Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2012/Server Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή"

(Εγκατάσταση Domain)
(Εγκατάσταση Domain)
Γραμμή 25: Γραμμή 25:
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows domain controller 5.png|350px|right]] {{Clear}}
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows domain controller 5.png|350px|right]] {{Clear}}
  
 +
* Ο χρήστης επιλέγει την εγκατάσταση των {{Application-windows|Active Directory Domain Services}}.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows domain controller 6.png|350px|right]] {{Clear}}
  
[[Αρχείο:Win2k8-install-dc-03.jpg|250px|right]] {{Clear}}
+
* Εμφανίζεται διάλογος για την εγκατάσταση απαιτούμενων features.
* Ο χρήστης επιλέγει την εγκατάσταση των {{Application-windows|Active Directory Domain Services}} και αναμένει την προετοιμασία του οδηγού εγκατάστασης. Αρχικά, γίνεται έλεγχος εγκατάστασης των binaries του Active Directory.{{Clear}}
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows domain controller 7.png|350px|right]] {{Clear}}
  
 +
* Στην συνέχεια παρουσιάζεται τσεκαρισμένη η αντίστοιχη επιλογή.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows domain controller 8.png|350px|right]] {{Clear}}
 +
 +
* Αφήνουμε τα προεπιλεγμένα features για εγκατάστασή τους.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows domain controller 9.png|350px|right]] {{Clear}}
 +
 +
* Και επιλέγουμε {{Label|Next}} και {{Label|Install}} στις αντίστοιχες διεπαφές που εμφανίζονται.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows domain controller 10.png|350px|right]] {{Clear}}
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows domain controller 11.png|350px|right]] {{Clear}}
 +
 +
* Εν τέλη ξεκινάει η εγκατάσταση
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows domain controller 12.png|350px|right]] {{Clear}}
  
 
* [[Αρχείο:Win2k8-install-dc-04.jpg|250px|right]] Εφόσον δεν έχουν εγκατασταθεί, γίνεται αυτόματα η εγκατάστασή τους και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα αναμονής.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:Win2k8-install-dc-04.jpg|250px|right]] Εφόσον δεν έχουν εγκατασταθεί, γίνεται αυτόματα η εγκατάστασή τους και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα αναμονής.{{Clear}}

Αναθεώρηση της 09:41, 2 Ιουλίου 2015

Μετά την εγκατάσταση των λειτουργικών συστημάτων στον εξυπηρετητή και στους σταθμούς εργασίας του σχολικού εργαστηρίου, είναι δυνατή η δημιουργία του τομέα (domain) και η ένταξη όλων των υπολογιστών σε αυτό.

Εγκατάσταση Domain

Στο Windows server 2012 η διαδικασία εγκατάστασης ενός domain controller μπορεί πλέον να γίνει μόνο μέσω γραφικού περιβάλλοντος με χρήση του Server Manager:

Ο δεύτερος τρόπος με χρήση της παρακάτω εντολής:

Terminal.pngdcpromo


που ήταν δυνατός σε προηγούμενη έκδοση δεν είναι πλέον εφικτός.

2012 r2 windows domain controller 1.png


Για να εγκαταστήσετε τον εξυπηρετητή σε Domain Controller, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

 • Επιλέξτε τον σύνδεσμο Tag.png Add roles and features από την διεπαφή που προσφέρει το λειτουργικό σύστημα με την έναρξή του, όπως φαίνεται και στη γειτονική εικόνα.
2012 r2 windows domain controller 2.jpg


 • Στην αρχική διεπαφή που εμφανίζεται επιλέγουμε επόμενο.
2012 r2 windows domain controller 3.pngInfo-32.png Μπορείτε να αποφύγετε την εμφάνιση του συγκεκριμένου βήματος, σε μελλοντική εγκατάσταση, επιλέγοντας το Tag.png Skip this page by default


 • Επιλέξτε Tag.png Role-based or feature-based installation.
2012 r2 windows domain controller 4.png


 • Επιλέξτε Tag.png Select a server from the server pool.
2012 r2 windows domain controller 5.png


 • Ο χρήστης επιλέγει την εγκατάσταση των Application-windows-other.png Active Directory Domain Services.
2012 r2 windows domain controller 6.png


 • Εμφανίζεται διάλογος για την εγκατάσταση απαιτούμενων features.
2012 r2 windows domain controller 7.png


 • Στην συνέχεια παρουσιάζεται τσεκαρισμένη η αντίστοιχη επιλογή.
2012 r2 windows domain controller 8.png


 • Αφήνουμε τα προεπιλεγμένα features για εγκατάστασή τους.
2012 r2 windows domain controller 9.png


