Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2012/Εφαρμογές/MBSA"

(Αντικατάσταση σελίδας με '{{:Windows/Εφαρμογές/MBSA}}')
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
+
{{:Windows/Εφαρμογές/MBSA}}
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows MBSA 1.png|350px|right]]
 
* Αγνοούμε την προειδοποίηση ασφάλειας και επιλέγουμε {{Button|Run}}.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows MBSA 2.png|350px|right]]
 
* Επιλέγουμε {{Button|Next}}.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows MBSA 3.png|350px|right]]
 
* Αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης και επιλέγουμε {{Button|Next}}.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows MBSA 4.png|350px|right]]
 
* Αποδεχόμαστε το φάκελο εγκατάστασης και επιλέγουμε {{Button|Next}}.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows MBSA 5.png|350px|right]]
 
* Επιλέγουμε {{Button|Install}}.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows MBSA 6.png|350px|right]]
 
* Πραγματοποιείται η διαδικασία της εγκατάστασης.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows MBSA 7.png|350px|right]]
 
* Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows MBSA 8.png|350px|right]]
 
* Εκτελούμε το MBSA. Μπορούμε να επιλέξουμε {{Button|Scan multiple computers}}, ώστε να ελέγξουμε ένα σύνολο από υπολογιστές είτε με βάση την IP address είτε με βάση το domain στο οποίο ανήκουν.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows MBSA 9.png|350px|right]]
 
* Εισάγουμε το school ως Domain name και επιλέγουμε {{Button|Start Scan}}. Αφού ληφθούν από το δίκτυο τα απαραίτητα στοιχεία, πραγματοποιούνται έλεγχοι για καθένα από τους υπολογιστές του domain. Επίσης για καθένα ξεχωριστά δημιουργείται μια αναφορά αποτελεσμάτων και προτεινόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 

Τελευταία αναθεώρηση της 14:06, 8 Δεκεμβρίου 2015

2012 r2 windows MBSA 1.png
  • Αγνοούμε την προειδοποίηση ασφάλειας και επιλέγουμε Run.
2012 r2 windows MBSA 2.png
  • Επιλέγουμε Next.
2012 r2 windows MBSA 3.png
  • Αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης και επιλέγουμε Next.
2012 r2 windows MBSA 4.png
  • Αποδεχόμαστε το φάκελο εγκατάστασης και επιλέγουμε Next.
2012 r2 windows MBSA 5.png
  • Επιλέγουμε Install.
2012 r2 windows MBSA 6.png
  • Πραγματοποιείται η διαδικασία της εγκατάστασης.
2012 r2 windows MBSA 7.png
  • Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.
2012 r2 windows MBSA 8.png
  • Εκτελούμε το MBSA. Μπορούμε να επιλέξουμε Scan multiple computers, ώστε να ελέγξουμε ένα σύνολο από υπολογιστές είτε με βάση την IP address είτε με βάση το domain στο οποίο ανήκουν.
2012 r2 windows MBSA 9.png
  • Εισάγουμε το school ως Domain name και επιλέγουμε Start Scan. Αφού ληφθούν από το δίκτυο τα απαραίτητα στοιχεία, πραγματοποιούνται έλεγχοι για καθένα από τους υπολογιστές του domain. Επίσης για καθένα ξεχωριστά δημιουργείται μια αναφορά αποτελεσμάτων και προτεινόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.