Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2016/RDSHServer Client/Εγκατάσταση"

 
(5 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +
https://www.technipages.com/remote-desktop-host-configuration-in-windows-2016
 +
 +
https://www.lemonbits.com/2018/06/12/remote-desktop-services-manager-2016/
 +
https://support.microsoft.com/en-us/help/2833839/guidelines-for-installing-the-remote-desktop-session-host-role-service
 +
 
Η εγκατάσταση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από την εφαρμογή {{Application-windows|Server Manager}}. Για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία:
 
Η εγκατάσταση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από την εφαρμογή {{Application-windows|Server Manager}}. Για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία:
  
Γραμμή 18: Γραμμή 23:
 
** επιλέξτε το {{Select|Remote Desktop Licensing}} και πατήστε {{Button|Add features}} για ό,τι προτείνεται αυτόματα.
 
** επιλέξτε το {{Select|Remote Desktop Licensing}} και πατήστε {{Button|Add features}} για ό,τι προτείνεται αυτόματα.
 
** επιλέξτε το {{Select|Remote Desktop Session Host}} και πατήστε {{Button|Add features}} για ό,τι προτείνεται αυτόματα.
 
** επιλέξτε το {{Select|Remote Desktop Session Host}} και πατήστε {{Button|Add features}} για ό,τι προτείνεται αυτόματα.
 +
** επιλέξτε {{Button|Next}} για να προχωρήσει η εγκατάσταση και κατόπιν {{Button|Install}} για να εγκατασταθούν τα roles και τα features που επιλέξατε.
  
Τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Require Network Level Authentication}} και κάντε κλικ στο {{Button|Next}}. <br/>{{Hint|Εάν οι σταθμοί εργασίας που θα συνδεθούν στο Remote Desktop Session Host Server τρέχουν Windows XP τότε θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Do not require Network Level Authentication}}.|medium}}{{Clear}}
+
{{ImagesClear}}
 
+
* Επιλέξτε {{Button|Close}} όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
* Επιλέξτε το τύπο άδειας που έχετε:
+
* Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης πιθανά να χρειαστεί επανεκκίνηση.
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 7_2.png|350px|right]]
 
:* {{Select|Per Device}} ή {{Select|Per User}}. <br/>{{Hint|Αν χρησιμοποιείτε μόνο κοινόχρηστους λογαριασμούς πχ user01, user02 κ.τ.λ ενεργοποιήστε Per User. (Θέλετε τόσες άδειες όσες οι διαφορετικοί χρήστες). Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς λογαριασμούς ενεργοποιείστε Per Device. (Θέλετε τόσες άδειες όσοι και οι διαφορετικοί Η/Υ του ΣΕΠΕΗΥ).|medium}}
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 7_1.png|350px|right]]
 
:* {{Select|Configure later}}, σε αυτή την περίπτωση θα έχετε 120 ήμερες (δοκιμαστική έκδοση) μέχρι να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host. 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 8.png|350px|right]]
 
* Στη συνέχεια, μπορείτε να εισάγετε τους χρήστες ή τις ομάδες που επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στον εξυπηρετητή διαμέσου της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host, (πχ user01, user02 κ.τ.λ.). Προτείνεται να εισάγετε την ομάδα '''Authenticated Users''' η οποία περιέχει όλους τους χρήστες τους συστήματος. Οι συγκεκριμένοι χρήστες προστίθενται αυτόματα στην ομάδα '''Remote Desktop Users''' η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη σύνδεση επιφάνειας εργασίας με τον εξυπηρεητή. <br/>{{Notice|Κάθε φορά που δημιουργείτε χρήστες αυτόματα μπαίνουνε στην ομάδα Authenticated Users και συνεπώς στην ομάδα Remote Desktop Users.|medium}}
 
 
 
:* Για να προσθέσετε την ομάδα Authedicated Users κάντε κλικ στο κουμπί {{Button|Add}}.
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο: 2008 r2 windows install rd session host 8 1.png|250px|right|]] 
 
