Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές"

 
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
(Καμία διαφορά)

Τελευταία αναθεώρηση της 15:47, 24 Δεκεμβρίου 2019

Στον περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ συνήθως υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές συσκευές: