Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Server Client/Αρχιτεκτονική"

(Νέα σελίδα με 'Τα ΣΕΠΕΗΥ που χρησιμοποιούν MS-Windows περιβάλλοντα ακολουθούν το υπολογιστικό μοντέλο του πελ...')
 
Γραμμή 2: Γραμμή 2:
  
 
{{Hint|Σε αυτό το μοντέλο (σε αντίθεση με το υπολογιστικό μοντέλο thin client) ο πελάτης (που λέγεται και fat client) πραγματοποιεί ο ίδιος ένα μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων και κατόπιν αποστέλλει πληροφορίες στον εξυπηρετητή.}}
 
{{Hint|Σε αυτό το μοντέλο (σε αντίθεση με το υπολογιστικό μοντέλο thin client) ο πελάτης (που λέγεται και fat client) πραγματοποιεί ο ίδιος ένα μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων και κατόπιν αποστέλλει πληροφορίες στον εξυπηρετητή.}}
<br>
+
 
 
Η αρχιτεκτονική της Microsoft για τα κατανεμημένα μοντέλα πελάτη εξυπηρετητή βασίζεται στο Active Directory που είναι ένας κατάλογος με πληροφορίες για:  
 
Η αρχιτεκτονική της Microsoft για τα κατανεμημένα μοντέλα πελάτη εξυπηρετητή βασίζεται στο Active Directory που είναι ένας κατάλογος με πληροφορίες για:  
 
* χρήστες,  
 
* χρήστες,  
Γραμμή 10: Γραμμή 10:
  
 
{{Hint|Το Active Directory δηλαδή παρέχει έναν σαφή τρόπο να ονοματίζει, περιγράφει, εντοπίζει, προσπελαύνει, διαχειρίζεται και να ασφαλίζει την πληροφορία για τους παραπάνω πόρους.}}
 
{{Hint|Το Active Directory δηλαδή παρέχει έναν σαφή τρόπο να ονοματίζει, περιγράφει, εντοπίζει, προσπελαύνει, διαχειρίζεται και να ασφαλίζει την πληροφορία για τους παραπάνω πόρους.}}
<br>
+
 
 
Το Active Directory παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:
 
Το Active Directory παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:
 
* ''Κεντρικό έλεγχο των δικτυακών πόρων''. Με αυτόν τον τρόπο πόροι όπως οι εξυπηρετητές, διαμοιραζόμενα αρχεία και εκτυπωτές, είναι διαθέσιμοι μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 
* ''Κεντρικό έλεγχο των δικτυακών πόρων''. Με αυτόν τον τρόπο πόροι όπως οι εξυπηρετητές, διαμοιραζόμενα αρχεία και εκτυπωτές, είναι διαθέσιμοι μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Γραμμή 19: Γραμμή 19:
  
 
{{Hint| Το Active Directory αξιοποιεί τα πρωτόκολλα [http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol LDAP], [http://en.wikipedia.org/wiki/Kerberos_(protocol) Kerberos] και [http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System DNS], για να υποστηρίξει τις παραπάνω λειτουργίες.}}
 
{{Hint| Το Active Directory αξιοποιεί τα πρωτόκολλα [http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol LDAP], [http://en.wikipedia.org/wiki/Kerberos_(protocol) Kerberos] και [http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System DNS], για να υποστηρίξει τις παραπάνω λειτουργίες.}}
<br>
+
 
 
Η λογική δομή του Active Directory περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες:
 
Η λογική δομή του Active Directory περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες:
 
* ''Αντικείμενα (Objects)'': Κάθε αντικείμενο έχει κάποιες ιδιότητες.
 
* ''Αντικείμενα (Objects)'': Κάθε αντικείμενο έχει κάποιες ιδιότητες.

