Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/RDSHServer Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή"

(Εγκατάσταση και ενεργοποίηση)
(Εγκατάσταση δοκιμαστικής έκδοσης)
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
  
 
== Εγκατάσταση δοκιμαστικής έκδοσης ==
 
== Εγκατάσταση δοκιμαστικής έκδοσης ==
Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση για 120 ήμερες [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|εγκαθιστώντας μόνο την υπηρεσία]]. Στην συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο άρθρο [[Windows/RDSHServer_Client/Ρύθμιση_σταθμού_εργασίας|"Ρύθμιση σταθμού εργασίας"]] για την σύνδεση των σταθμών εργασίας στον εξυπηρετητή.
+
Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση για 120 ήμερες:
 +
* [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση της υπερησίας Remote Desktop Session Host]].
 +
Στην συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο άρθρο [[Windows/RDSHServer_Client/Ρύθμιση_σταθμού_εργασίας|''Ρύθμιση σταθμού εργασίας'']] για την σύνδεση των σταθμών εργασίας στον εξυπηρετητή.
  
 
== Εγκατάσταση και ενεργοποίηση ==
 
== Εγκατάσταση και ενεργοποίηση ==

Αναθεώρηση της 17:24, 4 Μαρτίου 2014

Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή σας να λειτουργεί ως Remote Desktop Session Host Server θα πρέπει ενεργοποιήσετε το ρόλο Remote Desktop Session Host. Επίσης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε έναν License Server στον οποίο θα εγκατασταθούν και θα ενεργοποιηθούν οι άδειες (per device ή per user) και να ενημερώσετε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με αυτόν.


Info-32.pngΗ ρύθμιση ενός εξυπηρετητή ώστε να λειτουργεί ως License Server πραγματοποιείται εγκαθιστώντας τον ρόλο Remote Desktop Licensing.Dialog-information.pngLicense Server μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο εξυπηρετητής είτε ένας άλλος εντός τοπικού δικτύου.


Στις παρακάτω ενότητες δίνονται οδηγίες για την εγκατάσταση και την ρύθμιση των παραπάνω υπηρεσιών.

Εγκατάσταση δοκιμαστικής έκδοσης

Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση για 120 ήμερες:

Στην συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο άρθρο Ρύθμιση σταθμού εργασίας για την σύνδεση των σταθμών εργασίας στον εξυπηρετητή.

Εγκατάσταση και ενεργοποίηση

Εάν διαθέτετε άδεια τότε πραγματοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.
  2. Στην συνέχεια, εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Licensing που είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση ενός License Server από εδώ.
  3. Ενεργοποιήστε το License Server από εδώ.
  4. Εγκαταστήστε τις άδειες ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.
  5. Ενημερώστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με το License Server και τον τύπο αδειών από εδώ.