Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Εφαρμογές/Mozilla Firefox"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Η εξελληνισμένη έκδοση του Mozilla Firefox μπορεί να εγκατασταθεί στο σχολικό περιβάλλον σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες (έκδοση 38.0.5).
+
Η εξελληνισμένη έκδοση του Mozilla Firefox μπορεί να εγκατασταθεί στο σχολικό περιβάλλον ως ένα επιπλέον εργαλείο για την πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό πληροφοριών. Πρόκειται για μια εφαρμογή Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα που υποστηρίζεται από το ίδρυμα The Mozilla Foundation τη θυγατρική του εταιρία, Mozilla Corporation. Υποστηρίζει όλες τις γνωστές εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων για σταθμούς εργασίας, ταμπλέτες κτλ.
  
 
== Εγκατάσταση ==
 
== Εγκατάσταση ==

Αναθεώρηση της 19:36, 12 Δεκεμβρίου 2018

Η εξελληνισμένη έκδοση του Mozilla Firefox μπορεί να εγκατασταθεί στο σχολικό περιβάλλον ως ένα επιπλέον εργαλείο για την πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό πληροφοριών. Πρόκειται για μια εφαρμογή Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα που υποστηρίζεται από το ίδρυμα The Mozilla Foundation τη θυγατρική του εταιρία, Mozilla Corporation. Υποστηρίζει όλες τις γνωστές εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων για σταθμούς εργασίας, ταμπλέτες κτλ.

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

2012 r2 windows Mozzilafirefox 1.png
2012 r2 windows Mozzilafirefox 2.png
  • Επιλέγουμε εγκατάσταση.
2012 r2 windows Mozzilafirefox 3.png
  • Ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης.
2012 r2 windows Mozzilafirefox 4.png
  • Μπορεί να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση δεδομένων από άλλους φυλλομετρητές.
2012 r2 windows Mozzilafirefox 5.png
  • Γίνεται επιλογή του προεπιλεγμένου φυλλομετρητή.
2012 r2 windows Mozzilafirefox 6.png
  • Η εγκατάσταση και η εισαγωγή δεδομένων πραγματοποιήθηκε.