Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Εφαρμογές/LibreOffice"

(Εγκατάσταση)
(Εγκατάσταση)
 
(2 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
 
* "Κατεβάστε" το εκτελέσιμο επιλέγοντας {{Button|Βασική Εγκατάσταση}}.
 
* "Κατεβάστε" το εκτελέσιμο επιλέγοντας {{Button|Βασική Εγκατάσταση}}.
 
* Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο και στην συνέχεια εάν δεν εκκινήσει αυτόματα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο {{Select|LibreOffice-<έκδοση>.msi}}.
 
* Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο και στην συνέχεια εάν δεν εκκινήσει αυτόματα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο {{Select|LibreOffice-<έκδοση>.msi}}.
* Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης επιλέγοντας {{Button|Επόμενο}}.
+
* Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης του {{Application|LibreOffice}} επιλέγοντας {{Button|Επόμενο}}.
 
* Επιλέγουμε {{Button|Τυπική}} εγκατάσταση και {{Button|Επόμενο}}.
 
* Επιλέγουμε {{Button|Τυπική}} εγκατάσταση και {{Button|Επόμενο}}.
 
* Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
 
* Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
Γραμμή 14: Γραμμή 14:
 
* "Κατεβάστε" επιπλέον και τη βοήθεια επιλέγοντας {{Button|Ενσωματωμένη βοήθεια του LibreOffice}}.
 
* "Κατεβάστε" επιπλέον και τη βοήθεια επιλέγοντας {{Button|Ενσωματωμένη βοήθεια του LibreOffice}}.
 
* Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο και στην συνέχεια εάν δεν εκκινήσει αυτόματα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο {{Select|LibreOffice-<έκδοση>helppack_el.exe}}.
 
* Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο και στην συνέχεια εάν δεν εκκινήσει αυτόματα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο {{Select|LibreOffice-<έκδοση>helppack_el.exe}}.
* Ξεκινήστε την εγκατάσταση του {{Application|LibreOffice Help Pack (Greek)}}.
+
* Ξεκινήστε την εγκατάσταση του {{Application|LibreOffice Help Pack (Greek)}} επιλέγοντας {{Button|Εγκατάσταση}}.
 
* Επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}}.
 
* Επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}}.
* Επιτρέψτε στην εφαρμογή {{Label|LibreOffice <version> help pack el}} να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας επιλέγοντας {{Button|ΝΑΙ}}
+
* Επιτρέψτε στην εφαρμογή {{Label|LibreOffice <version> el helppack}} να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας επιλέγοντας {{Button|ΝΑΙ}}
 
* Αποδεχθείτε το φάκελο προορισμού επιλέγοντας {{Button|Επόμενο}}.
 
* Αποδεχθείτε το φάκελο προορισμού επιλέγοντας {{Button|Επόμενο}}.
 
* Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
 
* Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
 
* Πραγματοποιείται εγκατάσταση.
 
* Πραγματοποιείται εγκατάσταση.
 
* Η εγκατάσταση του Help Pack έχει ολοκληρωθεί.
 
* Η εγκατάσταση του Help Pack έχει ολοκληρωθεί.

Τελευταία αναθεώρηση της 19:59, 13 Δεκεμβρίου 2018

Το LibreOffice είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα. Προσφέρει ένα πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον εργασίας με ελληνικό ορθογράφο, θησαυρό και συλλαβιστή. Το μηδενικό κόστος εγκατάστασής του σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν ενδιαφέρουσα επιλογή στα πληροφοριακά συστήματα των σχολείων.

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://el.libreoffice.org/download/
 • "Κατεβάστε" το εκτελέσιμο επιλέγοντας Βασική Εγκατάσταση.
 • Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο και στην συνέχεια εάν δεν εκκινήσει αυτόματα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Hand.png LibreOffice-<έκδοση>.msi.
 • Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης του LibreOffice επιλέγοντας Επόμενο.
 • Επιλέγουμε Τυπική εγκατάσταση και Επόμενο.
 • Επιλέγουμε Εγκατάσταση.
 • Επιτρέψτε στην εφαρμογή Tag.png LibreOffice <version> να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας επιλέγοντας ΝΑΙ
 • Η εγκατάσταση ξεκινά.
 • Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται και επιλέγουμε Τέλος.
 • "Κατεβάστε" επιπλέον και τη βοήθεια επιλέγοντας Ενσωματωμένη βοήθεια του LibreOffice.
 • Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο και στην συνέχεια εάν δεν εκκινήσει αυτόματα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Hand.png LibreOffice-<έκδοση>helppack_el.exe.
 • Ξεκινήστε την εγκατάσταση του LibreOffice Help Pack (Greek) επιλέγοντας Εγκατάσταση.
 • Επιλέγουμε Επόμενο.
 • Επιτρέψτε στην εφαρμογή Tag.png LibreOffice <version> el helppack να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας επιλέγοντας ΝΑΙ
 • Αποδεχθείτε το φάκελο προορισμού επιλέγοντας Επόμενο.
 • Επιλέγουμε Εγκατάσταση.
 • Πραγματοποιείται εγκατάσταση.
 • Η εγκατάσταση του Help Pack έχει ολοκληρωθεί.