Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση"

 
(53 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Η εγκατάσταση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από την εφαρμογή {{Application-windows|Server Manager}}. Για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία:
 
Η εγκατάσταση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από την εφαρμογή {{Application-windows|Server Manager}}. Για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία:
 +
 
* Εκκινήστε την εφαρμογή {{Application-windows|Server Manager}} από το μενού {{menu|Start|Administrative Tools}}.
 
* Εκκινήστε την εφαρμογή {{Application-windows|Server Manager}} από το μενού {{menu|Start|Administrative Tools}}.
*: 
+
 
* Επιλέξτε {{Label|Roles}} που βρίσκεται πάνω αριστερά.  
+
* Επιλέξτε {{Label|Add roles and features}}.
*:
+
 
*: [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 1.png|350px|right]]
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 1.png|350px|right]]  
* Από την καρτέλα με τίτλο {{Label|Roles Summary}}, επιλέξτε {{Label|Roles}} και στην συνέχεια {{Label|Add Roles}}. Ο διάλογος που θα σας εμφανιστεί φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.{{Clear}}
+
* Από την καρτέλα με τίτλο {{Label|Roles Summary}}, επιλέξτε {{Label|Roles}} και στην συνέχεια {{Label|Add Roles}}. Ο διάλογος που θα σας εμφανιστεί φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
* [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 2.png|350px|right]] Τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Remote Desktop Services}} και στην συνέχεια κάντε κλικ στο {{Button|Next}}.{{Clear}}
+
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 3.png|350px|right]] Επιλέξτε {{Button|Next}}.{{Clear}}
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 2.png|350px|right]]  
* [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 4.png|350px|right]] Τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Remote Desktop Session Host}} και κάντε κλικ στο {{Button|Next}}.{{Clear}}
+
* Τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Remote Desktop Services}} και στην συνέχεια κάντε κλικ στο {{Button|Next}}.
* [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 5.png|350px|right]] Επιλέξτε {{Button|Next}}.{{Clear}}
+
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 6_2.png|350px|right]] Τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Require Network Level Authentication}} και κάντε κλικ στο {{Button|Next}}. <br/>{{Hint|Εάν οι σταθμοί εργασίας που θα συνδεθούν στο Remote Desktop Session Host Server τρέχουν Windows XP τότε θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Do not require Network Level Authentication}}.|medium}}{{Clear}}
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 3.png|350px|right]]  
 +
* Επιλέξτε {{Button|Next}}.
 +
 
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 4.png|350px|right]]  
 +
* Τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Remote Desktop Session Host}} και κάντε κλικ στο {{Button|Next}}.
 +
 
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 5.png|350px|right]]  
 +
* Επιλέξτε {{Button|Next}}.{{Clear}}
 +
 
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 6_2.png|350px|right]]  
 +
* Τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Require Network Level Authentication}} και κάντε κλικ στο {{Button|Next}}. <br/>{{Hint|Εάν οι σταθμοί εργασίας που θα συνδεθούν στο Remote Desktop Session Host Server τρέχουν Windows XP τότε θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Do not require Network Level Authentication}}.|medium}}{{Clear}}
 +
 
 
* Επιλέξτε το τύπο άδειας που έχετε:
 
* Επιλέξτε το τύπο άδειας που έχετε:
:* [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 7_2.png|350px|right]] {{Select|Per Device}} ή {{Select|Per User}}. <br/>{{Hint|Αν χρησιμοποιείτε μόνο κοινόχρηστους λογαριασμούς πχ user01, user02 κ.τ.λ ενεργοποιήστε Per User. (Θέλετε τόσες άδειες όσες οι διαφορετικοί χρήστες). Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς λογαριασμούς ενεργοποιείστε Per Device. (Θέλετε τόσες άδειες όσοι και οι διαφορετικοί Η/Υ του ΣΕΠΕΗΥ).|medium}}{{Clear}}
+
 
:* [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 7_1.png|350px|right]] {{Select|Configure later}}, σε αυτή την περίπτωση θα έχετε 120 ήμερες (δοκιμαστική έκδοση) μέχρι να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host.{{Clear}}  
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 7_2.png|350px|right]]  
* [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 8.png|350px|right]] Στη συνέχεια, μπορείτε να εισάγετε τους χρήστες ή τις ομάδες που επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στον εξυπηρετητή διαμέσου της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host, (πχ user01, user02 κ.τ.λ.). Προτείνεται να εισάγετε την ομάδα '''Authenticated Users''' η οποία περιέχει όλους τους χρήστες τους συστήματος. Οι συγκεκριμένοι χρήστες προστίθενται αυτόματα στην ομάδα '''Remote Desktop Users''' η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη σύνδεση επιφάνειας εργασίας με τον εξυπηρεητή. <br/>{{Notice|Κάθε φορά που δημιουργείτε χρήστες αυτόματα μπαίνουνε στην ομάδα Authenticated Users και συνεπώς στην ομάδα Remote Desktop Users.|medium}}{{Clear}}
+
:* {{Select|Per Device}} ή {{Select|Per User}}. <br/>{{Hint|Αν χρησιμοποιείτε μόνο κοινόχρηστους λογαριασμούς πχ user01, user02 κ.τ.λ ενεργοποιήστε Per User. (Θέλετε τόσες άδειες όσες οι διαφορετικοί χρήστες). Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς λογαριασμούς ενεργοποιείστε Per Device. (Θέλετε τόσες άδειες όσοι και οι διαφορετικοί Η/Υ του ΣΕΠΕΗΥ).|medium}}  
:* Για να προσθέσετε την ομάδα Authedicated Users κάντε κλικ στο κουμπί {{Button|Add}}.{{Clear}}
+
 
:* [[Αρχείο: 2008 r2 windows install rd session host 8 1.png|250px|right]] Πατήστε {{Button|Advanced}}.{{Clear}}
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 7_1.png|350px|right]]  
:* [[Αρχείο: 2008 r2 windows install rd session host 8 3.png|250px|right]] Κάντε κλικ στο {{Button|Find Now}}. Στην λίστα {{Label|Search results}} θα σας εμφανιστούν όλες οι ομάδες και όλοι οι χρήστες του συστήματος. Επιλέξτε την ομάδα {{Select|Authenticated Users}} και τέλος πατήστε {{Button|OK}}.{{Clear}}
+
:* {{Select|Configure later}}, σε αυτή την περίπτωση θα έχετε 120 ήμερες (δοκιμαστική έκδοση) μέχρι να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host.
:* Kάντε κλικ στο {{Button|OK}}.<br/>{{Notice|Η ομάδα Administrators που εμφανίζεται από προεπιλογή δεν μπορεί να διαγραφτεί.}}{{Clear}}   
+
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 8.png|350px|right]]  
 +
* Στη συνέχεια, μπορείτε να εισάγετε τους χρήστες ή τις ομάδες που επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στον εξυπηρετητή διαμέσου της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host, (πχ user01, user02 κ.τ.λ.). Προτείνεται να εισάγετε την ομάδα '''Authenticated Users''' η οποία περιέχει όλους τους χρήστες τους συστήματος. Οι συγκεκριμένοι χρήστες προστίθενται αυτόματα στην ομάδα '''Remote Desktop Users''' η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη σύνδεση επιφάνειας εργασίας με τον εξυπηρεητή. <br/>{{Notice|Κάθε φορά που δημιουργείτε χρήστες αυτόματα μπαίνουνε στην ομάδα Authenticated Users και συνεπώς στην ομάδα Remote Desktop Users.|medium}}
 +
 
 +
:* Για να προσθέσετε την ομάδα Authedicated Users κάντε κλικ στο κουμπί {{Button|Add}}.
 +
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο: 2008 r2 windows install rd session host 8 1.png|250px|right|]]
 +
:* Πατήστε {{Button|Advanced}}.  
 +
 
