Windows/10/Εγκατάσταση

Η φιλοσοφία που διέπει την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Windows 10 στους σταθμούς εργασίας είναι ανάλογη με την προαναφερόμενη του εξυπηρετητή του εργαστηρίου. Συνεπώς σε πολλά σημεία ακολουθείται κοινή πρακτική. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διάταξη των κατατμήσεων (partitioning) εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως η ύπαρξη περισσοτέρων σκληρών δίσκων, καθώς και η χωρητικότητα αυτών ή η ανάγκη για εγκατάσταση άλλων λειτουργικών συστημάτων στον ίδιο υπολογιστή (π.χ. Linux). Οι γενικές οδηγίες που μπορούν να εφαρμοστούν στη συνηθισμένη περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο σκληρού δίσκου είναι οι ακόλουθες:

 • Να πραγματοποιείται διαχωρισμός του σκληρού δίσκου σε περισσότερες από μία κατατμήσεις:
  1. Η κύρια κατάτμηση που περιλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα και τις εγκατεστημένες εφαρμογές να καταλαμβάνει το 30% του σκληρού δίσκου (ή τουλάχιστον 20GB). Η λήψη αντιγράφου ασφαλείας αυτής της κατάτμησης επαρκεί για έκτακτες περιπτώσεις αντιμετώπισης καταστροφών (disaster recovery). Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι "system".
  2. Η δεύτερη κατάτμηση να καταλαμβάνει το 30% της διαθέσιμης χωρητικότητας και να χρησιμοποιείται αν είναι επιθυμητό για την εγκατάσταση δεύτερου λειτουργικού συστήματος. Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι ομώνυμο του λειτουργικού συστήματος που έχει εγκατασταθεί (π.χ. "linux").
  3. Ο χώρος που απομένει και αποτελεί το 40% της χωρητικότητας του σκληρού δίσκου προτείνεται να χρησιμοποιείται για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι "backup".

   Dialog-warning.pngΗ διαμόρφωση της κατάτμησης system να πραγματοποιείται με χρήση του συστήματος αρχείων NTFS, ενώ της κατάτμησης backup με χρήση του συστήματος αρχείων FAT32, εκτός κι αν το λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας που διαθέτουμε εγγράφει και διαβάζει από NTFS δίσκους, οπότε επιλέγουμε και σε αυτήν την περίπτωση NTFS.

Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης MS-Windows 10 Pro στο σταθμό εργασίας και ρυθμίστε το UEFI ή το BIOS (ή πατήστε F12 για να βγει το boot menu) ώστε να ξεκινάει από αυτό. Στους διαλόγους που θα εμφανιστούν, κάντε τις παρακάτω επιλογές:

10 pro client installation 1.png
 • Κατά την αρχική εγκατάσταση ζητείται η ρύθμιση ζητείται η ρύθμιση:
  • Tag.png Γλώσσα προς Εγκατάσταση: Hand.png Ελληνικά,
  • Tag.png Μορφή Ώρας και Νομισματική Μονάδα: Hand.png Ελληνικά
  • Tag.png Πληκτρολογίου: Hand.png Ηνωμένων Πολιτειών.
10 pro client installation 2.png
 • Επιλέγετε Επόμενο και Εγκατάσταση Τώρα.
10 pro client installation 3.png
 • Γίνεται εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης
10 pro client installation 4.png
 • Για να προχωρήσει η εγκατάσταση πρέπει γίνει αποδοχή των όρων χρήσης του προϊόντος.
10 pro client installation 5.png
 • Πραγματοποιείται εγκατάσταση των Windows.
10 pro client installation 5b.png
 • Ορίστε την κατάτμηση που επιθυμείτε στο σκληρό δίσκο που επιθυμείτε.
10 pro client installation 5c.png
 • Αποδεχτείτε την προτροπή να δημιουργηθούν αυτόματα τα επιπλέον διαμερίσματα για τα αρχεία του συστήματος.
10 pro client installation 5d.png
 • Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία αντιγραφής και εγκατάστασης των αρχείων, των δυνατοτήτων και των ενημερώσεων που η διάρκειά της (8'-15') εξαρτάται από την ταχύτητα του συστήματός σας (μνήμη, δίσκος κτλ).
10 pro client installation 5e.png
 • Επιβεβαιώστε Hand.png ΝΑΙ ότι η περιοχή που βρισκόμαστε είναι η Ελλάδα
10 pro client installation 5f.png
 • Επιβεβαιώστε Hand.png ΝΑΙ ότι η διάταξη του πληκτρολογίου είναι Ελληνικά
10 pro client installation 5g.png
 • Επιλέξτε Hand.png Παράλειψη να μην προστεθεί δεύτερη διάταξη του πληκτρολογίου


 • Επιλέξτε Hand.png Ρύθμιση για οργανισμό
 • Επιλέξτε Hand.png Σύνδεση σε Domain
 • Ορίστε το όνομα χρήστη πχ user01 και τον κωδικό του και απαντήστε στις 3 ερωτήσεις που θα επιλέξετε για την επαλήθευση των στοιχείων του


2012 windows 8.1 client installation6.png

Το σύστημα ζητά ένα όνομα σταθμού εργασίας. Οι σταθμοί εργασίας προτείνεται να έχουν όνομα της μορφής "ClientXY" και η αρίθμηση να ακολουθεί την τοποθέτηση των σταθμών εργασίας στο χώρο του εργαστηρίου.

2012 windows 8.1 client installation7.png
 • Επιλέγετε Tag.png Προσαρμογή ρυθμίσεων είτε Tag.png Χρήση γρήγορων ρυθμίσεων αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αργότερα τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
2012 windows 8.1 client installation8.png
 • Στη συνέχεια ζητείται ο κωδικός ασφαλείας του διαχειριστή του συστήματος (administrator password). Προτείνεται η χρήση κωδικού τουλάχιστον 8 χαρακτήρων, που να περιλαμβάνει πεζούς και κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, σημεία στίξης και αριθμούς (π.χ. Changem3!).
  Dialog-warning.pngΗ πρακτική χρήσης προφανούς ή κοινού κωδικού ασφαλείας πρέπει να αποφεύγεται

  .
 • Στον διάλογο Tag.png Αυτόματη προστασία του υπολογιστή σας και βελτίωση των Windows, επιλέγουμε: Hand.png Εγκατάσταση σημαντικών ενημερώσεων μόνο.
 • Ελέγχουμε τη σωστή ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας. (Η ώρα δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 5 λεπτά από αυτή του εξυπηρετητή, καθώς αυτό θα αποτελεί εμπόδιο στη σύνδεση στο Active Directory Domain, που παρουσιάζεται στη συνέχεια. Μετά τη σύνδεση στο Active Directory Domain ο σταθμός εργασίας συγχρονίζεται μέσω NTP με τον εξυπηρετητή.)
 • Επιλέγουμε ως τρέχουσα θέση του υπολογιστή μας το Hand.png Δίκτυο Εργασίας.
 • Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι πιθανό να απαιτείται η ενεργοποίησή του μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του (product activation). Η άδεια χρήσης καθορίζει αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς και το διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα Windows 8.1 Professional χωρίς ενεργοποίηση. Η βέλτιστη μέθοδος για τους σταθμούς εργασίας των σχολικών εργαστηρίων είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία μέσω διαδικτύου  Έναρξη  Υπολογιστής(Ιδιότητες)  Ενεργοποίηση των Windows  ή μέσω του εικονιδίου που εμφανίζεται στην μπάρα εργασιών).
 • Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση των οδηγών συσκευών (system drivers) της μητρικής, των καρτών επέκτασης και των περιφερειακών συσκευών. Μπορεί να γίνει χρήση των μέσων (cd’s, δισκέτες κλπ) που παρασχέθηκαν μαζί με το υπολογιστικό σύστημα.