Αναθεώρηση της 12:45, 28 Φεβρουαρίου 2014

Τα ΣΕΠΕΗΥ που χρησιμοποιούν MS-Windows περιβάλλοντα ακολουθούν το υπολογιστικό μοντέλο του πελάτη - εξυπηρετητή (client-server). Στόχος του μοντέλου αυτού είναι η λειτουργία κατανεμημένων εφαρμογών όπου οι εργασίες και ο φόρτος μοιράζονται μεταξύ των παρόχων των υπηρεσιών (δηλαδή των εξυπηρετητών - servers) και των αιτούντων των υπηρεσιών (δηλαδή των πελατών - clients). Η επικοινωνία εξυπηρετητών και πελατών γίνεται μέσω ενός δικτύου. Οι εξυπηρετητές μπορούν να υποστηρίζουν περισσότερες από μία υπηρεσίες. Η επικοινωνία αρχικοποιείται από τους πελάτες ενώ οι εξυπηρετητές περιμένουν και εξυπηρετούν τις αιτήσεις τους.


Info-32.pngΣε αυτό το μοντέλο (σε αντίθεση με το υπολογιστικό μοντέλο thin client) ο πελάτης (που λέγεται και fat client) πραγματοποιεί ο ίδιος ένα μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων και κατόπιν αποστέλλει πληροφορίες στον εξυπηρετητή.


Η αρχιτεκτονική της Microsoft για τα κατανεμημένα μοντέλα πελάτη εξυπηρετητή βασίζεται στο Active Directory που είναι ένας κατάλογος με πληροφορίες για:

  • χρήστες,
  • υπολογιστές και
  • δικτυακούς πόρους

ώστε οι πόροι να είναι διαθέσιμοι στους χρήστες και στις εφαρμογές.


Info-32.pngΤο Active Directory δηλαδή παρέχει έναν σαφή τρόπο να ονοματίζει, περιγράφει, εντοπίζει, προσπελαύνει, διαχειρίζεται και να ασφαλίζει την πληροφορία για τους παραπάνω πόρους.


Το Active Directory παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Κεντρικό έλεγχο των δικτυακών πόρων. Με αυτόν τον τρόπο πόροι όπως οι εξυπηρετητές, διαμοιραζόμενα αρχεία και εκτυπωτές, είναι διαθέσιμοι μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
  • Κεντρική διαχείριση των πόρων. Οι διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται τους πελάτες υπολογιστές, τις δικτυακές υπηρεσίες και τις εφαρμογές από μία κεντρική τοποθεσία χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο περιβάλλον διεπαφής. Επιπλέον είναι δυνατή η κατανομή διαχειριστικών ρόλων σε άλλους χρήστες.
  • Αποθήκευση όλων των αντικειμένων σε μία λογική δομή. Το Active Directory αποθηκεύει όλους τους πόρους σαν αντικείμενα σε μία ιεραρχική λογική δομή στην οποία η πρόσβαση πραγματοποιείται με ασφάλεια.


Info-32.png Το Active Directory αξιοποιεί τα πρωτόκολλα LDAP, Kerberos και DNS, για να υποστηρίξει τις παραπάνω λειτουργίες.


Η λογική δομή του Active Directory περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες:

  • Αντικείμενα (Objects): Κάθε αντικείμενο έχει κάποιες ιδιότητες.
  • Οργανωτικές Μονάδες (Organizational Units): Για την καλύτερη οργάνωση των αντικειμένων, αυτά βρίσκονται μέσα σε οργανωτικές μονάδες. Οι οργανωτικές μονάδες μπορεί να είναι εμφωλευμένες, ενώ επιπλέον είναι δυνατή η παραχώρηση δικαιωμάτων διαχείρισης σε επίπεδο οργανωτικής μονάδας.
  • Domain: Πρόκειται για την πιο βασική μονάδα της λογικής δομής του Active Directory και περιλαμβάνει ένα σύνολο από αντικείμενα που μοιράζονται μία κοινή βάση καταλόγου, πολιτικές ασφαλείας κλπ.


Dialog-information.pngΠερισσότερες πληροφορίες για το υπολογιστικό μοντέλο πελάτη - εξυπηρετητή μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες για το Active Directory μπορείτε να βρείτε εδώ.