Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/RDSHServer Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
  
== Δοκιμαστική έκδοση ==
 
Για να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε τον Remote Desktop Session Host Server ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 
* Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας για 120 ήμερες [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|εγκαθιστώντας μόνο την υπηρεσία]].
 
  
== ==
+
== Εγκατάσταση δοκιμαστικής έκδοσης ==
 +
Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση για 120 ήμερες [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|εγκαθιστώντας μόνο την υπηρεσία]]. Στην συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης των σταθμών εργασιας στον εξυπηρετητή που περιγράφεται στο άρθρο [[Windows/RDSHServer_Client/Ρύθμιση_σταθμού_εργασίας|"Ρύθμιση σταθμού εργασίας"]]
 +
 
 +
== Εγκατάσταση και ενεργοποίηση ==
 
* Εάν διαθέτετε άδεια τότε πραγματοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:
 
* Εάν διαθέτετε άδεια τότε πραγματοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:
 
# Εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host ακολουθώντας τις οδηγίες [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|εδώ]].
 
# Εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host ακολουθώντας τις οδηγίες [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|εδώ]].

Αναθεώρηση της 15:47, 4 Μαρτίου 2014


Εγκατάσταση δοκιμαστικής έκδοσης

Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση για 120 ήμερες εγκαθιστώντας μόνο την υπηρεσία. Στην συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης των σταθμών εργασιας στον εξυπηρετητή που περιγράφεται στο άρθρο "Ρύθμιση σταθμού εργασίας"

Εγκατάσταση και ενεργοποίηση

  • Εάν διαθέτετε άδεια τότε πραγματοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:
  1. Εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.
  2. Στην συνέχεια, εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Licensing που είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση ενός License Server από εδώ.
  3. Ενεργοποιήστε το License Server από εδώ.
  4. Εγκαταστήστε τις άδειες ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.
  5. Ενημερώστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με το License Server και τον τύπο αδειών από εδώ.