Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Εγκατάσταση σταθμού εργασίας"

μ (Ο Root μετακίνησε τη σελίδα Windows/Γενικά/Εγκατάσταση σταθμού εργασίας στη Windows/Εγκατάσταση σταθμού εργασίας χωρίς να αφήσει ανακατεύθυν...)
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
 
*# Η κύρια κατάτμηση που περιλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα και τις εγκατεστημένες εφαρμογές να καταλαμβάνει το 30% του σκληρού δίσκου (ή τουλάχιστον 20GB). Η λήψη αντιγράφου ασφαλείας αυτής της κατάτμησης επαρκεί για έκτακτες περιπτώσεις αντιμετώπισης καταστροφών (disaster recovery). Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι "system".
 
*# Η κύρια κατάτμηση που περιλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα και τις εγκατεστημένες εφαρμογές να καταλαμβάνει το 30% του σκληρού δίσκου (ή τουλάχιστον 20GB). Η λήψη αντιγράφου ασφαλείας αυτής της κατάτμησης επαρκεί για έκτακτες περιπτώσεις αντιμετώπισης καταστροφών (disaster recovery). Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι "system".
 
*# Η δεύτερη κατάτμηση να καταλαμβάνει το 30% της διαθέσιμης χωρητικότητας και να χρησιμοποιείται αν είναι επιθυμητό για την εγκατάσταση δεύτερου λειτουργικού συστήματος. Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι ομώνυμο του λειτουργικού συστήματος που έχει εγκατασταθεί (π.χ. "linux").
 
*# Η δεύτερη κατάτμηση να καταλαμβάνει το 30% της διαθέσιμης χωρητικότητας και να χρησιμοποιείται αν είναι επιθυμητό για την εγκατάσταση δεύτερου λειτουργικού συστήματος. Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι ομώνυμο του λειτουργικού συστήματος που έχει εγκατασταθεί (π.χ. "linux").
*# Ο χώρος που απομένει και αποτελεί το 40% της χωρητικότητας του σκληρού δίσκου προτείνεται να χρησιμοποιείται για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι "backup".
+
*# Ο χώρος που απομένει και αποτελεί το 40% της χωρητικότητας του σκληρού δίσκου προτείνεται να χρησιμοποιείται για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι "backup". <br/>{{Warning|Η διαμόρφωση της κατάτμησης system να πραγματοποιείται με χρήση του συστήματος αρχείων NTFS, ενώ της κατάτμησης backup με χρήση του συστήματος αρχείων FAT32, εκτός κι αν το λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας που διαθέτουμε εγγράφει και διαβάζει από NTFS δίσκους, οπότε επιλέγουμε και σε αυτήν την περίπτωση NTFS.}}
 
 
{{Warning|Η διαμόρφωση της κατάτμησης system να πραγματοποιείται με χρήση του συστήματος αρχείων NTFS, ενώ της κατάτμησης backup με χρήση του συστήματος αρχείων FAT32, εκτός κι αν το λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας που διαθέτουμε εγγράφει και διαβάζει από NTFS δίσκους, οπότε επιλέγουμε και σε αυτήν την περίπτωση NTFS.}}
 
<br/>
 
 
* Κατά την αρχική εγκατάσταση ζητείται η ρύθμιση ζητείται η ρύθμιση της Γλώσσας προς Εγκατάσταση: {{Button|Ελληνικά}}, της Μορφής Ώρας και Νομισματικής Μονάδας: {{Button|Ελληνικά}} και του Πληκτρολογίου: {{Button|Ηνωμένων Πολιτειών}}. Επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}} και {{Button|Εγκατάσταση Τώρα}}.
 
* Κατά την αρχική εγκατάσταση ζητείται η ρύθμιση ζητείται η ρύθμιση της Γλώσσας προς Εγκατάσταση: {{Button|Ελληνικά}}, της Μορφής Ώρας και Νομισματικής Μονάδας: {{Button|Ελληνικά}} και του Πληκτρολογίου: {{Button|Ηνωμένων Πολιτειών}}. Επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}} και {{Button|Εγκατάσταση Τώρα}}.
<br/>
 
 
* Για να προχωρήσει η εγκατάσταση πρέπει να αποδεχθούμε τους όρους χρήσης του προϊόντος, και να ορίσουμε την κατάτμηση εγκατάστασης.
 
* Για να προχωρήσει η εγκατάσταση πρέπει να αποδεχθούμε τους όρους χρήσης του προϊόντος, και να ορίσουμε την κατάτμηση εγκατάστασης.
<br/>
 
 
* Στη συνέχεια ζητείται ένα όνομα τοπικού διαχειριστικού λογαριασμού και το όνομα του σταθμού εργασίας. Οι σταθμοί εργασίας προτείνεται να έχουν όνομα της μορφής "ClientXY" και η αρίθμηση να ακολουθεί την τοποθέτηση των σταθμών εργασίας στο χώρο του εργαστηρίου.
 
* Στη συνέχεια ζητείται ένα όνομα τοπικού διαχειριστικού λογαριασμού και το όνομα του σταθμού εργασίας. Οι σταθμοί εργασίας προτείνεται να έχουν όνομα της μορφής "ClientXY" και η αρίθμηση να ακολουθεί την τοποθέτηση των σταθμών εργασίας στο χώρο του εργαστηρίου.
<br/>
 
 
* Στη συνέχεια ζητείται ο κωδικός ασφαλείας του διαχειριστή του συστήματος (administrator password). Προτείνεται η χρήση κωδικού τουλάχιστον 8 χαρακτήρων, που να περιλαμβάνει πεζούς και κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, σημεία στίξης και αριθμούς (π.χ. Changem3!). Η πρακτική χρήσης προφανούς ή κοινού κωδικού ασφαλείας πρέπει να αποφεύγεται.
 
* Στη συνέχεια ζητείται ο κωδικός ασφαλείας του διαχειριστή του συστήματος (administrator password). Προτείνεται η χρήση κωδικού τουλάχιστον 8 χαρακτήρων, που να περιλαμβάνει πεζούς και κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, σημεία στίξης και αριθμούς (π.χ. Changem3!). Η πρακτική χρήσης προφανούς ή κοινού κωδικού ασφαλείας πρέπει να αποφεύγεται.
<br/>
 
 
* Κατά την "Αυτόματη προστασία του υπολογιστή σας και βελτίωση των Windows, επιλέγουμε: {{Button|Εγκατάσταση σημαντικών ενημερώσεων μόνο}}.
 
* Κατά την "Αυτόματη προστασία του υπολογιστή σας και βελτίωση των Windows, επιλέγουμε: {{Button|Εγκατάσταση σημαντικών ενημερώσεων μόνο}}.
<br/>
 
 
* Ελέγχουμε τη σωστή ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας. (Η ώρα δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 5 λεπτά από αυτή του εξυπηρετητή, καθώς αυτό θα αποτελεί εμπόδιο στη σύνδεση στο Active Directory Domain, που παρουσιάζεται στη συνέχεια. Μετά τη σύνδεση στο Active Directory Domain ο σταθμός εργασίας συγχρονίζεται μέσω NTP με τον εξυπηρετητή.)
 
* Ελέγχουμε τη σωστή ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας. (Η ώρα δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 5 λεπτά από αυτή του εξυπηρετητή, καθώς αυτό θα αποτελεί εμπόδιο στη σύνδεση στο Active Directory Domain, που παρουσιάζεται στη συνέχεια. Μετά τη σύνδεση στο Active Directory Domain ο σταθμός εργασίας συγχρονίζεται μέσω NTP με τον εξυπηρετητή.)
<br/>
 
 
* Επιλέγουμε ως τρέχουσα θέση του υπολογιστή μας το {{Button|Δίκτυο Εργασίας}}.
 
* Επιλέγουμε ως τρέχουσα θέση του υπολογιστή μας το {{Button|Δίκτυο Εργασίας}}.
<br/>
 
 
* Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι πιθανό να απαιτείται η ενεργοποίησή του μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του (product activation). Η άδεια χρήσης καθορίζει αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς και το διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα Windows 7 Professional χωρίς ενεργοποίηση. Η βέλτιστη μέθοδος για τους σταθμούς εργασίας των σχολικών εργαστηρίων είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία μέσω διαδικτύου {{Menu|Έναρξη|Υπολογιστής(Ιδιότητες)|Ενεργοποίηση των Windows}} ή μέσω του εικονιδίου που εμφανίζεται στην μπάρα εργασιών).
 
* Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι πιθανό να απαιτείται η ενεργοποίησή του μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του (product activation). Η άδεια χρήσης καθορίζει αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς και το διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα Windows 7 Professional χωρίς ενεργοποίηση. Η βέλτιστη μέθοδος για τους σταθμούς εργασίας των σχολικών εργαστηρίων είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία μέσω διαδικτύου {{Menu|Έναρξη|Υπολογιστής(Ιδιότητες)|Ενεργοποίηση των Windows}} ή μέσω του εικονιδίου που εμφανίζεται στην μπάρα εργασιών).
<br/>
 
 
* Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση των οδηγών συσκευών (system drivers) της μητρικής, των καρτών επέκτασης και των περιφερειακών συσκευών. Μπορεί να γίνει χρήση των μέσων (cd’s, δισκέτες κλπ) που παρασχέθηκαν μαζί με το υπολογιστικό σύστημα.
 
* Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση των οδηγών συσκευών (system drivers) της μητρικής, των καρτών επέκτασης και των περιφερειακών συσκευών. Μπορεί να γίνει χρήση των μέσων (cd’s, δισκέτες κλπ) που παρασχέθηκαν μαζί με το υπολογιστικό σύστημα.

Αναθεώρηση της 12:03, 28 Φεβρουαρίου 2014

Η φιλοσοφία που διέπει την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος στους σταθμούς εργασίας είναι ανάλογη με την προαναφερόμενη του εξυπηρετητή του εργαστηρίου. Συνεπώς σε πολλά σημεία ακολουθείται κοινή πρακτική. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διάταξη των κατατμήσεων (partitioning) εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως η ύπαρξη περισσοτέρων σκληρών δίσκων, καθώς και η χωρητικότητα αυτών ή η ανάγκη για εγκατάσταση άλλων λειτουργικών συστημάτων στον ίδιο υπολογιστή (π.χ. Linux). Οι γενικές οδηγίες που μπορούν να εφαρμοστούν στη συνηθισμένη περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο σκληρού δίσκου είναι οι ακόλουθες:

 • Να πραγματοποιείται διαχωρισμός του σκληρού δίσκου σε περισσότερες από μία κατατμήσεις:
  1. Η κύρια κατάτμηση που περιλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα και τις εγκατεστημένες εφαρμογές να καταλαμβάνει το 30% του σκληρού δίσκου (ή τουλάχιστον 20GB). Η λήψη αντιγράφου ασφαλείας αυτής της κατάτμησης επαρκεί για έκτακτες περιπτώσεις αντιμετώπισης καταστροφών (disaster recovery). Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι "system".
  2. Η δεύτερη κατάτμηση να καταλαμβάνει το 30% της διαθέσιμης χωρητικότητας και να χρησιμοποιείται αν είναι επιθυμητό για την εγκατάσταση δεύτερου λειτουργικού συστήματος. Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι ομώνυμο του λειτουργικού συστήματος που έχει εγκατασταθεί (π.χ. "linux").
  3. Ο χώρος που απομένει και αποτελεί το 40% της χωρητικότητας του σκληρού δίσκου προτείνεται να χρησιμοποιείται για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι "backup".

   Dialog-warning.pngΗ διαμόρφωση της κατάτμησης system να πραγματοποιείται με χρήση του συστήματος αρχείων NTFS, ενώ της κατάτμησης backup με χρήση του συστήματος αρχείων FAT32, εκτός κι αν το λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας που διαθέτουμε εγγράφει και διαβάζει από NTFS δίσκους, οπότε επιλέγουμε και σε αυτήν την περίπτωση NTFS.

 • Κατά την αρχική εγκατάσταση ζητείται η ρύθμιση ζητείται η ρύθμιση της Γλώσσας προς Εγκατάσταση: Ελληνικά, της Μορφής Ώρας και Νομισματικής Μονάδας: Ελληνικά και του Πληκτρολογίου: Ηνωμένων Πολιτειών. Επιλέγουμε Επόμενο και Εγκατάσταση Τώρα.
 • Για να προχωρήσει η εγκατάσταση πρέπει να αποδεχθούμε τους όρους χρήσης του προϊόντος, και να ορίσουμε την κατάτμηση εγκατάστασης.
 • Στη συνέχεια ζητείται ένα όνομα τοπικού διαχειριστικού λογαριασμού και το όνομα του σταθμού εργασίας. Οι σταθμοί εργασίας προτείνεται να έχουν όνομα της μορφής "ClientXY" και η αρίθμηση να ακολουθεί την τοποθέτηση των σταθμών εργασίας στο χώρο του εργαστηρίου.
 • Στη συνέχεια ζητείται ο κωδικός ασφαλείας του διαχειριστή του συστήματος (administrator password). Προτείνεται η χρήση κωδικού τουλάχιστον 8 χαρακτήρων, που να περιλαμβάνει πεζούς και κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, σημεία στίξης και αριθμούς (π.χ. Changem3!). Η πρακτική χρήσης προφανούς ή κοινού κωδικού ασφαλείας πρέπει να αποφεύγεται.
 • Κατά την "Αυτόματη προστασία του υπολογιστή σας και βελτίωση των Windows, επιλέγουμε: Εγκατάσταση σημαντικών ενημερώσεων μόνο.
 • Ελέγχουμε τη σωστή ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας. (Η ώρα δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 5 λεπτά από αυτή του εξυπηρετητή, καθώς αυτό θα αποτελεί εμπόδιο στη σύνδεση στο Active Directory Domain, που παρουσιάζεται στη συνέχεια. Μετά τη σύνδεση στο Active Directory Domain ο σταθμός εργασίας συγχρονίζεται μέσω NTP με τον εξυπηρετητή.)
 • Επιλέγουμε ως τρέχουσα θέση του υπολογιστή μας το Δίκτυο Εργασίας.
 • Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι πιθανό να απαιτείται η ενεργοποίησή του μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του (product activation). Η άδεια χρήσης καθορίζει αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς και το διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα Windows 7 Professional χωρίς ενεργοποίηση. Η βέλτιστη μέθοδος για τους σταθμούς εργασίας των σχολικών εργαστηρίων είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία μέσω διαδικτύου  Έναρξη  Υπολογιστής(Ιδιότητες)  Ενεργοποίηση των Windows  ή μέσω του εικονιδίου που εμφανίζεται στην μπάρα εργασιών).
 • Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση των οδηγών συσκευών (system drivers) της μητρικής, των καρτών επέκτασης και των περιφερειακών συσκευών. Μπορεί να γίνει χρήση των μέσων (cd’s, δισκέτες κλπ) που παρασχέθηκαν μαζί με το υπολογιστικό σύστημα.