Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/RDSHServer Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host πραγματοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
+
Για να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε τον Remote Desktop Session Host Server ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
* Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας για 120 ήμερες ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
+
* Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας για 120 ήμερες εγκαθιστώντας μόνο την [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|υπηρεσία]].
# [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host]].
 
  
  
* Εάν διαθέτετε άδεια τότε ακολουθήστε τις παρακάτω ενέργιες:
+
* Εάν διαθέτετε άδεια τότε πραγματοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:
# [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host]].
+
# Εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host ακολουθώντας τις οδηγίες [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|εδώ]].
# [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση της υπηρεσίας Remote Desktop Licensing]].
+
# Στην συνέχεια, εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Licensing που είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση ενός License Server από [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση|εδώ]].
# [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Ενεργοποίηση|Ενεργοποίηση του Remote Desktop Licensing Server]].
+
# Ενεργοποιήστε το License Server από [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Ενεργοποίηση|εδώ]].
# [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση CALs|Εγκατάσταση των Remote Desktop Service Client Access Licenses στον Remote Desktop License Server]].
+
# Εγκαταστήστε τις άδειας ακολουθώντας τις οδηγίες [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση CALs|εδώ]].
# [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Ρύθμιση|Ρύθμιση του Remote Desktop Session Host Server]].
+
# Ενημερώστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με το License Server και το τύπο αδειών από [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Ρύθμιση|εδώ]].

Αναθεώρηση της 01:44, 28 Φεβρουαρίου 2014

Για να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε τον Remote Desktop Session Host Server ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας για 120 ήμερες εγκαθιστώντας μόνο την υπηρεσία.


  • Εάν διαθέτετε άδεια τότε πραγματοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:
  1. Εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.
  2. Στην συνέχεια, εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Licensing που είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση ενός License Server από εδώ.
  3. Ενεργοποιήστε το License Server από εδώ.
  4. Εγκαταστήστε τις άδειας ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.
  5. Ενημερώστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με το License Server και το τύπο αδειών από εδώ.