Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση CALs"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Η εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) πραγματοποιείται από την εφαρμογή Remote Desktop Licensing Manager. Για να πλοηγηθείτε στο μενού αυτό:
 
Η εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) πραγματοποιείται από την εφαρμογή Remote Desktop Licensing Manager. Για να πλοηγηθείτε στο μενού αυτό:
 
* Κάντε κλικ στην επιλογή {{menu|Start|Administrative Tools|Remote Desktop Services|Remote Desktop Licensing Manager}}.
 
* Κάντε κλικ στην επιλογή {{menu|Start|Administrative Tools|Remote Desktop Services|Remote Desktop Licensing Manager}}.
* Επιλέξτε τον εξυπηρετητή που επιθυμείτε από την εμφανιζόμενη λίστα εξυπηρετητών και με δεξί κλικ επιλέξτε Install Licenses από το αναδυόμενο μενού. <br/><br/>[[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 1.png|450px|center]]<br/>
+
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 1.png|350px|right]] Επιλέξτε τον εξυπηρετητή που επιθυμείτε από την εμφανιζόμενη λίστα εξυπηρετητών και με δεξί κλικ επιλέξτε Install Licenses από το αναδυόμενο μενού.{{Clear}}
* Κάντε κλικ στην επιλογή Next. <br/><br/>[[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 9.png|450px|center]]<br/>
+
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 9.png|350px|right]] Κάντε κλικ στην επιλογή Next. {{Clear}}
* Από την λίστα επιλογών του License Program στην επόμενη οθόνη κάνετε κλικ στην επιλογή Open License και στην συνέχεια επιλέγετε Next. <br/><br/>[[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 10.png|450px|center]]
+
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 10.png|350px|right]] Από την λίστα επιλογών του License Program στην επόμενη οθόνη κάνετε κλικ στην επιλογή Open License και στην συνέχεια επιλέγετε Next.{{Clear}}
* Στη διεπαφή που σας εμφανίζεται, πληκτρολογείτε τους κωδικούς της αδείας σας στο πεδίο Authorization number και στο πεδίο License number αντίστοιχα. <br/><br/>[[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 11.png|450px|center]]
+
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 11.png|350px|right]] Στη διεπαφή που σας εμφανίζεται, πληκτρολογείτε τους κωδικούς της αδείας σας στο πεδίο Authorization number και στο πεδίο License number αντίστοιχα.{{Clear}}
* Τέλος, στην επόμενη οθόνη, στο πεδίο Product version επιλέγετε την έκδοση server των Windows που έχετε (πχ: Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2), στο πεδίο License Type επιλέγετε TS or RDS Per Device CAL και στο πεδίο Quantity πληκτρολογείτε τον αριθμό των σταθμών εργασίας του εργαστηρίου σας. Στην συνέχεια επιλέγετε Next. Στην τελική οθόνη που σας εμφανίζετε επιλέγετε Finish. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να επανεκκινήσετε τον Windows Server. <br/><br/>[[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 12.png|450px|center]]
+
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 12.png|350px|right]] Τέλος, στην επόμενη οθόνη, στο πεδίο Product version επιλέγετε την έκδοση server των Windows που έχετε (πχ: Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2), στο πεδίο License Type επιλέγετε TS or RDS Per Device CAL και στο πεδίο Quantity πληκτρολογείτε τον αριθμό των σταθμών εργασίας του εργαστηρίου σας. Στην συνέχεια επιλέγετε Next. Στην τελική οθόνη που σας εμφανίζετε επιλέγετε Finish. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να επανεκκινήσετε τον Windows Server.{{Clear}}

Αναθεώρηση της 17:57, 4 Μαρτίου 2014

Η εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) πραγματοποιείται από την εφαρμογή Remote Desktop Licensing Manager. Για να πλοηγηθείτε στο μενού αυτό:

 • Κάντε κλικ στην επιλογή  Start  Administrative Tools  Remote Desktop Services  Remote Desktop Licensing Manager .
 • 2008 r2 windows enable rd cals 1.png
  Επιλέξτε τον εξυπηρετητή που επιθυμείτε από την εμφανιζόμενη λίστα εξυπηρετητών και με δεξί κλικ επιλέξτε Install Licenses από το αναδυόμενο μενού.
 • 2008 r2 windows enable rd cals 9.png
  Κάντε κλικ στην επιλογή Next.
 • 2008 r2 windows enable rd cals 10.png
  Από την λίστα επιλογών του License Program στην επόμενη οθόνη κάνετε κλικ στην επιλογή Open License και στην συνέχεια επιλέγετε Next.
 • 2008 r2 windows enable rd cals 11.png
  Στη διεπαφή που σας εμφανίζεται, πληκτρολογείτε τους κωδικούς της αδείας σας στο πεδίο Authorization number και στο πεδίο License number αντίστοιχα.
 • 2008 r2 windows enable rd cals 12.png
  Τέλος, στην επόμενη οθόνη, στο πεδίο Product version επιλέγετε την έκδοση server των Windows που έχετε (πχ: Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2), στο πεδίο License Type επιλέγετε TS or RDS Per Device CAL και στο πεδίο Quantity πληκτρολογείτε τον αριθμό των σταθμών εργασίας του εργαστηρίου σας. Στην συνέχεια επιλέγετε Next. Στην τελική οθόνη που σας εμφανίζετε επιλέγετε Finish. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να επανεκκινήσετε τον Windows Server.