Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2016/RDSHServer Client/Παραμετροποίηση"

(Παράδειγμα: Απενεργοποίηση πρωτοκόλλου NLA)
Γραμμή 11: Γραμμή 11:
 
* Πλοηγηθείτε στο μενού {{Menu|Computer Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Remote Desktop Services|Remote Desktop Session Host|Security}}
 
* Πλοηγηθείτε στο μενού {{Menu|Computer Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Remote Desktop Services|Remote Desktop Session Host|Security}}
 
* Ενεργοποιήστε (Enable) {{Select|Require use of specific security layer for remote (RDP) connections and select RDP as Security Layer}}
 
* Ενεργοποιήστε (Enable) {{Select|Require use of specific security layer for remote (RDP) connections and select RDP as Security Layer}}
* Απενεργοποιήστε (Disable) ((Select|Require user authentication for remote connections by using Network Level Authentication policy}}
+
* Απενεργοποιήστε (Disable) {{Select|Require user authentication for remote connections by using Network Level Authentication policy}}
  
 
Τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Require Network Level Authentication}} και κάντε κλικ στο {{Button|Next}}. <br/>{{Hint|Εάν οι σταθμοί εργασίας που θα συνδεθούν στο Remote Desktop Session Host Server τρέχουν Windows XP τότε θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Do not require Network Level Authentication}}.|medium}}{{Clear}}
 
Τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Require Network Level Authentication}} και κάντε κλικ στο {{Button|Next}}. <br/>{{Hint|Εάν οι σταθμοί εργασίας που θα συνδεθούν στο Remote Desktop Session Host Server τρέχουν Windows XP τότε θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Do not require Network Level Authentication}}.|medium}}{{Clear}}

Αναθεώρηση της 19:19, 15 Ιανουαρίου 2020

04-2016-RDS-RDSH-Settings.png

Στο Λ/Σ Windows Server 2016 δεν υπάρχει ειδικό mmc για τη διαχείριση του RDSH εξυπηρετητή, όπως υπήρχε σε παλιότερες εκδόσεις. Όμως όλη η παραμετροποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Application-windows-other.png Local Group Policy Editor.

  • Πληκτρολογήστε Windows Key+R και κατόπιν την εντολή gpedit.msc
  • Πλοηγηθείτε στο μενού  Computer Configuration  Administrative Templates  Windows Components  Remote Desktop Services  Remote Desktop Session Host 
  • Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε

Παράδειγμα: Απενεργοποίηση πρωτοκόλλου NLA

Εάν δεν επιθυμείτε να υπάρχει Network Level Authentication (πρωτόκολλο NLA) τότε:

  • Πλοηγηθείτε στο μενού  Computer Configuration  Administrative Templates  Windows Components  Remote Desktop Services  Remote Desktop Session Host 
  • Ενεργοποιήστε (Enable) Hand.png Require use of specific security layer for remote (RDP) connections and select RDP as Security Layer
  • Απενεργοποιήστε (Disable) Hand.png Require user authentication for remote connections by using Network Level Authentication policy

Τσεκάρετε την επιλογή Hand.png Require Network Level Authentication και κάντε κλικ στο Next.

Info-32.pngΕάν οι σταθμοί εργασίας που θα συνδεθούν στο Remote Desktop Session Host Server τρέχουν Windows XP τότε θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή Hand.png Do not require Network Level Authentication.  • Επιλέξτε τον τύπο άδειας που έχετε:
2008 r2 windows install rd session host 7 2.png
  • Hand.png Per Device ή Hand.png Per User.

    Info-32.pngΑν χρησιμοποιείτε μόνο κοινόχρηστους λογαριασμούς πχ user01, user02 κ.τ.λ ενεργοποιήστε Per User. (Θέλετε τόσες άδειες όσες οι διαφορετικοί χρήστες). Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς λογαριασμούς ενεργοποιείστε Per Device. (Θέλετε τόσες άδειες όσοι και οι διαφορετικοί Η/Υ του ΣΕΠΕΗΥ).