Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Server Client"

(Οδηγίες εγκατάστασης)
(Οδηγίες εγκατάστασης)
Γραμμή 10: Γραμμή 10:
 
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες με τη σειρά για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ σας.
 
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες με τη σειρά για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ σας.
 
* [[Windows/Server Client/Εγκατάσταση εξυπηρετητή|Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του εξυπηρετητή]]
 
* [[Windows/Server Client/Εγκατάσταση εξυπηρετητή|Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος του εξυπηρετητή]]
* [[Windows/Server Client/Βασική ρύθμιση εξυπηρετητή|Βασική Ρύθμιση του εξυπηρετητή]]
+
* [[Windows/Server Client/Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή|Βασική Ρύθμιση του εξυπηρετητή]]
 
* [[Windows/Server Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή|Ρύθμιση του εξυπηρετητή ως Domain Controller]]
 
* [[Windows/Server Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή|Ρύθμιση του εξυπηρετητή ως Domain Controller]]
 
* [[Windows/Server Client/Διαμόρφωση|Διαμόρφωση του Domain]]
 
* [[Windows/Server Client/Διαμόρφωση|Διαμόρφωση του Domain]]

Αναθεώρηση της 16:29, 26 Φεβρουαρίου 2014

Στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. συνήθως η εγκατάσταση του MS-Windows περιβάλλοντος γίνεται με τη χρήση ενός Active Directory Domain στον εξυπηρετητή και την σύνδεση των σταθμών εργασίας σε αυτό. Οι λόγοι δημιουργίας του Domain αφορούν στη μείωση της πολυπλοκότητας της διαχείρισης του περιβάλλοντος πελάτη – εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής, που αναφέρεται και ως Domain Controller, διαθέτει τους λογαριασμούς των χρηστών των σταθμών εργασίας και επιτρέπει το διαμοιρασμό φακέλων και εκτυπωτών. Επιπλέον στον εξυπηρετητή ορίζονται οι διάφορες πολιτικές ασφάλειας των σταθμών εργασίας, για παράδειγμα μέγεθος και πολυπλοκότητα κωδικών χρηστών, συχνότητα αλλαγής τους, αλλαγές που επιτρέπονται στο χρήστη όπως μορφοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας ή ρυθμίσεις που απαγορεύονται όπως προσθαφαίρεση εφαρμογών κ.τ.λ.

Προετοιμασία

Οδηγίες εγκατάστασης

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες με τη σειρά για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ σας.

Μετέπειτα ενέργειες

Αν και μπορείτε πια να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριό σας άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα τα παρακάτω θέματα θα σας φανούν χρήσιμα: