Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2008/Server Client"

< Windows‎ | 2008
(Προετοιμασία)
(Μετέπειτα ενέργειες)
 
(5 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 13: Γραμμή 13:
 
# [[Windows/2008/Server Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή|Ρύθμιση του εξυπηρετητή ως Domain Controller]]
 
# [[Windows/2008/Server Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή|Ρύθμιση του εξυπηρετητή ως Domain Controller]]
 
# [[Windows/2008/Server Client/Διαμόρφωση|Διαμόρφωση του Domain]]
 
# [[Windows/2008/Server Client/Διαμόρφωση|Διαμόρφωση του Domain]]
# [[Windows/Server Client/Εγκατάσταση σταθμού εργασίας| Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του σταθμού εργασίας]]
+
# [[Windows/2008/Server Client/Εγκατάσταση σταθμού εργασίας| Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του σταθμού εργασίας]]
# [[Windows/Server Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας|Σύνδεση του σταθμού εργασίας στο Domain]]
+
# [[Windows/2008/Server Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας|Σύνδεση του σταθμού εργασίας στο Domain]]
# [[Windows/Server Client/Εγκατάσταση λογισμικού|Εγκατάσταση Επιπλέον Λογισμικού]] (σε εξυπηρετητή ή σταθμό εργασίας)
+
# [[Windows/2008/Server Client/Εγκατάσταση λογισμικού|Εγκατάσταση Επιπλέον Λογισμικού]] (σε εξυπηρετητή ή σταθμό εργασίας)
# [[Windows/Server Client/Δημιουργία χρηστών|Δημιουργία χρηστών]]
+
# [[Windows/2008/Server Client/Δημιουργία χρηστών|Δημιουργία χρηστών]]
  
 
== Μετέπειτα ενέργειες ==
 
== Μετέπειτα ενέργειες ==
 
Αν και μπορείτε πια να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριό σας άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα τα παρακάτω θέματα θα σας φανούν χρήσιμα:
 
Αν και μπορείτε πια να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριό σας άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα τα παρακάτω θέματα θα σας φανούν χρήσιμα:
* [[Windows/Server Client/Χρήση|Βασικός χειρισμός του λειτουργικού συστήματος]]
+
* [[Windows/2008/Server Client/Χρήση|Βασικός χειρισμός του λειτουργικού συστήματος]]
* [[Windows/Server Client/Εφαρμογές/iTALC|Διαχείριση τάξης με το λογισμικό iTALC]]
+
* [[Windows/2008/Server Client/iTALC|Διαχείριση τάξης με το λογισμικό iTALC]]
* [[Windows/Server Client/Περιφερειακές συσκευές|Εγκατάσταση και ρύθμιση περιφερειακών συσκευών]]
+
* [[Windows/2008/Server Client/Περιφερειακές συσκευές|Εγκατάσταση και ρύθμιση περιφερειακών συσκευών]]
* [[Windows/Server Client/Προχωρημένα|Προχωρημένα θέματα της αρχιτεκτονικής Server Client]] (εγκατάσταση επιπλέον υπηρεσιών)
+
* [[Windows/2008/Server Client/Προχωρημένα|Προχωρημένα θέματα της αρχιτεκτονικής Server Client]] (εγκατάσταση επιπλέον υπηρεσιών)

Τελευταία αναθεώρηση της 16:03, 8 Δεκεμβρίου 2015

Στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. συνήθως η εγκατάσταση του MS-Windows περιβάλλοντος γίνεται με τη χρήση ενός Active Directory Domain στον εξυπηρετητή και την σύνδεση των σταθμών εργασίας σε αυτό. Οι λόγοι δημιουργίας του Domain αφορούν στη μείωση της πολυπλοκότητας της διαχείρισης του περιβάλλοντος πελάτη – εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής, που αναφέρεται και ως Domain Controller, διαθέτει τους λογαριασμούς των χρηστών των σταθμών εργασίας και επιτρέπει το διαμοιρασμό φακέλων και εκτυπωτών. Επιπλέον στον εξυπηρετητή ορίζονται οι διάφορες πολιτικές ασφάλειας των σταθμών εργασίας, για παράδειγμα μέγεθος και πολυπλοκότητα κωδικών χρηστών, συχνότητα αλλαγής τους, αλλαγές που επιτρέπονται στο χρήστη όπως μορφοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας ή ρυθμίσεις που απαγορεύονται όπως προσθαφαίρεση εφαρμογών κ.τ.λ.

Προετοιμασία

Οδηγίες εγκατάστασης

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες με τη σειρά για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ σας.

  1. Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του εξυπηρετητή
  2. Βασικές ρυθμίσεις του εξυπηρετητή
  3. Ρύθμιση του εξυπηρετητή ως Domain Controller
  4. Διαμόρφωση του Domain
  5. Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του σταθμού εργασίας
  6. Σύνδεση του σταθμού εργασίας στο Domain
  7. Εγκατάσταση Επιπλέον Λογισμικού (σε εξυπηρετητή ή σταθμό εργασίας)
  8. Δημιουργία χρηστών

Μετέπειτα ενέργειες

Αν και μπορείτε πια να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριό σας άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα τα παρακάτω θέματα θα σας φανούν χρήσιμα: