Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Εφαρμογές/LibreOffice"

Γραμμή 3: Γραμμή 3:
 
== Εγκατάσταση ==
 
== Εγκατάσταση ==
 
Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 
Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
* Καταβάστε το εκτελέσιμο από την ιστοσελίδα http://el.libreoffice.org/download/.
+
* Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://el.libreoffice.org/download/
 
+
* "Κατεβάστε" το εκτελέσιμο επιλέγοντας {{Button|Βασική Εγκατάσταση}}.
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.png|350px|right]]
+
* Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο και στην συνέχεια εάν δεν εκκινήσει αυτόματα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο {{Select|LibreOffice-<έκδοση>.msi}}.
* Αγνοούμε την προειδοποίηση ασφάλειας και επιλέγουμε {{Button|Εκτέλεση}}.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 2.png|350px|right]]
 
 
* Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης επιλέγοντας {{Button|Επόμενο}}.
 
* Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης επιλέγοντας {{Button|Επόμενο}}.
 
+
* Επιλέγουμε {{Button|Τυπική}} εγκατάσταση και {{Button|Επόμενο}}.
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 3.png|350px|right]]
+
* Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
* Επιλέγουμε {{Button|Βασική}} εγκατάσταση και {{Button|Επόμενο}}.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 4.png|350px|right]]
 
* Απενεργοποιούμε όλες τις επιλογές. Εάν τις χρειαστούμε αργότερα μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε από τα {{Menu|Εργαλεία|Επιλογές}}. Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 6.png|350px|right]]
 
 
* Η εγκατάσταση ξεκινά.
 
* Η εγκατάσταση ξεκινά.
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 7.png|350px|right]]
 
 
* Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται και επιλέγουμε {{Button|Τέλος}}.
 
* Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται και επιλέγουμε {{Button|Τέλος}}.
 
+
* "Κατεβάστε" επιπλέον και τη βοήθεια επιλέγοντας {{Button|Ενσωματωμένη βοήθεια του LibreOffice}}.
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 8.png|350px|right]]
+
* Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο και στην συνέχεια εάν δεν εκκινήσει αυτόματα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο {{Select|LibreOffice-<έκδοση>helppack_el.exe}}.
* Ξεκινάμε την εγκατάσταση του {{Application|LibreOffice Help Pack (Greek)}}.
+
* Ξεκινήστε την εγκατάσταση του {{Application|LibreOffice Help Pack (Greek)}}.
*Επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}}.
+
* Επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}}.
 
+
* Επιτρέψτε στην εφαρμογή {{Label|LibreOffice <version> help pack el}} να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας επιλέγοντας {{Button|ΝΑΙ}}
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 9.png|350px|right]]
+
* Αποδεχθείτε το φάκελο προορισμού επιλέγοντας {{Button|Επόμενο}}.
* Αποδεχόμαστε το φάκελο προορισμού και επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}}.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 10.png|350px|right]]
 
 
* Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
 
* Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 11.png|350px|right]]
 
 
* Πραγματοποιείται εγκατάσταση.
 
* Πραγματοποιείται εγκατάσταση.
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 12.png|350px|right]]
 
 
* Η εγκατάσταση του Help Pack έχει ολοκληρωθεί.
 
* Η εγκατάσταση του Help Pack έχει ολοκληρωθεί.

Αναθεώρηση της 18:44, 13 Δεκεμβρίου 2018

Το LibreOffice είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα. Προσφέρει ένα πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον εργασίας με ελληνικό ορθογράφο, θησαυρό και συλλαβιστή. Το μηδενικό κόστος εγκατάστασής του σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν ενδιαφέρουσα επιλογή στα πληροφοριακά συστήματα των σχολείων.

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://el.libreoffice.org/download/
 • "Κατεβάστε" το εκτελέσιμο επιλέγοντας Βασική Εγκατάσταση.
 • Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο και στην συνέχεια εάν δεν εκκινήσει αυτόματα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Hand.png LibreOffice-<έκδοση>.msi.
 • Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης επιλέγοντας Επόμενο.
 • Επιλέγουμε Τυπική εγκατάσταση και Επόμενο.
 • Επιλέγουμε Εγκατάσταση.
 • Η εγκατάσταση ξεκινά.
 • Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται και επιλέγουμε Τέλος.
 • "Κατεβάστε" επιπλέον και τη βοήθεια επιλέγοντας Ενσωματωμένη βοήθεια του LibreOffice.
 • Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο και στην συνέχεια εάν δεν εκκινήσει αυτόματα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Hand.png LibreOffice-<έκδοση>helppack_el.exe.
 • Ξεκινήστε την εγκατάσταση του LibreOffice Help Pack (Greek).
 • Επιλέγουμε Επόμενο.
 • Επιτρέψτε στην εφαρμογή Tag.png LibreOffice <version> help pack el να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας επιλέγοντας ΝΑΙ
 • Αποδεχθείτε το φάκελο προορισμού επιλέγοντας Επόμενο.
 • Επιλέγουμε Εγκατάσταση.
 • Πραγματοποιείται εγκατάσταση.
 • Η εγκατάσταση του Help Pack έχει ολοκληρωθεί.