της πλέον πρόσφατης έκδοσης του κειμένου.

MBSA (http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184924)

Ο Microsoft Baseline Security Analyzer επιτρέπει να ελεγχθεί η ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων που απαρτίζουν το εργαστήριο πληροφορικής. Ανιχνεύει επικίνδυνες ρυθμίσεις και ελλείψεις σε ότι αφορά την εγκατάσταση κρίσιμων εκδόσεων στα νεότερα λειτουργικά συστήματα της Microsoft και σε μια σειρά διαδεδομένων στο σχολικό περιβάλλον εφαρμογών (Internet Explorer, MS Office κλπ). Επίσης καθοδηγεί το χρήστη του εργαλείου στην εκτέλεση των απαραίτητων βημάτων για την αντιμετώπιση των παραπάνω. Η τελευταία έκδοση (2.2) μπορεί να ληφθεί από το δικτυακό τόπο της Microsoft και εγκαθίσταται εύκολα σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες. Ξεκινάει η εγκατάσταση του λογισμικού. Ενδεχομένως να ζητηθεί από τον χρήστη επιβεβαίωση για την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης.

Windows 2008 Server Support Tools

Για τη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων παρέχεται από τη Microsoft μια σειρά εργαλείων που μπορούν να εγκατασταθούν στον εξυπηρετητή του σχολείου και να χρησιμοποιηθούν από διαχειριστές και ομάδες τεχνικής υποστήριξης. Σε αντίθεση με τα Windows Server 2003, όπου η εγκατάσταση γινόταν αφού πραγματοποιούταν η λήψη ενός αρχείου από τον δικτυακό τόπο της Microsoft, στα Windows Server 2008 η εγκατάσταση έχει ενσωματωθεί στα modules του λειτουργικού συστήματος. Πηγαίνουμε στο Server Manager και με δεξί κλικ πάνω στην επιλογή Features επιλέγουμε Add Features.