 • Και επιλέγουμε Tag.png Next και Tag.png Install στις αντίστοιχες διεπαφές που εμφανίζονται.
2012 r2 windows domain controller 10.png


2012 r2 windows domain controller 11.png


 • Εν τέλη ξεκινάει η εγκατάσταση
2012 r2 windows domain controller 12.png


 • Win2k8-install-dc-04.jpg
  Εφόσον δεν έχουν εγκατασταθεί, γίνεται αυτόματα η εγκατάστασή τους και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα αναμονής.
 • Win2k8-install-dc-05.jpg
  Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω προετοιμασία από την πλευρά του λειτουργικού συστήματος, ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης του Active Directory. Δεν είναι απαραίτητη η εκτέλεση του οδηγού σε “advanced mode”. Επιλέγουμε Next.
 • Win2k8-install-dc-06.jpg
  Γίνεται αποδεκτό το ενημερωτικό μήνυμα, καθώς στα σχολικά εργαστήρια δεν αναμένεται να συνυπάρχουν Windows 2008 Server domain controllers με σταθμούς εργασίας με παλιότερα λειτουργικά συστήματα της Microsoft. Επιλέγουμε Next.
 • Win2k8-install-dc-07.jpg
  Επιλέγεται να δημιουργηθεί το domain μέσα σε ένα νέο forest, αφού σε κάθε σχολείο είναι ανεπτυγμένη υποδομή σε ανεξάρτητο δάσος και δέντρο του ενεργού καταλόγου από τα υπόλοιπα σχολεία.
 • Win2k8-install-dc-08.jpg
  Ορίζεται όνομα για το domain. Το όνομα του domain κάθε σχολικού εργαστηρίου μπορεί να είναι τυχαίο (Προτείνεται το “school.local”). Τα σχολικά εργαστήρια που βρίσκονται στο ίδιο τοπικό δίκτυο πρέπει να έχουν διαφορετικό domain name. Ο ίδιος ο οδηγός επιλέγει NetBIOS name χωρίς να χρειάζεται εμπλοκή του χρήστη.
 • Win2k8-install-dc-09.jpg
  Επιλέγουμε το forest functional level να είναι αυτό των Windows Server 2003.
 • Win2k8-install-dc-10.jpg
  Αντίστοιχα, επιλέγουμε το domain functional level να είναι αυτό των Windows Server 2003.
 • Win2k8-install-dc-11.jpg
  Επιλέγουμε να εγκατασταθεί και η υπηρεσία DNS στον πρώτο domain controller.
 • Win2k8-install-dc-12.jpg
  Γίνεται έλεγχος για την ανάθεση στατικών IP διευθύνσεων σε όλες τις θέσεις δικτύου του υπολογιστή.

  Dialog-warning.pngΤο μήνυμα της διπλανής εικόνας, θα εμφανιστεί στην περίπτωση που ο εξυπηρετητής δεν διαθέτει στατική ΙΡ διεύθυνση. Στην περίπτωση αυτή επιλέγουμε Hand.png No, I will assign static IP addresses to all physical network adapters, ώστε η εγκατάσταση του AD να πραγματοποιείται αποκλειστικά με στατική διεύθυνση στον εξυπηρετητή.


 • Win2k8-install-dc-14.jpg
  Ορίζονται οι φάκελοι αποθήκευσης της βάσης δεδομένων και των αρχείων καταγραφής του ενεργού καταλόγου (database and log folders). Καθώς το μέγεθος του Active Directory δεν είναι αυξημένο στα σχολικά εργαστήρια δεν κρίνεται σκόπιμη η αποθήκευση των συγκεκριμένων αρχείων σε πιθανό δεύτερο σκληρό δίσκο για βελτιστοποίηση της απόδοσης. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο εύκολη και η λήψη αντιγράφων ασφαλείας για επαναφορά του συστήματος. Επίσης, ορίζεται το μονοπάτι του διαμοιραζόμενου φακέλου ‘sysvol’. Προτείνεται να γίνεται αποδεκτή η προεπιλεγμένη επιλογή φακέλου.
 • Win2k8-install-dc-15.jpg
  Ορίζεται ο κωδικός ασφαλείας για το λογαριασμό διαχειριστή, όταν ο εξυπηρετητής λειτουργεί σε "directory services restore mode". Για λόγους ευκολίας διαχείρισης, προτείνεται να επιλέγεται ίδιος κωδικός με αυτόν που έχει οριστεί για κάποιον από τους διαχειριστές του domain.
 • Win2k8-install-dc-16.jpg
  Επανεξέταση των ρυθμίσεων πριν την εγκατάσταση του Active Directory.
 • Win2k8-install-dc-17.jpg
  Οι επιλογές του χρήστη, μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή txt και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου σε έναν άλλο εξυπηρετητή ή στον ίδιο, στην περίπτωση που χρειάζεται να επαναληφθεί η διαδικασία.
 • Win2k8-install-dc-19.jpg
  Σε αυτό το σημείο, η μετατροπή του εξυπηρετητή σε domain controller ξεκινάει. Ο χρήστης αναμένει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Active Directory, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα.
 • Win2k8-install-dc-20.jpg
  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επιλέγουμε Finish.
 • Win2k8-install-dc-21.jpg
  Πραγματοποιείται επανεκκίνηση του συστήματος για την εφαρμογή των αλλαγών σε αυτό.

