Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/RDSHServer Client/Εφαρμογές/iTALC"

(Βασική εγκατάσταση εξυπηρετητή)
(Αντικατάσταση σελίδας με '{{:Windows/RDSHServer Client/Εφαρμογές/iTALC}}')
 
(3 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Στα σχολικά εργαστήρια τα οποία έχουν υιοθετήσει την αρχιτεκτονική Client RDSHServer με τον εξυπηρετητή να είναι και Terminal Server, προτείνεται για την διαχείριση των σταθμών εργασίας να χρησιμοποιήσουν την  εφαρμογή iTALC. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής απαιτείται μόνο στον εξυπηρετητή καθώς οι σταθμοί εργασίας του εργαστηρίου λειτουργούν ως thin clients που συνδέονται στον εξυπηρετητή μέσω πρωτοκόλλου RDP.
+
{{:Windows/RDSHServer Client/Εφαρμογές/iTALC}}
 
 
== Βασική εγκατάσταση εξυπηρετητή ==
 
Για να εγκαταστήσετε την συγκεκριμένη εφαρμογή στον εξυπηρετητή:
 
 
 
* Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση της πρώτης διανομής του iTALC για λειτουργικό σύστημα MS-Windows (Official Windows Build) (1.0.13 – Ιανουάριος 2011), που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση [http://italc.sourceforge.net/ http://italc.sourceforge.net]
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc install 1.png|right|350px]] Εκτελέστε το αρχείο italc-1.0.13-win32-setup.exe. <br/>{{Hint| Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση|medium}}{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc install 2.png|right|350px]] Αποδεχτείτε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο {{Button|I Agree}}.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc install 3.png|right|350px]] Επιλέξτε το φάκελο εγκατάστασης και πατήστε {{Button|Next}} <br/>{{Hint|Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξατε τον κατάλογο εγκατάστασης κάνοντας κλικ στο {{Button|Browse}}|medium}}. {{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc install 4.png|right|350px]] '''Επιλέξτε''' το {{Select|iTALC Master}} και κάντε κλικ στο {{Button|Next}}. <br/>{{Hint|Η επιλογή {{Label|iTALC Master}} από προεπιλογή είναι επιλεγμένη. Προτείνεται να μην την απο-επιλέξετε, καθώς έτσι δεν θα εγκατασταθεί η διεπαφή της εφαρμογής παρά μόνο η υπηρεσία.|medium}}.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc install 5.png|right|350px]] Απο-επιλέξτε το {{Select|I want to install Babylon toolbar ...}} και κάντε κλικ στο {{Button|Install}}.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc install 6.png|right|350px]] Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Από-επιλέξτε το {{Select|Run key setup tool now}} και κάντε κλικ στο {{Button|Finish}}.{{Clear}}
 
 
 
[[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc configure 1.png|right|350px]] Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγκατάστασης για να μπορέσει να εκκινήσει η υπηρεσία καθώς και το γραφικό περιβάλλον διαχείρισης απαιτείται η εκτέλεση του προγράμματος {{Label|iTALC Key Setup Tool}} το οποίο βρίσκεται στο μενού {{menu|Έναρξη|Προγράμματα|iTALC|iTALC Key Setup Tool}}. {{Clear}}
 
 
 
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω:
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc configure 2.png|right|350px]] Επιλέξτε {{Select|Create a new key pair (only on master computer)}} και κάντε κλικ στο {{Button|Επόμενο}}.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc configure 3.png|right|350px]] Επιλέξτε το κατάλογο εξαγωγής του δημοσίου κλειδιού στο πεδίο {{Label|You can choose a directory in which to export ...}} και κάντε κλικ στο {{Button|Τέλος}} <br/>{{Hint|Προτείνεται να μην αλλάξετε του φακέλους αποθήκευσης του δημοσίου και του ιδιωτικού κλειδιού και να απο-επιλέξετε το {{Select|Εξαγωγή του ιδιωτικού κλειδιού.}}|medium}}{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc configure 3.png|right|350px]] Η εφαρμογή iTALC είναι έτοιμη. Εάν επιθυμείτε επιλέξτε {{Select|Save key setup settings}} για μελλοντική χρήση των ρυθμίσεων. {{Clear}}
 
 
 
=== Απαραίτητες ρυθμίσεις εξυπηρετητή ===
 
Η εισαγωγή σταθμών εργασίας στο γραφικό περιβάλλον του iTALC γίνεται είτε δίνοντας την IP διεύθυνση είτε το όνομα του σταθμού εργασίας. Επειδή όλοι οι χρήστες συνδέονται μόνο σε ένα μηχάνημα, στον εξυπηρετητή, δημιουργείται το πρόβλημα προβολής των χρηστών στο γραφικό περιβάλλον του iTALC, καθώς ο εξυπηρετητής έχει μόνο μια IP διεύθυνση. Η λύση είναι ο κάθε χρήστης να εκκινεί την υπηρεσία iTALC Client σε διαφορετικό port και στο γραφικό περιβάλλον να εισάγετε η IP διεύθυνση του εξυπηρετητή ακολουθούμενη από ένα port number.
 
