Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/RDSHServer Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή σας να λειτουργεί ως Remote Desktop Session Host Server θα πρέπει ενεργοποιήσετε το ρόλο Remote Desktop Session Host. Επίσης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα License Server στον οποίο θα εγκατασταθούν και θα ενεργοποιηθούν οι άδεις (per device ή per user). Τέλος, θα πρέπει να ρυθμίσετε το License Server στη υπηρεσία Remote Desktop Session Host.
+
Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή σας να λειτουργεί ως Remote Desktop Session Host Server θα πρέπει ενεργοποιήσετε το ρόλο Remote Desktop Session Host. Επίσης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε έναν License Server στον οποίο θα εγκατασταθούν και θα ενεργοποιηθούν οι άδειες (per device ή per user) και να ενημερώσετε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με αυτόν.  
 +
 
 +
{{Hint|Η ρύθμιση ενός εξυπηρετητή ώστε να λειτουργεί ως License Server πραγματοποιείται εγκαθιστώντας τον ρόλο Remote Desktop Licensing.}}
  
 
{{Notice|License Server μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο εξυπηρετητής είτε ένας άλλος εντός τοπικού δικτύου.}}
 
{{Notice|License Server μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο εξυπηρετητής είτε ένας άλλος εντός τοπικού δικτύου.}}
 
Τέλος,
 
  
 
== Εγκατάσταση δοκιμαστικής έκδοσης ==
 
== Εγκατάσταση δοκιμαστικής έκδοσης ==

Αναθεώρηση της 17:06, 4 Μαρτίου 2014

Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή σας να λειτουργεί ως Remote Desktop Session Host Server θα πρέπει ενεργοποιήσετε το ρόλο Remote Desktop Session Host. Επίσης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε έναν License Server στον οποίο θα εγκατασταθούν και θα ενεργοποιηθούν οι άδειες (per device ή per user) και να ενημερώσετε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με αυτόν.


Info-32.pngΗ ρύθμιση ενός εξυπηρετητή ώστε να λειτουργεί ως License Server πραγματοποιείται εγκαθιστώντας τον ρόλο Remote Desktop Licensing.Dialog-information.pngLicense Server μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο εξυπηρετητής είτε ένας άλλος εντός τοπικού δικτύου.


Εγκατάσταση δοκιμαστικής έκδοσης

Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση για 120 ήμερες εγκαθιστώντας μόνο την υπηρεσία. Στην συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο άρθρο "Ρύθμιση σταθμού εργασίας" για την σύνδεση των σταθμών εργασίας στον εξυπηρετητή.

Εγκατάσταση και ενεργοποίηση

  • Εάν διαθέτετε άδεια τότε πραγματοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:
  1. Εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.
  2. Στην συνέχεια, εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Licensing που είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση ενός License Server από εδώ.
  3. Ενεργοποιήστε το License Server από εδώ.
  4. Εγκαταστήστε τις άδειες ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.
  5. Ενημερώστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με το License Server και τον τύπο αδειών από εδώ.