Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2012/Server Client/Περιφερειακές συσκευές"

Γραμμή 2: Γραμμή 2:
  
 
* [[Windows/2012/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές|Εκτυπωτές]]
 
* [[Windows/2012/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές|Εκτυπωτές]]
* [[Windows2012//Περιφερειακές συσκευές/Κάμερες|Κάμερες]]
+
* [[Windows/2012/Περιφερειακές συσκευές/Κάμερες|Κάμερες]]
 
* [[Windows/2012/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί|Διαδραστικοί]]
 
* [[Windows/2012/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί|Διαδραστικοί]]
 
* [[Windows/2012/Περιφερειακές συσκευές/UPS|UPS]]
 
* [[Windows/2012/Περιφερειακές συσκευές/UPS|UPS]]
 
* [[Windows/2012/Περιφερειακές συσκευές/Σαρωτές|Σαρωτές]]
 
* [[Windows/2012/Περιφερειακές συσκευές/Σαρωτές|Σαρωτές]]

Αναθεώρηση της 12:37, 2 Δεκεμβρίου 2015

Στον περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ συνήθως υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές συσκευές: