Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2012/Εφαρμογές/LibreOffice"

(Εγκατάσταση)
(Εγκατάσταση)
Γραμμή 5: Γραμμή 5:
 
* Καταβάστε το εκτελέσιμο από την ιστοσελίδα http://el.libreoffice.org/download/.
 
* Καταβάστε το εκτελέσιμο από την ιστοσελίδα http://el.libreoffice.org/download/.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.jpg|350px|right]]  
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.png|350px|right]]  
 
* Αγνοούμε την προειδοποίηση ασφάλειας και επιλέγουμε {{Button|Εκτέλεση}}.
 
* Αγνοούμε την προειδοποίηση ασφάλειας και επιλέγουμε {{Button|Εκτέλεση}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.jpg|350px|right]]  
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 2.png|350px|right]]  
 
* Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης επιλέγοντας {{Button|Επόμενο}}.
 
* Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης επιλέγοντας {{Button|Επόμενο}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.jpg|350px|right]]  
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 3.png|350px|right]]  
 
* Επιλέγουμε {{Button|Βασική}} εγκατάσταση και {{Button|Επόμενο}}.
 
* Επιλέγουμε {{Button|Βασική}} εγκατάσταση και {{Button|Επόμενο}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.jpg|350px|right]]
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 4.png|350px|right]]
 
* Απενεργοποιούμε όλες τις επιλογές. Εάν τις χρειαστούμε αργότερα μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε από τα {{Menu|Εργαλεία|Επιλογές}}. Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
 
* Απενεργοποιούμε όλες τις επιλογές. Εάν τις χρειαστούμε αργότερα μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε από τα {{Menu|Εργαλεία|Επιλογές}}. Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.jpg|350px|right]]
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 5.png|350px|right]]
 
* Η εγκατάσταση ξεκινά.
 
* Η εγκατάσταση ξεκινά.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.jpg|350px|right]]
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 6.png|350px|right]]
 
* Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται και επιλέγουμε {{Button|Τέλος}}.
 
* Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται και επιλέγουμε {{Button|Τέλος}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.jpg|350px|right]]
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 7.png|350px|right]]
 
* Ξεκινάμε την εγκατάσταση του {{Application|LibreOffice Help Pack (Greek)}}.
 
* Ξεκινάμε την εγκατάσταση του {{Application|LibreOffice Help Pack (Greek)}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.jpg|350px|right]]  
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 8.png|350px|right]]  
 
*Επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}}.
 
*Επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.jpg|350px|right]]
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 9.png|350px|right]]
 
* Αποδεχόμαστε το φάκελο προορισμού και επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}}.
 
* Αποδεχόμαστε το φάκελο προορισμού και επιλέγουμε {{Button|Επόμενο}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.jpg|350px|right]]  
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 10.png|350px|right]]  
 
* Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
 
* Επιλέγουμε {{Button|Εγκατάσταση}}.
  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 1.jpg|350px|right]]  
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows LibreOffice 11.png|350px|right]]  
 
* Η εγκατάσταση του Help Pack έχει ολοκληρωθεί.
 
* Η εγκατάσταση του Help Pack έχει ολοκληρωθεί.

Αναθεώρηση της 12:36, 8 Ιουλίου 2015

Το LibreOffice είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα. Προσφέρει ένα πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον εργασίας με ελληνικό ορθογράφο, θησαυρό και συλλαβιστή. Το μηδενικό κόστος εγκατάστασής του σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν ενδιαφέρουσα επιλογή στα πληροφοριακά συστήματα των σχολείων.

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

2012 r2 windows LibreOffice 1.png
 • Αγνοούμε την προειδοποίηση ασφάλειας και επιλέγουμε Εκτέλεση.
2012 r2 windows LibreOffice 2.png
 • Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης επιλέγοντας Επόμενο.
2012 r2 windows LibreOffice 3.png
 • Επιλέγουμε Βασική εγκατάσταση και Επόμενο.
2012 r2 windows LibreOffice 4.png
 • Απενεργοποιούμε όλες τις επιλογές. Εάν τις χρειαστούμε αργότερα μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε από τα  Εργαλεία  Επιλογές . Επιλέγουμε Εγκατάσταση.
 • Η εγκατάσταση ξεκινά.
2012 r2 windows LibreOffice 6.png
 • Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται και επιλέγουμε Τέλος.
2012 r2 windows LibreOffice 7.png
 • Ξεκινάμε την εγκατάσταση του LibreOffice Help Pack (Greek).
2012 r2 windows LibreOffice 8.png
 • Επιλέγουμε Επόμενο.
2012 r2 windows LibreOffice 9.png
 • Αποδεχόμαστε το φάκελο προορισμού και επιλέγουμε Επόμενο.
2012 r2 windows LibreOffice 10.png
 • Επιλέγουμε Εγκατάσταση.
2012 r2 windows LibreOffice 11.png
 • Η εγκατάσταση του Help Pack έχει ολοκληρωθεί.