Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Στον περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ συνήθως υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές συσκευές:  
 
Στον περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ συνήθως υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές συσκευές:  
 
* [[Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές|Εκτυπωτές]]
 
* [[Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές|Εκτυπωτές]]
* [[Windows/Περιφερειακές συσκευές/Κάμερες|Κάμερες]]
+
* [[Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Κάμερες|Κάμερες]]
* [[Windows/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί|Διαδραστικοί]]
+
* [[Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί|Διαδραστικοί]]
* [[Windows/Περιφερειακές συσκευές/UPS|UPS]]
+
* [[Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/UPS|UPS]]
* [[Windows/Περιφερειακές συσκευές/Σαρωτές|Σαρωτές]]
+
* [[Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Σαρωτές|Σαρωτές]]

Αναθεώρηση της 12:51, 14 Δεκεμβρίου 2015

Στον περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ συνήθως υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές συσκευές: