Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/RDSHServer Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Για να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε τον Remote Desktop Session Host Server ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 
Για να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε τον Remote Desktop Session Host Server ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
* Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας για 120 ήμερες εγκαθιστώντας μόνο την [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|υπηρεσία]].
+
* Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας για 120 ήμερες [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|εγκαθιστώντας μόνο την υπηρεσία]].
  
  

Αναθεώρηση της 01:45, 28 Φεβρουαρίου 2014

Για να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε τον Remote Desktop Session Host Server ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση της υπηρεσίας για 120 ήμερες εγκαθιστώντας μόνο την υπηρεσία.


  • Εάν διαθέτετε άδεια τότε πραγματοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:
  1. Εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.
  2. Στην συνέχεια, εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Licensing που είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση ενός License Server από εδώ.
  3. Ενεργοποιήστε το License Server από εδώ.
  4. Εγκαταστήστε τις άδειας ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.
  5. Ενημερώστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με το License Server και το τύπο αδειών από εδώ.