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο: 2008 r2 windows install rd session host 8 3.png|250px|right]]  
 +
:* Κάντε κλικ στο {{Button|Find Now}}. Στην λίστα {{Label|Search results}} θα σας εμφανιστούν όλες οι ομάδες και όλοι οι χρήστες του συστήματος. Επιλέξτε την ομάδα {{Select|Authenticated Users}} και τέλος πατήστε {{Button|OK}}.{{Clear}}
 +
 
 +
:* Kάντε κλικ στο {{Button|OK}}.<br/>{{Notice|Η ομάδα Administrators που εμφανίζεται από προεπιλογή δεν μπορεί να διαγραφτεί.}}   
 +
 
 
:* Τέλος, κάντε κλικ στο {{Button|Next}}.
 
:* Τέλος, κάντε κλικ στο {{Button|Next}}.
* [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 9_1.png|350px|right]] Επιλέξτε τις υπηρεσίες που θέλετε να παρέχετε στους σταθμούς εργασίας. <br/>{{Notice|Η ενεργοποίηση υπηρεσιών απαιτεί μεγαλύτερο εύρος ζώνης καθώς και πιο ισχυρό εξυπηρετητή.|medium}}{{Clear}}
+
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 10.png|350px|right]] Τέλος, κάντε κλικ στο {{Button|Install}}. <br/>{{Notice|Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε το υπολογιστής σας.|medium}}{{Clear}}
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 9_1.png|350px|right]]  
* [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 11.png|350px|right]] Μετά την επανεκκίνηση του εξυπηρετητή θα σας εμφανιστεί ο επόμενος διάλογος που θα επιβεβαιώνει την ορθή εγκατάσταση της υπηρεσίας.{{Clear}}
+
* Επιλέξτε τις υπηρεσίες που θέλετε να παρέχετε στους σταθμούς εργασίας. <br/>{{Notice|Η ενεργοποίηση υπηρεσιών απαιτεί μεγαλύτερο εύρος ζώνης καθώς και πιο ισχυρό εξυπηρετητή.|medium}}
 +
 
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 10.png|350px|right]]  
 +
* Τέλος, κάντε κλικ στο {{Button|Install}}. <br/>{{Notice|Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε το υπολογιστής σας.|medium}}  
 +
 
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 11.png|350px|right]]
 +
* Μετά την επανεκκίνηση του εξυπηρετητή θα σας εμφανιστεί ο επόμενος διάλογος που θα επιβεβαιώνει την ορθή εγκατάσταση της υπηρεσίας.
  
 
{{Hint|Αν θέλετε κατόπιν της εγκατάστασης να πραγματοποιήσετε επιπλέον ρυθμίσεις, μπορείτε με το εργαλείο Remote Desktop Session Host Configuration που βρίσκεται στο μενού {{Menu|Start|Administrative Tools|Remote Desktop Services}}}}
 
{{Hint|Αν θέλετε κατόπιν της εγκατάστασης να πραγματοποιήσετε επιπλέον ρυθμίσεις, μπορείτε με το εργαλείο Remote Desktop Session Host Configuration που βρίσκεται στο μενού {{Menu|Start|Administrative Tools|Remote Desktop Services}}}}

Τελευταία αναθεώρηση της 14:26, 24 Δεκεμβρίου 2019

Η εγκατάσταση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager. Για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία:

 • Εκκινήστε την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager από το μενού  Start  Administrative Tools .
 • Επιλέξτε Tag.png Add roles and features.
2008 r2 windows install rd session host 1.png
 • Από την καρτέλα με τίτλο Tag.png Roles Summary, επιλέξτε Tag.png Roles και στην συνέχεια Tag.png Add Roles. Ο διάλογος που θα σας εμφανιστεί φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
2008 r2 windows install rd session host 2.png
 • Τσεκάρετε την επιλογή Hand.png Remote Desktop Services και στην συνέχεια κάντε κλικ στο Next.
2008 r2 windows install rd session host 3.png
 • Επιλέξτε Next.
2008 r2 windows install rd session host 4.png
 • Τσεκάρετε την επιλογή Hand.png Remote Desktop Session Host και κάντε κλικ στο Next.
2008 r2 windows install rd session host 5.png
 • Επιλέξτε Next.
2008 r2 windows install rd session host 6 2.png
 • Τσεκάρετε την επιλογή Hand.png Require Network Level Authentication και κάντε κλικ στο Next.

