Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/RDSHServer Client/Εφαρμογές/iTALC"

(Βασική εγκατάσταση εξυπηρετητή)
(Βασική εγκατάσταση εξυπηρετητή)
Γραμμή 16: Γραμμή 16:
 
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω:
 
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω:
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc configure 2.png|right|350px]] Επιλέξτε {{Select|Create a new key pair (only on master computer)}} και κάντε κλικ στο {{Button|Επόμενο}}.{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc configure 2.png|right|350px]] Επιλέξτε {{Select|Create a new key pair (only on master computer)}} και κάντε κλικ στο {{Button|Επόμενο}}.{{Clear}}
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc configure 3.png|right|350px]] Επιλέξτε το κατάλογο εξαγωγής του δημοσίου κλειδιού στο πεδίο {{Label|You can choose a directory in which to export ...}} και κάντε κλικ στο {{Button|Τέλος}} <br/>{{Hint|Προτείνεται να μην αλλάξετε του φακέλους αποθήκευσης του δημοσίου και του ιδιωτικού κλειδιού και να απο-επιλέξετε το {{Select|Εξαγωγή του ιδιωτικού κλειδιού.}}}}{{Clear}}
+
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc configure 3.png|right|350px]] Επιλέξτε το κατάλογο εξαγωγής του δημοσίου κλειδιού στο πεδίο {{Label|You can choose a directory in which to export ...}} και κάντε κλικ στο {{Button|Τέλος}} <br/>{{Hint|Προτείνεται να μην αλλάξετε του φακέλους αποθήκευσης του δημοσίου και του ιδιωτικού κλειδιού και να απο-επιλέξετε το {{Select|Εξαγωγή του ιδιωτικού κλειδιού.}}|medium}}{{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc configure 3.png|right|350px]] Η εφαρμογή iTALC είναι έτοιμη. Εάν επιθυμείτε επιλέξτε {{Select|Save key setup settings}} για μελλοντική χρήση των ρυθμίσεων. {{Clear}}
 
* [[Αρχείο:2008 r2 windows rdshserver client server italc configure 3.png|right|350px]] Η εφαρμογή iTALC είναι έτοιμη. Εάν επιθυμείτε επιλέξτε {{Select|Save key setup settings}} για μελλοντική χρήση των ρυθμίσεων. {{Clear}}
  

Αναθεώρηση της 14:39, 20 Μαΐου 2014

Στα σχολικά εργαστήρια τα οποία έχουν υιοθετήσει την αρχιτεκτονική Client RDSHServer με τον εξυπηρετητή να είναι και Terminal Server, προτείνεται για την διαχείριση των σταθμών εργασίας να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή iTALC. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής απαιτείται μόνο στον εξυπηρετητή καθώς οι σταθμοί εργασίας του εργαστηρίου λειτουργούν ως thin clients που συνδέονται στον εξυπηρετητή μέσω πρωτοκόλλου RDP.

Βασική εγκατάσταση εξυπηρετητή

Για να εγκαταστήσετε την συγκεκριμένη εφαρμογή στον εξυπηρετητή:

 • Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση της πρώτης διανομής του iTALC για λειτουργικό σύστημα MS-Windows (Official Windows Build) (1.0.13 – Ιανουάριος 2011), που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://italc.sourceforge.net
 • Εκτελέστε το αρχείο italc-1.0.13-win32-setup.exe.

  Info-32.png Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση


 • Αποδεχτείτε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο I Agree.
 • Επιλέξτε το φάκελο εγκατάστασης και πατήστε Next

  Info-32.pngΕάν επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξατε τον κατάλογο εγκατάστασης κάνοντας κλικ στο Browse

  .
 • Επιλέξτε το Hand.png iTALC Master και κάντε κλικ στο Next.

  Info-32.pngΗ επιλογή Tag.png iTALC Master από προεπιλογή είναι επιλεγμένη. Προτείνεται να μην την απο-επιλέξετε, καθώς έτσι δεν θα εγκατασταθεί η διεπαφή της εφαρμογής παρά μόνο η υπηρεσία.

  .
 • Απο-επιλέξτε το Hand.png I want to install Babylon toolbar ... και κάντε κλικ στο Install.
 • Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Από-επιλέξτε το Hand.png Run key setup tool now και κάντε κλικ στο Finish.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγκατάστασης για να μπορέσει να εκκινήσει η υπηρεσία καθώς και το γραφικό περιβάλλον διαχείρισης απαιτείται η εκτέλεση του προγράμματος Tag.png iTALC Key Setup Tool το οποίο βρίσκεται στο μενού  Έναρξη  Προγράμματα  iTALC  iTALC Key Setup Tool .

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω:

 • Επιλέξτε Hand.png Create a new key pair (only on master computer) και κάντε κλικ στο Επόμενο.
 • Επιλέξτε το κατάλογο εξαγωγής του δημοσίου κλειδιού στο πεδίο Tag.png You can choose a directory in which to export ... και κάντε κλικ στο Τέλος

  Info-32.pngΠροτείνεται να μην αλλάξετε του φακέλους αποθήκευσης του δημοσίου και του ιδιωτικού κλειδιού και να απο-επιλέξετε το Hand.png Εξαγωγή του ιδιωτικού κλειδιού.