Ρύθμιση DNS

Στον εξυπηρετητή του εργαστηρίου υποστηρίζεται η υπηρεσία ονοματολογίας DNS, που συνήθως εγκαθίσταται κατά τη δημιουργία του Active Directory. Η υπηρεσία μέχρι στιγμής μπορεί να απαντήσει ερωτήματα για την περιοχή school.local, ενώ για την ομαλή επικοινωνία και με το διαδίκτυο είναι απαραίτητο να απευθύνει ερωτήματα για τις υπόλοιπες περιοχές στους dns servers του ΠΣΔ, τους οποίους θα χρησιμοποιεί ως forwarders.

Από την κονσόλα διαχείρισης της υπηρεσίας DNS και συγκεκριμένα την καρτέλα ρύθμισης των forwarders  Start  All Programs  Administrative tools  DNS  Δεξί κουμπί στο Server  προσθέτουμε τους dns servers που λαμβάνουμε μέσω DHCP από το router του ΣΕΠΕΗΥ. Απενεργοποιούμε για λόγους ασφαλείας τη ρύθμιση “Use root hints if no forwarders are available”, ώστε να περιορίσουμε την επικοινωνία του server με κατά το δυνατό έμπιστους εξυπηρετητές.

Ενεργοποίηση συγχρονισμού ώρας

Ο εξυπηρετητής είναι επιθυμητό να έχει συγχρονισμένη την ώρα του με αυτή του ΠΣΔ. Για το λόγο αυτό ενεργοποιούμε την επικοινωνία του με βάση το πρωτόκολλο NTP με το δρομολογητή του τοπικού δικτύου (IP address δρομολογητή 10.x.y.1) καθώς και με τον εξυπηρετητή ntp του ΠΣΔ ntp.sch.gr (για τις περιπτώσεις σχολείων που δεν διαθέτουν δρομολογητές που υποστηρίζουν να είναι ntp εξυπηρετητές).


Info-32.pngΗ ρύθμιση πρέπει να γίνεται μετά την ενεργοποίηση του Active Directory, καθώς η τελευταία ακυρώνει κατά την εγκατάστασή της τις προϋπάρχουσες ρυθμίσεις ntp.


Η ρύθμιση πραγματοποιείται με τα ακόλουθα βήματα: Παρατηρούμε τη διαφορά ώρας μεταξύ του Server του ΣΕΠΕΗΥ και του δρομολογητή του τοπικού δικτύου:


Terminal.pngPS C:\Users\Administrator> w32tm /stripchart /computer:10.x.y.1 /samples:3

Tracking 10.x.y.1 [10.x.y.1:123].
Collecting 3 samples.
The current time is 28/8/2012 12:27:14 μμ.
12:27:14, -79.8252831s
12:27:16, -79.8264222s
12:27:18, -79.8264938s

PS C:\Users\Administrator>


Ορίζουμε το δρομολογητή του ΣΕΠΕΗΥ ως NTP Source για το Domain Controller:


Terminal.pngPS C:\Users\Administrator> w32tm /config /manualpeerlist:10.x.y.1,ntp.sch.gr /syncfromflags:domhier /update
The command completed successfully.


Επιβεβαιώνουμε τη σύγκλιση ώρας μεταξύ του NTP Source και NTP Client:


Terminal.pngPS C:\Users\Administrator> w32tm /stripchart /computer:10.x.y.1 /samples:3

Tracking 10.x.y.1 [10.x.y.1:123].
Collecting 3 samples.
The current time is 28/8/2012 12:28:38 μμ.
12:28:38, -00.0034371s
12:28:40, -00.0052040s
12:28:42, -00.0052799s

PS C:\Users\Administrator>Dialog-information.pngΣτη γραμμή Tracking 10.x.y.1 [10.x.y.1:123] το 123 είναι το IP port επικοινωνίας του πρωτοκόλλου NTP.