  Info-32.pngΕάν οι σταθμοί εργασίας που θα συνδεθούν στο Remote Desktop Session Host Server τρέχουν Windows XP τότε θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή Hand.png Do not require Network Level Authentication.


 • Επιλέξτε το τύπο άδειας που έχετε:
2008 r2 windows install rd session host 7 2.png
 • Hand.png Per Device ή Hand.png Per User.

  Info-32.pngΑν χρησιμοποιείτε μόνο κοινόχρηστους λογαριασμούς πχ user01, user02 κ.τ.λ ενεργοποιήστε Per User. (Θέλετε τόσες άδειες όσες οι διαφορετικοί χρήστες). Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς λογαριασμούς ενεργοποιείστε Per Device. (Θέλετε τόσες άδειες όσοι και οι διαφορετικοί Η/Υ του ΣΕΠΕΗΥ).

2008 r2 windows install rd session host 7 1.png
 • Hand.png Configure later, σε αυτή την περίπτωση θα έχετε 120 ήμερες (δοκιμαστική έκδοση) μέχρι να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host.
2008 r2 windows install rd session host 8.png
 • Στη συνέχεια, μπορείτε να εισάγετε τους χρήστες ή τις ομάδες που επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στον εξυπηρετητή διαμέσου της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host, (πχ user01, user02 κ.τ.λ.). Προτείνεται να εισάγετε την ομάδα Authenticated Users η οποία περιέχει όλους τους χρήστες τους συστήματος. Οι συγκεκριμένοι χρήστες προστίθενται αυτόματα στην ομάδα Remote Desktop Users η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη σύνδεση επιφάνειας εργασίας με τον εξυπηρεητή.

  Dialog-information.pngΚάθε φορά που δημιουργείτε χρήστες αυτόματα μπαίνουνε στην ομάδα Authenticated Users και συνεπώς στην ομάδα Remote Desktop Users.

 • Για να προσθέσετε την ομάδα Authedicated Users κάντε κλικ στο κουμπί Add.
2008 r2 windows install rd session host 8 1.png
 • Πατήστε Advanced.
2008 r2 windows install rd session host 8 3.png
 • Κάντε κλικ στο Find Now. Στην λίστα Tag.png Search results θα σας εμφανιστούν όλες οι ομάδες και όλοι οι χρήστες του συστήματος. Επιλέξτε την ομάδα Hand.png Authenticated Users και τέλος πατήστε OK.
 • Kάντε κλικ στο OK.

  Dialog-information.pngΗ ομάδα Administrators που εμφανίζεται από προεπιλογή δεν μπορεί να διαγραφτεί.

 • Τέλος, κάντε κλικ στο Next.
2008 r2 windows install rd session host 9 1.png
 • Επιλέξτε τις υπηρεσίες που θέλετε να παρέχετε στους σταθμούς εργασίας.

  Dialog-information.pngΗ ενεργοποίηση υπηρεσιών απαιτεί μεγαλύτερο εύρος ζώνης καθώς και πιο ισχυρό εξυπηρετητή.

2008 r2 windows install rd session host 10.png
 • Τέλος, κάντε κλικ στο Install.

  Dialog-information.pngΚατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε το υπολογιστής σας.

2008 r2 windows install rd session host 11.png
 • Μετά την επανεκκίνηση του εξυπηρετητή θα σας εμφανιστεί ο επόμενος διάλογος που θα επιβεβαιώνει την ορθή εγκατάσταση της υπηρεσίας.


Info-32.pngΑν θέλετε κατόπιν της εγκατάστασης να πραγματοποιήσετε επιπλέον ρυθμίσεις, μπορείτε με το εργαλείο Remote Desktop Session Host Configuration που βρίσκεται στο μενού  Start  Administrative Tools  Remote Desktop Services