Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Εφαρμογές/LibreOffice"

Γραμμή 5: Γραμμή 5:
 
* Καταβάστε το εκτελέσιμο από την ιστοσελίδα http://el.libreoffice.org/download/.
 
* Καταβάστε το εκτελέσιμο από την ιστοσελίδα http://el.libreoffice.org/download/.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:Win7-libreoffice-01.jpg|350px|right]]  
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.png|350px|right]]  
 
* Αγνοούμε την προειδοποίηση ασφάλειας και επιλέγουμε {{Button|Εκτέλεση}}.
 
* Αγνοούμε την προειδοποίηση ασφάλειας και επιλέγουμε {{Button|Εκτέλεση}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:Win7-libreoffice-02.jpg|350px|right]]  
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 2.png|350px|right]]  
 
* Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης επιλέγοντας {{Button|Επόμενο}}.
 
* Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης επιλέγοντας {{Button|Επόμενο}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:Win7-libreoffice-03.jpg|350px|right]]  
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 3.png|350px|right]]  
 
* Επιλέγουμε {{Button|Βασική}} εγκατάσταση και {{Button|Επόμενο}}.
 
* Επιλέγουμε {{Button|Βασική}} εγκατάσταση και {{Button|Επόμενο}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:Win7-libreoffice-04.jpg|350px|right]]
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 4.png|350px|right]]
 
* Απενεργοποιούμε όλες τις επιλογές. Εάν τις χρειαστούμε αργότερα μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε από τα {{Menu|Εργαλεία|Επιλογές}}. Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
 
* Απενεργοποιούμε όλες τις επιλογές. Εάν τις χρειαστούμε αργότερα μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε από τα {{Menu|Εργαλεία|Επιλογές}}. Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:Win7-libreoffice-05.jpg|350px|right]]
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 6.png|350px|right]]
 
* Η εγκατάσταση ξεκινά.
 
* Η εγκατάσταση ξεκινά.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:Win7-libreoffice-06.jpg|350px|right]]
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 7.png|350px|right]]
 
* Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται και επιλέγουμε {{Button|Τέλος}}.
 
* Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται και επιλέγουμε {{Button|Τέλος}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:Win7-libreoffice-07.jpg|350px|right]]
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 8.png|350px|right]]  
 
* Ξεκινάμε την εγκατάσταση του {{Application|LibreOffice Help Pack (Greek)}}.
 
* Ξεκινάμε την εγκατάσταση του {{Application|LibreOffice Help Pack (Greek)}}.
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:Win7-libreoffice-08.jpg|350px|right]]
 
 
*Επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}}.
 
*Επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:Win7-libreoffice-09.jpg|350px|right]]
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 9.png|350px|right]]
 
* Αποδεχόμαστε το φάκελο προορισμού και επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}}.
 
* Αποδεχόμαστε το φάκελο προορισμού και επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:Win7-libreoffice-10.jpg|350px|right]]  
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 10.png|350px|right]]  
 
* Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
 
* Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:Win7-libreoffice-11.jpg|350px|right]]  
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 11.png|350px|right]]
 +
* Πραγματοποιείται εγκατάσταση.
 +
 
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 12.png|350px|right]]  
 
* Η εγκατάσταση του Help Pack έχει ολοκληρωθεί.
 
* Η εγκατάσταση του Help Pack έχει ολοκληρωθεί.

Αναθεώρηση της 10:21, 7 Δεκεμβρίου 2015

Το LibreOffice είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα. Προσφέρει ένα πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον εργασίας με ελληνικό ορθογράφο, θησαυρό και συλλαβιστή. Το μηδενικό κόστος εγκατάστασής του σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν ενδιαφέρουσα επιλογή στα πληροφοριακά συστήματα των σχολείων.

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

2012 r2 windows LibreOffice 1.png
 • Αγνοούμε την προειδοποίηση ασφάλειας και επιλέγουμε Εκτέλεση.
2012 r2 windows LibreOffice 2.png
 • Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης επιλέγοντας Επόμενο.
2012 r2 windows LibreOffice 3.png
 • Επιλέγουμε Βασική εγκατάσταση και Επόμενο.
2012 r2 windows LibreOffice 4.png
 • Απενεργοποιούμε όλες τις επιλογές. Εάν τις χρειαστούμε αργότερα μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε από τα  Εργαλεία  Επιλογές . Επιλέγουμε Εγκατάσταση.
2012 r2 windows LibreOffice 6.png
 • Η εγκατάσταση ξεκινά.
2012 r2 windows LibreOffice 7.png
 • Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται και επιλέγουμε Τέλος.
2012 r2 windows LibreOffice 8.png
 • Ξεκινάμε την εγκατάσταση του LibreOffice Help Pack (Greek).
 • Επιλέγουμε Επόμενο.
2012 r2 windows LibreOffice 9.png
 • Αποδεχόμαστε το φάκελο προορισμού και επιλέγουμε Επόμενο.
2012 r2 windows LibreOffice 10.png
 • Επιλέγουμε Εγκατάσταση.
2012 r2 windows LibreOffice 11.png
 • Πραγματοποιείται εγκατάσταση.
2012 r2 windows LibreOffice 12.png
 • Η εγκατάσταση του Help Pack έχει ολοκληρωθεί.