 
 
Για να το επιτύχετε αυτό:
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows open services.png|right|350px]] Εκκινήστε την εφαρμογή {{Application-windows|Run}} δίνοντας το συνδυασμό {{Keypress|{{Unicode|⊞}} Win}} + {{Keypress|R}} και πληκτρολογήστε {{Label|services.msc}}.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows italc service properties.png|right|250px]] Ανιχνεύστε την υπηρεσία iTALC Client από την λίστα υπηρεσιών και κάντε κλικ στο {{menu|Properties}} από το αναδυόμενο μενού που θα σας εμφανιστεί κάνοντας δεξί κλικ στην υπηρεσία.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows italc stop service.png|right|250px]] Αρχικά, κάντε κλικ στο {{Button|Stop}} για να σταματήσετε την υπηρεσία και στην συνέχεια στο πεδίο {{Label|Startup type}} επιλέξτε {{Select|Manual}}. Κάντε κλικ στο {{Button|Apply}} και {{Button|ΟΚ}}.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows italc desktop shortcut.png|right|350px]] Δημιουργείστε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας του εξυπηρετητή με προορισμό το εκτελέσιμο αρχείο <tt>"C:\Program Files (x86)\iTALC\ica.exe"</tt>.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows italc edit desktop shortcut.png|right|250px]] Επιλέξτε {{menu|Properties}} από το αναδυόμενο μενού που θα σας εμφανιστεί κάνοντας δεξί κλικ στη συντόμευση και προσθέστε στο το πεδίο {{Label|Target}} τα ορίσματα {{Label|-ivsport 5900 -isdport 5800}}. Κάντε κλικ στο {{Button|Apply}} και {{Button|OK}}. <br/>{{Hint|Αντί του 5900 & 5800 port μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο επιθυμείτε.|medium}}{{Clear}}
 
* Τοποθετήστε την συντόμευση στον κατάλογο <tt>C:\Users\UserXX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup</tt> ώστε να εκτελείτε κατά τη σύνδεση του χρήστη στο σύστημα.{{Clear}}
 
* Τέλος, αντιγράψτε το συγκεκριμένο αρχείο στο αντίστοιχο κατάλογο των υπόλοιπων χρηστών αλλάζοντας τα ports. Παραδείγματος χάρη, ο χρήστης "Administrator" μπορεί να χρησιμοποιεί τα port 5900 & 5800 ενώ ο χρήστης "user01" το 5901 & 5801. <br/>{{Warning|Μηχ χρησιμοποιήσετε τα ίδια port σε δύο ή περισσότερους χρήστες γιατί τότε δεν θα μπορέσει να εκκινήσει η υπηρεσία.}}{{Clear}}
 
 
 
== Προσθήκη των σταθμών εργασίας στο περιβάλλον της τάξης ==
 
Για να εισάγετε τους σταθμούς εργασίας στο διαχειριστικό περιβάλλον του iTALC θα πρέπει να γνωρίζετε τα ports που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης για την είσοδο του στο σύστημα. Πιο συγκεκριμένα:
 
 
 
* Ανοίξτε την εφαρμογή επιλέγοντας {{menu|Έναρξη|iTALC|iTALC}}.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:1.0.13 italc add class 1.png|right|350px]] Πηγαίνετε στην ετικέτα {{Label|Διαχείριση τάξης}}.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:1.0.13 italc add class 2.png|right|350px]] Κάντε δεξί κλικ και πατήστε {{Button|Πρόσθεση τάξης}}.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:1.0.13 italc add class 3.png|right|250px]] Δώστε κάποιο επιθυμητό όνομα.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:1.0.13 italc add computer 1.png|right|350px]] Στη συνέχεια, για να εισάγετε υπολογιστές στην τάξη αυτή, επιλέξτε δεξί κλικ και πατήστε {{Button|Πρόσθεση υπολογιστή}}.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:1.0.13 italc add computer 2.png|right|250px]] Δώστε την loopback διεύθυνση (127.0.0.1) ακολουθούμενη από το ένα port καθώς και το όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο port και επιλέξτε {{Button|ΟΚ}}.{{Clear}}
 
* Επαναλαμβάνετε το προηγούμενο βήμα όσες φορές χρειάζεται ώστε να προσθέσετε όλους του υπολογιστές της τάξης.
 
 
 
[[Αρχείο:1.0.13 italc overview.png|right|350px]] Αφού τελειώσετε με την εισαγωγή των χρηστών, κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε χρήστη, στο δεξί μέρος της οθόνης μας, θα σας εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας του.{{Clear}}
 
 
 
== Πηγές Πληροφόρησης ==
 
* http://italc.sourceforge.net/home.php
 
* http://italc.sourceforge.net/documentation.php
 
* http://italc.sourceforge.net/wiki
 

Τελευταία αναθεώρηση της 18:08, 26 Νοεμβρίου 2015

Εντοπίστηκε πρότυπο σε βρόχο: Windows/RDSHServer Client/Εφαρμογές/iTALC