 • Η εφαρμογή iTALC είναι έτοιμη. Εάν επιθυμείτε επιλέξτε Hand.png Save key setup settings για μελλοντική χρήση των ρυθμίσεων.

Απαραίτητες ρυθμίσεις εξυπηρετητή

Η εισαγωγή σταθμών εργασίας στο γραφικό περιβάλλον του iTALC γίνεται είτε δίνοντας την IP διεύθυνση είτε το όνομα του σταθμού εργασίας. Επειδή όλοι οι χρήστες συνδέονται μόνο σε ένα μηχάνημα, στον εξυπηρετητή, δημιουργείται το πρόβλημα προβολής των χρηστών στο γραφικό περιβάλλον του iTALC, καθώς ο εξυπηρετητής έχει μόνο μια IP διεύθυνση. Η λύση είναι ο κάθε χρήστης να εκκινεί την υπηρεσία iTALC Client σε διαφορετικό port και στο γραφικό περιβάλλον να εισάγετε η IP διεύθυνση του εξυπηρετητή ακολουθούμενη από ένα port number.

Για να το επιτύχετε αυτό:

 • 2008 r2 windows open services.png
  Εκκινήστε την εφαρμογή Application-windows-other.png Run δίνοντας το συνδυασμό Win + R και πληκτρολογήστε Tag.png services.msc.
 • 2008 r2 windows italc service properties.png
  Ανιχνεύστε την υπηρεσία iTALC Client από την λίστα υπηρεσιών και κάντε κλικ στο  Properties  από το αναδυόμενο μενού που θα σας εμφανιστεί κάνοντας δεξί κλικ στην υπηρεσία.
 • 2008 r2 windows italc stop service.png
  Αρχικά, κάντε κλικ στο Stop για να σταματήσετε την υπηρεσία και στην συνέχεια στο πεδίο Tag.png Startup type επιλέξτε Hand.png Manual. Κάντε κλικ στο Apply και ΟΚ.
 • 2008 r2 windows italc desktop shortcut.png
  Δημιουργείστε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας του εξυπηρετητή με προορισμό το εκτελέσιμο αρχείο "C:\Program Files (x86)\iTALC\ica.exe".
 • 2008 r2 windows italc edit desktop shortcut.png
  Επιλέξτε  Properties  από το αναδυόμενο μενού που θα σας εμφανιστεί κάνοντας δεξί κλικ στη συντόμευση και προσθέστε στο το πεδίο Tag.png Target τα ορίσματα Tag.png -ivsport 5900 -isdport 5800. Κάντε κλικ στο Apply και OK.

  Info-32.pngΑντί του 5900 & 5800 port μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο επιθυμείτε.


 • Τοποθετήστε την συντόμευση στον κατάλογο C:\Users\UserXX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup ώστε να εκτελείτε κατά τη σύνδεση του χρήστη στο σύστημα.
 • Τέλος, αντιγράψτε το συγκεκριμένο αρχείο στο αντίστοιχο κατάλογο των υπόλοιπων χρηστών αλλάζοντας τα ports. Παραδείγματος χάρη, ο χρήστης "Administrator" μπορεί να χρησιμοποιεί τα port 5900 & 5800 ενώ ο χρήστης "user01" το 5901 & 5801.

  Dialog-warning.pngΜηχ χρησιμοποιήσετε τα ίδια port σε δύο ή περισσότερους χρήστες γιατί τότε δεν θα μπορέσει να εκκινήσει η υπηρεσία.


Προσθήκη των σταθμών εργασίας στο περιβάλλον της τάξης

Για να εισάγετε τους σταθμούς εργασίας στο διαχειριστικό περιβάλλον του iTALC θα πρέπει να γνωρίζετε τα ports που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης για την είσοδο του στο σύστημα. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ανοίξτε την εφαρμογή επιλέγοντας  Έναρξη  iTALC  iTALC .
 • 1.0.13 italc add class 1.png
  Πηγαίνετε στην ετικέτα Tag.png Διαχείριση τάξης.
 • 1.0.13 italc add class 2.png
  Κάντε δεξί κλικ και πατήστε Πρόσθεση τάξης.
 • 1.0.13 italc add class 3.png
  Δώστε κάποιο επιθυμητό όνομα.
 • 1.0.13 italc add computer 1.png
  Στη συνέχεια, για να εισάγετε υπολογιστές στην τάξη αυτή, επιλέξτε δεξί κλικ και πατήστε Πρόσθεση υπολογιστή.
 • 1.0.13 italc add computer 2.png
  Δώστε την loopback διεύθυνση (127.0.0.1) ακολουθούμενη από το ένα port καθώς και το όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο port και επιλέξτε ΟΚ.
 • Επαναλαμβάνετε το προηγούμενο βήμα όσες φορές χρειάζεται ώστε να προσθέσετε όλους του υπολογιστές της τάξης.
1.0.13 italc overview.png

Αφού τελειώσετε με την εισαγωγή των χρηστών, κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε χρήστη, στο δεξί μέρος της οθόνης μας, θα σας εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας του.

Πηγές Πληροφόρησης