Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/RDSHServer Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host πραγματοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 
Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host πραγματοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
# [[Windows/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση της υπηρεσίας "Remote Desktop Session Host"]].
+
* Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας για 120 ήμερες ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
# [[Windows/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση της υπηρεσίας "Remote Desktop Licensing"]].
+
# [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host]].
# [[Windows/RDS/RD CALs/Ενεργοποίηση|Ενεργοποίηση του "Remote Desktop Licensing Server"]].
+
 
# [[Windows/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση CALs|Εγκατάσταση των "Remote Desktop Service Client Access Licenses" στον "Remote Desktop License Server"]].
+
* Εάν διαθέτετε άδεια τότε ακολουθήστε τις παρακάτω ενέργιες:
# [[Windows/RDS/RD Session Host/Ρύθμιση|Ρύθμιση του "Remote Desktop Session Host Server"]].
+
# [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host]].
 +
# [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση της υπηρεσίας Remote Desktop Licensing]].
 +
# [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Ενεργοποίηση|Ενεργοποίηση του Remote Desktop Licensing Server]].
 +
# [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση CALs|Εγκατάσταση των Remote Desktop Service Client Access Licenses στον Remote Desktop License Server]].
 +
# [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Ρύθμιση|Ρύθμιση του Remote Desktop Session Host Server]].

Αναθεώρηση της 00:42, 28 Φεβρουαρίου 2014

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host πραγματοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας για 120 ήμερες ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
  1. Εγκατάσταση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host.
  • Εάν διαθέτετε άδεια τότε ακολουθήστε τις παρακάτω ενέργιες:
  1. Εγκατάσταση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host.
  2. Εγκατάσταση της υπηρεσίας Remote Desktop Licensing.
  3. Ενεργοποίηση του Remote Desktop Licensing Server.
  4. Εγκατάσταση των Remote Desktop Service Client Access Licenses στον Remote Desktop License Server.
  5. Ρύθμιση του Remote Desktop Session Host Server.