Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Εφαρμογές/7-zip"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Μια ικανοποιητική και ανέξοδη λύση στην συμπίεση – αποσυμπίεση αρχείων προσφέρει η εφαρμογή {{Application-windows|7-zip}}. Πρόκειται για μια cross-platform (p7zip) εφαρμογή ανοιχτού κώδικα η οποία προφέρει συμπίεση της μορφής {{http://en.wikipedia.org/wiki/7z 7z}}, όμως μπορεί "διαβάσει" και να δημιουργήσει διάφορες μορφές συμπιεσμένων αρχείων (zip, rar κ.τ.λ). Η εφαρμογή διαθέτει cli (command line interface), gui (graphical user interface) και επίσης ενσωματώνεται στα αναδυόμενου μενού των Windows. To 7-zip πρωτοεμφανίστηκε το 1999 και αναπτύχθηκε αρχικά από το [http://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Pavlov_(programmer) Igor Pavlov]. Διανέμεται κάτω από την “GNU Lesser General Public License” άδιεα, όμως το κομμάτι κώδικα για το unRAR διανέμεται κάτω από την "GNU Lesser General Public License + unRARA restictions" άδεια.
+
Μια ικανοποιητική και ανέξοδη λύση στην συμπίεση – αποσυμπίεση αρχείων προσφέρει η εφαρμογή {{Application-windows|7-zip}}. Πρόκειται για μια cross-platform (p7zip) εφαρμογή ανοιχτού κώδικα η οποία προφέρει συμπίεση της μορφής [http://en.wikipedia.org/wiki/7z 7z], όμως μπορεί "διαβάσει" και να δημιουργήσει διάφορες μορφές συμπιεσμένων αρχείων (zip, rar κ.τ.λ). Η εφαρμογή διαθέτει cli (command line interface), gui (graphical user interface) και επίσης ενσωματώνεται στα αναδυόμενου μενού των Windows. To 7-zip πρωτοεμφανίστηκε το 1999 και αναπτύχθηκε αρχικά από το [http://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Pavlov_(programmer) Igor Pavlov]. Διανέμεται κάτω από την “GNU Lesser General Public License” άδιεα, όμως το κομμάτι κώδικα για το unRAR διανέμεται κάτω από την "GNU Lesser General Public License + unRARA restictions" άδεια.
  
 
== Εγκατάσταση ==
 
== Εγκατάσταση ==

Αναθεώρηση της 13:40, 28 Φεβρουαρίου 2014

Μια ικανοποιητική και ανέξοδη λύση στην συμπίεση – αποσυμπίεση αρχείων προσφέρει η εφαρμογή Application-windows-other.png 7-zip. Πρόκειται για μια cross-platform (p7zip) εφαρμογή ανοιχτού κώδικα η οποία προφέρει συμπίεση της μορφής 7z, όμως μπορεί "διαβάσει" και να δημιουργήσει διάφορες μορφές συμπιεσμένων αρχείων (zip, rar κ.τ.λ). Η εφαρμογή διαθέτει cli (command line interface), gui (graphical user interface) και επίσης ενσωματώνεται στα αναδυόμενου μενού των Windows. To 7-zip πρωτοεμφανίστηκε το 1999 και αναπτύχθηκε αρχικά από το Igor Pavlov. Διανέμεται κάτω από την “GNU Lesser General Public License” άδιεα, όμως το κομμάτι κώδικα για το unRAR διανέμεται κάτω από την "GNU Lesser General Public License + unRARA restictions" άδεια.

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • "Κατεβάστε" το εκτελέσιμο από την ιστοσελίδα http://www.7-zip.org/.
  • Win7-7zip-01.jpg
    Αγνοούμε την προειδοποίηση ασφαλείας και επιλέγουμε Εκτέλεση.
  • Win7-7zip-02.jpg
    Αποδεχόμαστε τον προτεινόμενο φάκελο εγκατάστασης και επιλέγουμε Install.
  • Win7-7zip-03.jpg
    Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται επιτυχώς.