Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Εφαρμογές/Mozilla Firefox"

(Εγκατάσταη)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Η εξελληνισμένη έκδοση του Mozilla Firefox μπορεί να εγκατασταθεί στο σχολικό περιβάλλον σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες (έκδοση 27.0.1).
 
Η εξελληνισμένη έκδοση του Mozilla Firefox μπορεί να εγκατασταθεί στο σχολικό περιβάλλον σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες (έκδοση 27.0.1).
  
== Εγκατάσταη ==
+
== Εγκατάσταση ==
 
Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
 
Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
  

Αναθεώρηση της 19:12, 26 Νοεμβρίου 2015

Η εξελληνισμένη έκδοση του Mozilla Firefox μπορεί να εγκατασταθεί στο σχολικό περιβάλλον σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες (έκδοση 27.0.1).

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Win7-ff-01.jpg
  • Ξεκινάει η εγκατάσταση του λογισμικού Mozilla Firefox. Αγνοούμε την προειδοποίηση ασφαλείας και επιλέγουμε Εκτέλεση.
Win7-ff-02.jpg
  • Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση επιλέγουμε Επόμενο.
Win7-ff-03.jpg
  • Επιλέγουμε εγκατάσταση Προσαρμοσμένη και Επόμενο.
Win7-ff-04.jpg
  • Αποδεχόμαστε τον προτεινόμενο φάκελο προορισμού και επιλέγουμε Επόμενο.
Win7-ff-05.jpg
  • Αποδεχόμαστε την εγκατάσταση της υπηρεσίας συντήρησης και επιλέγουμε Επόμενο.
Win7-ff-06.jpg
  • Αποδεχόμαστε τη δημιουργία εικονιδίου μόνο στο μενού έναρξης και επιλέγουμε Επόμενο.
Win7-ff-07.jpg
  • Η εγκατάσταση ξεκινά επιλέγοντας Εγκατάσταση.
Win7-ff-08.jpg
  • Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε και επιλέγουμε Τέλος.