:* Πατήστε {{Button|Advanced}}.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο: 2008 r2 windows install rd session host 8 3.png|250px|right]]
 
:* Κάντε κλικ στο {{Button|Find Now}}. Στην λίστα {{Label|Search results}} θα σας εμφανιστούν όλες οι ομάδες και όλοι οι χρήστες του συστήματος. Επιλέξτε την ομάδα {{Select|Authenticated Users}} και τέλος πατήστε {{Button|OK}}.{{Clear}}
 
 
 
:* Kάντε κλικ στο {{Button|OK}}.<br/>{{Notice|Η ομάδα Administrators που εμφανίζεται από προεπιλογή δεν μπορεί να διαγραφτεί.}} 
 
 
 
:* Τέλος, κάντε κλικ στο {{Button|Next}}.
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 9_1.png|350px|right]]
 
* Επιλέξτε τις υπηρεσίες που θέλετε να παρέχετε στους σταθμούς εργασίας. <br/>{{Notice|Η ενεργοποίηση υπηρεσιών απαιτεί μεγαλύτερο εύρος ζώνης καθώς και πιο ισχυρό εξυπηρετητή.|medium}}
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 10.png|350px|right]]
 
* Τέλος, κάντε κλικ στο {{Button|Install}}. <br/>{{Notice|Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε το υπολογιστής σας.|medium}}
 
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2008 r2 windows install rd session host 11.png|350px|right]] 
 
* Μετά την επανεκκίνηση του εξυπηρετητή θα σας εμφανιστεί ο επόμενος διάλογος που θα επιβεβαιώνει την ορθή εγκατάσταση της υπηρεσίας.
 
 
 
{{Hint|Αν θέλετε κατόπιν της εγκατάστασης να πραγματοποιήσετε επιπλέον ρυθμίσεις, μπορείτε με το εργαλείο Remote Desktop Session Host Configuration που βρίσκεται στο μενού {{Menu|Start|Administrative Tools|Remote Desktop Services}}}}
 

Τελευταία αναθεώρηση της 23:19, 14 Ιανουαρίου 2020

https://www.technipages.com/remote-desktop-host-configuration-in-windows-2016

https://www.lemonbits.com/2018/06/12/remote-desktop-services-manager-2016/ https://support.microsoft.com/en-us/help/2833839/guidelines-for-installing-the-remote-desktop-session-host-role-service

Η εγκατάσταση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager. Για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία:

 • Εκκινήστε την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager από το μενού  Start  Administrative Tools .
00-2016-Server-Manager-Add-rolesAndfeatures.png
 • Επιλέξτε Tag.png Add roles and features.
 • Επιλέξτε Hand.png 2. Add roles and features


01-2016-RDS-select-role.png
 • Στο παράθυρο Tag.png Add roles and features wizard επιλέξτε Hand.png Next και στη συνέχεια επιλέξτε Hand.png Role-based or Feature-based installation και κατόπιν επιλέξτε τον εξυπηρετητή σας αν δεν είναι ήδη επιλεγμένος και επιλέξτε Hand.png Next
02-2016-RDS-Install Remote Desktop Services.png
 • Τσεκάρετε την επιλογή Hand.png Remote Desktop Services και στην συνέχεια κάντε κλικ στο Next και ξανά Next, χωρίς δηλαδή να επιλέξετε κάποια Features και τέλος πάλι Next στο παράθυρο για την εγκατάσταση των Remote Desktop Services.


03-2016-RDS-Select-roles-services.png
 • Στο παράθυρο Add Roles and Features Wizard
  • επιλέξτε το Hand.png Remote Desktop Licensing και πατήστε Add features για ό,τι προτείνεται αυτόματα.
  • επιλέξτε το Hand.png Remote Desktop Session Host και πατήστε Add features για ό,τι προτείνεται αυτόματα.
  • επιλέξτε Next για να προχωρήσει η εγκατάσταση και κατόπιν Install για να εγκατασταθούν τα roles και τα features που επιλέξατε.
 • Επιλέξτε Close όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 • Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης πιθανά να χρειαστεί επανεκκίνηση.